Φωτεινή Ιωάννου

Φωτεινή Ιωάννου

Γενική Διευθύντρια Διαχείρισης Απαιτήσεων & Specialized Asset Solutions Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Η Φωτεινή Ιωάννου, είναι Γενική Διευθύντρια Διαχείρισης Απαιτήσεων Εταιρικής και Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας από τον Μάϊο του 2019. Είχε εργασθεί σε σειρά θέσεων του Ομίλου κυρίως στους τομείς Στρατηγικής & Εταιρικής Τραπεζικής από το 2006- 2017.Είναι πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης μη Εξυπηρετούμενων Δανείων της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Πριν την επανένταξη της στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας ,διετέλεσε Γενική Διευθύντρια Corporate & Investment Banking ,μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας Πειραιώς, Πρόεδρος ΔΣ της Πειραιώς Factoring & Αντιπρόεδρος της Πειραιώς Leasing.

Είναι απόφοιτος του University of Cambridge στα Οικονομικά και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του University of Warwick. Η Φωτεινή Ιωάννου κατέχει επίσης τον τίτλο του Ορκωτού Λογιστή και είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants of England and Wales.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top