Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

EaSI

​Στην Εθνική Τράπεζα είμαστε δίπλα στις μικρές επιχειρήσεις.

Με μικροπιστώσεις έως και € 25.000,

εκπαίδευση και συμβουλευτική καθοδήγηση.

Κάντε σήμερα την αίτησή σας

ηλεκτρονικά μέσω i-bank Internet Banking

ή σε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.

 

(*) Παρέχεται εγγύηση που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

στο πλαίσιο του προγράμματος

για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI).

 

Media Gallery