Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E. (η «Τράπεζα») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007 τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε η Τράπεζα από την εταιρεία The Capital Group Companies, Inc. στις 27.03.2023, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές που κατέχει έμμεσα η The Capital Group Companies, Inc. κατήλθε στις 22.03.2023 του ελάχιστου ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας. Συμπληρωματική πληροφόρηση: Η Capital Group Companies, Inc. (”CGC”) είναι η μητρική εταιρεία των Capital Research and
Management Company (”CRMC”) και Capital Bank & Trust Company (”CB&T”). Η CRMC είναι εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με έδρα τις Η.Π.Α. που λειτουργεί ως διαχειριστής επενδύσεων  για την οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων American Funds, για άλλα συλλογικά επενδυτικά οχήματα, καθώς και για ιδιώτες και θεσμικούς πελάτες. Η CRMC και οι συνδεδεμένες εταιρείες της - διαχειριστές επενδύσεων - διαχειρίζονται μετοχές για διάφορες εταιρείες επενδύσεων μέσω τριών τμημάτων: Capital Research Global Investors, Capital International Investors και Capital World Investors. Η CRMC είναι η μητρική εταιρεία της Capital Group International, Inc. (”CGII”), η οποία με τη σειρά της είναι η μητρική εταιρεία έξι εταιρειών διαχείρισης επενδύσεων (”εταιρείες διαχείρισης CGII”): Capital International, Inc., Capital International Limited, Capital International Sàrl, Capital International K.K., Capital Group Private Client Services Inc, και Capital Group Investment Management Private Limited. Οι εταιρείες διαχείρισης CGII και η CB&T λειτουργούν πρωταρχικά ως διαχειριστές επενδύσεων για θεσμικούς και πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας. Η CB&T είναι εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με έδρα τις Η.Π.Α., η οποία συνιστά εγγεγραμμένο σύμβουλο επενδύσεων και συνδεδεμένη καταστατικά ελεγχόμενη από την ομοσπονδιακή τράπεζα οντότητα. Ούτε η CGC ούτε οι θυγατρικές της κατέχουν μετοχές της Τράπεζας για ίδιο λογαριασμό. Οι μετοχές που αναφέρονται μέσω αυτής της γνωστοποίησης κατέχονται μέσω λογαριασμών υπό τη διακριτική επενδυτική διαχείριση μίας ή περισσότερων από τις εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων που αναφέρονται ανωτέρω.

Ενημερωθείτε για τα νέα μας κατεβάζοντας ένα δελτίο τύπου

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top