Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Στηρίζουμε εσάς και την επιχείρησή σας, στηρίζουμε την οικονομία μας


Στην Εθνική Τράπεζα συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ελληνική οικονομία και στεκόμαστε κοντά στους πελάτες μας, ανταποκρινόμενοι με υπευθυνότητα στις ανάγκες τους. Εφαρμόζουμε με αφοσίωση, και στη δύσκολη αυτή συγκυρία, αποτελεσματικά προγράμματα και μέτρα για την ενίσχυση της εταιρικής ρευστότητας, την άμεση εκταμίευση και την ευρύτερη οικονομική στήριξη των Επιχειρήσεων. Ακόμη, προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις, σχεδιασμένες για τη γρήγορη εξυπηρέτηση κάθε επιχειρηματικής ανάγκης.

Ενημερωθείτε εδώ για όλα τα μέτρα στήριξης και τις εξειδικευμένες λύσεις που αφορούν σε Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα.

Μέτρα στήριξης για  Μεσαίες / Μεγάλες Επιχειρήσεις - Νομικά Πρόσωπα

Σειρά χρηματοδοτικών λύσεων «Εγγύηση για το μέλλον»

Έχοντας δεσμευτεί να στηρίξουμε με πράξεις τις μικρές και μεγάλες Επιχειρήσεις, σχεδιάσαμε το πρόγραμμα «Εγγύηση για το μέλλον», μια σειρά χρηματοδοτικών λύσεων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και των αυξημένων αναγκών τους. 

 Δάνεια με την εγγύηση του  Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.

 Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ προχωράμε στην παροχή δανείων σε Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις με την εγγύηση του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19», προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητάς τους μετά την επιδημική κρίση του COVID-19.

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, η Εθνική Τράπεζα, παρέχει

 • Έγκριση μέσα σε 48 ώρες
 • Άμεση χρηματοδότηση με προνομιακό επιτόκιο
 • Με την εγγύηση του Ταμείου σε ποσοστό 80%, συνολικής διάρκειας έως πέντε ετών και ποσού το οποίο δύναται να φθάσει ή και να ξεπεράσει το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών ή το διπλάσιο του μισθολογικού κόστους των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. 

 Ποιους αφορά

Επιλέξιμες είναι όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και κωδικού δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίες λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιριών συμμετοχών σε άλλες (holding companies), των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους. 

 Τεχνικά Χαρακτηριστικά των δανείων με εγγύηση από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

 • Διάρκεια χρηματοδότησης: Από 1 έως 5 χρόνια, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος
 • Ποσό χρηματοδότησης:
 1. Έως το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το έτος 2019 ή
 2. Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή
 3. μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και επιχειρηματικού σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης
 • Περίοδος διάθεσης  προγράμματος: Έως 31.12.2020 ή μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κεφαλαίων.                                   

Διαδικασία υποβολής αιτήματος:

1) Συνδεθείτε στο http://www.ependyseis.gr/mis με τους κωδικούς σας

2) Κάνετε αίτηση συμπληρώνοντας τα στοιχεία της επιχείρησής σας και επιλέξτε την Εθνική Τράπεζα για την αξιολόγηση του δανείου σας

 3) Μετά την οριστική υποβολή του αιτήματός σας στο ΠΣΚΕ επισκεφθείτε άμεσα ένα Κατάστημά μας για την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησής σας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε να δείτε εδώ.

 Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά του προγράμματος, πατήστε εδώ.

912_Drasi_SG_520X83.png

Δυνατότητα μετάθεσης καταβολής δόσεων

Για τη διευκόλυνση των Μεσαίων και Μεγάλων επιχειρήσεων, δίνουμε τη δυνατότητα στο σύνολο των επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία έχει επηρεαστεί από την υγειονομική κρίση και υπήρξαν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας, να μεταθέσουν την καταβολή μέρους ή και του συνόλου των δόσεων του κεφαλαίου (χρεολύσια) των δανείων τους, για την περίοδο 1/3/2020 έως 31/12/2020.

Η διευκόλυνση αυτή θα εξετάζεται κατόπιν αιτήματος των επιχειρήσεων και μπορεί να πραγματοποιείται:

 • με μετάθεση του συνόλου ή μέρους των δόσεων στο τέλος της διάρκειας του δανείου ή/ και
 • με προσαύξηση των επόμενων δόσεων του δανείου ή/και
 • με αντίστοιχη αύξηση της διάρκειας του δανείου

Το μέτρο αυτό, εντάσσεται στο πλαίσιο σχετικής πρωτοβουλίας των ελληνικών τραπεζών και αφορά στους κλάδους που περιγράφονται στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης.


