Εθνική Τράπεζα: Η ενεργειακή αναβάθμιση της καθημερινότητας στο επίκεντρο - «Πράσινα» καταναλωτικά δάνεια και δάνεια σπουδών με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

H Εθνική Τράπεζα προσφέρει μια σειρά από «πράσινα» καταναλωτικά δάνεια για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, αλλά και νέα δάνεια προς σπουδαστές και φοιτητές, για την κάλυψη προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών. 
Τα δάνεια αυτά είναι με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (European Investment Fund). Έτσι, η Εθνική Τράπεζα γίνεται η 1η ελληνική τράπεζα που υπέγραψε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων Επιχειρησιακή Συμφωνία για τη χρηματοδότηση Φυσικών Προσώπων μέσω των Προγραμμάτων Sustainability και Skills & Education του εγγυοδοτικού σχήματος Invest EU. 
Μέσω αυτής της συνεργασίας, η Εθνική Τράπεζα προσφέρει εξειδικευμένη υποστήριξη και χρηματοδότηση σε τομείς σημαντικούς και κρίσιμους τόσο για τους πελάτες της όσο και για την κοινωνία και το περιβάλλον.
Ειδικότερα, τα παραπάνω προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα απόκτησης καταναλωτικών δανείων για τη χρηματοδότηση:
αγοράς ηλεκτρικού οχήματος 
ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας
εγκατάστασης οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος
κάλυψη κόστους σπουδαστικών αναγκών, όπως πρώτου πτυχίου, μεταπτυχιακού ή σεμιναρίων πιστοποιημένων φορέων,
προσφέροντας εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο λόγω της εγγύησης του Ταμείου Invest EU και γρήγορη διαδικασία απόκτησης. Επιπλέον τα νέα  δάνεια χαρακτηρίζονται από αυξημένο ποσό χρηματοδότησης και διάρκεια αποπληρωμής, συγκριτικά με τα αντίστοιχα δάνεια που διατίθενται χωρίς τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νέα Καταναλωτικά δάνεια με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.nbg.gr  ή ένα από τα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας.  Η πλήρης γκάμα επιλέξιμων για χρηματοδότηση αναγκών και παρεμβάσεων είναι διαθέσιμη στο site του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, στο εργαλείο EIF Invest EU Sustainability Guarantee Tool: 
https://sustainabilityguarantee.eif.org/private-investments
Η Εθνική Τράπεζα παραμένει αφοσιωμένη πάντα στη στήριξη των σύγχρονων αναγκών των πελατών της και τον κοινωνικό της ρόλο, όπως και στη δέσμευσή της για την προστασία του περιβάλλοντος και  την ενίσχυση των «πράσινων» δράσεων και προϊόντων.

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top