Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E. (η «Τράπεζα») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007, τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με σχετική γνωστοποίηση που έλαβε η Τράπεζα από την εταιρεία “The Capital Group Companies, Inc.” στις 08.03.2023, η “The Capital Group Companies, Inc.” κατέχει έμμεσα από την 07.03.2023 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας.

 

Ενημερωθείτε για τα νέα μας κατεβάζοντας ένα δελτίο τύπου

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top