Ανανέωση όλων των ορίων χρηματοδοτήσεων

Παράλληλα, έχουμε ήδη εγκρίνει την ανανέωση όλων των ορίων χρηματοδοτήσεων μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας, που λήγουν εντός του α΄ εξαμήνου, μέχρι το τέλος Ιουνίου 2020 με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Αιτήσεις προς ένταξη στα συγκεκριμένα μέτρα διευκόλυνσης, μπορούν να υποβληθούν τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον αρμόδιο υπεύθυνο πελατείας, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα της Τράπεζας.

Δυνατότητα αναστολής εξόφλησης επιταγών

Με το άρθρο 2 της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικούς Περιεχομένου (ΠΝΠ), προβλέπεται η αναστολή των προθεσμιών λήξηςεμφάνισης και πληρωμής επιταγώνσυναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, με ημερομηνία πληρωμής από 31.03.2020 μέχρι 31.05.2020, κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.

Η ως άνω δυνατότητα ισχύει για τους υπόχρεους προς πληρωμή αξιογράφων που διαθέτουν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ' εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, ή πληττόμενων επιχειρήσεων δυνάμει αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων της από 11.03.2020 ΠΝΠ.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις επιχειρήσεις των οποίων οι ΚΑΔ πρόκειται να συμπεριληφθούν στις ως άνω αποφάσεις εντός του μηνός Απριλίου.

Εάν η δραστηριότητα ή η επιχείρησή σας εμπίπτει στην από 30.03.2020 ΠΝΠ, έχετε τη δυνατότητα να προχωρήσετε σε αναστολή εξόφλησης των επιταγών, έκδοσης Εθνικής Τράπεζας, της επιχείρησής σας έως 07.04.2020, μέσω των Καταστημάτων μας ή μέσω της υπηρεσίας i-bank Internet Banking.

Υπουργείο Οικονομικών, ΚΑΔ 

Μέτρα στήριξης για Επαγγελματίες & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

 • Σειρά χρηματοδοτικών λύσεων 'Εγγύηση για το μέλλον'
  Έχοντας δεσμευτεί να στηρίξουμε με πράξεις τις μικρές και μεγάλες Επιχειρήσεις, σχεδιάσαμε το πρόγραμμα «Εγγύηση για το μέλλον», μια σειρά χρηματοδοτικών λύσεων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και των αυξημένων αναγκών τους. 

   

  Δάνεια με την εγγύηση του  Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.

  Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ προχωράμε στην παροχή δανείων σε Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις με την εγγύηση του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19», προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητάς τους μετά την επιδημική κρίση του COVID-19.

  Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, η Εθνική Τράπεζα, παρέχει

  • Έγκριση μέσα σε 48 ώρες
  • Άμεση χρηματοδότηση με προνομιακό επιτόκιο
  • Με την εγγύηση του Ταμείου σε ποσοστό 80%, συνολικής διάρκειας έως πέντε ετών και ποσού το οποίο δύναται να φθάσει ή και να ξεπεράσει το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών ή το διπλάσιο του μισθολογικού κόστους των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.  

  Ποιους αφορά

  Επιλέξιμες είναι όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και κωδικού δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίες λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιριών συμμετοχών σε άλλες (holding companies), των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους.

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά των δανείων με εγγύηση από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

  • Διάρκεια χρηματοδότησης: Από 1 έως 5 χρόνια, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος
  • Ποσό χρηματοδότησης:
  1. Έως το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το έτος 2019 ή
  2. Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή
  3. μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και επιχειρηματικού σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης
  • Περίοδος διάθεσης  προγράμματος: Έως 31.12.2020 ή μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κεφαλαίων.

  Διαδικασία υποβολής αιτήματος:

  1) Συνδεθείτε στο http://www.ependyseis.gr/mis με τους κωδικούς σας

  2) Κάνετε αίτηση συμπληρώνοντας τα στοιχεία της επιχείρησής σας και επιλέξτε την Εθνική Τράπεζα για την αξιολόγηση του δανείου σας

   3) Μετά την οριστική υποβολή του αιτήματός σας στο ΠΣΚΕ επισκεφθείτε άμεσα ένα Κατάστημά μας για την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησής σας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε να δείτε εδώ.

   Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά του προγράμματος, πατήστε εδώ.                                                         912_Drasi_SG_520X83.png

 • Δυνατότητα μετάθεσης καταβολής δόσεων

  Στο πλαίσιο των δράσεων που αναλαμβάνουμε, και αφορά στους κλάδους που περιγράφονται στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης, δίνουμε τη δυνατότητα σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που εμπίπτουν στους ως άνω κλάδους

  και υπήρξαν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας, να μεταθέσουν την καταβολή του συνόλου των δόσεων του κεφαλαίου (χρεολύσια) των δανείων τους για την περίοδο 1/3/20 μέχρι 31/12/20, με αντίστοιχη αύξηση της διάρκειας του δανείου.

  Η ένταξη στα παραπάνω μέτρα στήριξης είναι απλή και γίνεται με την υποβολή αιτήματος στην εφαρμογή Internet Banking ή με e-mail στη διεύθυνση: mmeanastoli@nbg.gr, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα της Tράπεζας.  

 • Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ ΙΙ

                 Η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (πρώην ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) η οποία μετονομάστηκε σε «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία» (νυν «ΕΑΤ Α.Ε.»), για την υλοποίηση της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση- ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ως αυτή τροποποιήθηκε για να συμπεριλάβει και το  νέο Υποπρόγραμμα 3, υπό τον τίτλο: «Κεφάλαιο Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου». Στόχοι του ΤΕΠΙΧ ΙΙ είναι η:

  • ίδρυση νέων καινοτόμων και δυναμικών επιχειρήσεων
  • ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων μέσω του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους και την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία τους και
  • στήριξη των επιχειρήσεων οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις ή / και ανέστειλαν τη δραστηριότητά τους, λόγω της πανδημίας Covid-19.

  Η Δράση αναμένεται να συμβάλλει ενεργά:

  • στη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων που πλήττονται λόγω της τρέχουσας συγκυρίας, και αποτελεί άμεση, μακρόχρονη και ουσιαστική υποστήριξη της χρηματοδοτικής ρευστότητας τους
  • στη μείωση του αυξημένου χρηματοοικονομικού κόστους που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, και
  • στην τόνωση της ανταγωνιστικότητάς τους

  λόγω της ιδιαίτερα ευνοϊκής τιμολόγησης που προκύπτει από την άτοκη συμμετοχή κεφαλαίων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (μηδενικό επιτόκιο για το 40% του ποσού του δανείου που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΑΤ Α.Ε.) και τα χαμηλά έξοδα.

   Ειδικότερα, αφορά στη χρηματοδότηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για:

  • Επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δεν έχουν υλοποιηθεί  (Υποπρόγραμμα 1)
  • Δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού (Υποπρόγραμμα 2)
  • Δάνεια κεφαλαίου κίνησης με επιδότηση επιτοκίου (Υποπρόγραμμα 3)

  Ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει το αίτημά του στο www.ependyseis.gr και θα προσκομίζει τον πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υποπρόγραμματα πατήστε εδώ.

 • Ανανέωση όλων των ορίων χρηματοδοτήσεων
  Παράλληλα, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που υπήρξαν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας, έχουμε ήδη εγκρίνει ανανέωση όλων των ορίων χρηματοδότησης που λήγουν από την 1η Μαρτίου έως και 31 Μαΐου για τρεις μήνες από την ημερομηνία λήξης τους με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
 • Επιδότηση τόκων δανείων ΜΜΕ

  Με στόχο την έγκαιρη διαχείριση του αντίκτυπου της πανδημίας του ιού COVID-19 στην Ελληνική οικονομία, καθώς και τη στήριξη των ιδιαιτέρως πληττόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω της από 10/04/2020 απόφασης 37674 (ΦΕΚ 1291/Β/10.04.2020) όπως  τροποποιήθηκε βάσει της: ΥΑ 40286 /22.04.2020 προχωρά στην κάλυψη των τόκων υφιστάμενων ενήμερων επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων -κατάλληλων να συμμετέχουν στο πρόγραμμα βάσει κριτηρίων- που νομίμως λειτουργούν στη χώρα, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σχετικό ΦΕΚ, ανεξαρτήτως της εταιρικής τους μορφής.

  Το πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο από πόρους του ΕΣΠΑ, παρέχει άμεση ρευστότητα στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν και αποσκοπεί τόσο στη συνέχιση της λειτουργίας τους, όσο και στη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

  Περιγραφή Προγράμματος:

  Πρόκειται για «Πρόγραμμα Επιδότησης Τόκων με δημόσιους πόρους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» και αφορά επιδότηση τόκων για την περίοδο από 01.04.2020 έως και 30.06.2020 για δανειακές συμβάσεις και συμβάσεις πίστωσης ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού που είχαν ληξιπροθεσμία μικρότερη από 90 μέρες στις 31/12/2019 και έχουν χορηγηθεί πριν από την 01.04.2020. Επιλέξιμες, επίσης, είναι οι συμβάσεις οι οποίες δεν είχαν μεν ληξιπροθεσμία μικρότερη από 90 ημέρες στις 31.12.2019, αλλά είχαν ληξιπροθεσμία μικρότερη από 90 ημέρες στις 29/2/2020.
  Ενημερωθείτε για την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης εδώ.

  Ειδικά για τις Συμβάσεις Πίστωσης (ανοικτοί αλληλόχρεοι λογαριασμοί), καλύπτονται οι τόκοι για το χρεωστικό υπόλοιπο σύμφωνα με το τελευταίο -πριν ή κατά την 31.03.2020- προσωρινό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση του υφιστάμενου (κατά την 01.04.2020) πιστωτικού ορίου.

  Προθεσμίες Προγράμματος:

  -Έναρξη υποβολής αιτήσεων από τις επιχειρήσεις ορίζεται η 15/04/2020 – 12:00.

  -Καταληκτικός χρόνος υποβολής αιτήσεων από τις επιχειρήσεις ορίζεται η 30/06/2020 17:00.

  -Προκειμένου να υπάρχει ομαλή ροή υποβολής των αιτήσεων, η έναρξη δυνατότητας υποβολής δίνεται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δυνητικού λήπτη, ένα ψηφίο ανά ημέρα, με πρώτο το ψηφίο ENA (1), δηλαδή την πρώτη ημέρα έναρξης των υποβολών αποκτούν δυνατότητα υποβολής τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 1, τη δεύτερη αποκτούν δυνατότητα υποβολής και τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 2 κ.ο.κ. έως την δέκατη ημέρα όπου αποκτούν δυνατότητα υποβολής και τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 0.

  -Από την 11η ημέρα και μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2020 δύναται να υποβάλλει αίτηση το σύνολο των ληπτών, ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

  Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες υποβολής αιτήματος εδώ.

  Επιλέξιμες Επιχειρήσεις:

  -Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις – Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα

  -Δραστηριοποίηση στις 19/3/2020 στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) όπως αυτοί έχουν ανακοινωθεί στην σχετική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και μπορείτε να τους δείτε εδώ.

  -Δέσμευση ότι θα απασχολούν την 31.12.2020 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων  με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν την 19.03.2020

  -Κατοχή δανειακών συμβάσεων και συμβάσεων πίστωσης ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού που είχαν ληξιπροθεσμία μικρότερη από 90 μέρες στις 31/12/2019 ή στις 29/2/2020 και έχουν χορηγηθεί πριν από την 01.04.2020

  Εξαιρούνται:

  -προβληματικές επιχειρήσεις, πριν την 31.12.19, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα IV της σχετικής υπουργικής απόφασης και μπορείτε να δείτε εδώ.

  -επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

  Συνοπτική Διαδικασία:

  -Η δικαιούχος επιχείρηση υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση της στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΜΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ COVID 19».

  Υποβάλλεται μία αίτηση για όσα δάνεια τηρεί η επιχείρηση σε μία τράπεζα, αλλά διαφορετικές (περισσότερες) αιτήσεις εάν διατηρεί συμβατική/δανειακή σχέση με περισσότερες τράπεζες, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (μπορείτε να τα δείτε εδώ).

  -Η αξιολόγηση γίνεται από την αρμόδια Τράπεζα και η επιχείρηση ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης μέσω του Πληροφοριακού Σύστηματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

  -Η πίστωση του δανειακού λογαριασμού της επιχείρησης με τους τόκους θα γίνεται ανάλογα με τη συχνότητα της εκτοκιστικής περιόδου (μήνας, τρίμηνο, εξάμηνο) και, εν γένει, με βάση τις εσωτερικές διαδικασίες της δικαιούχου Τράπεζας και τη μορφή του πιστοδοτικού λογαριασμού.

 • Δυνατότητα αναστολής εξόφλησης επιταγών

  Με το άρθρο 2 της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικούς Περιεχομένου (ΠΝΠ), προβλέπεται η αναστολή των προθεσμιών λήξηςεμφάνισης και πληρωμής επιταγώνσυναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, με ημερομηνία πληρωμής από 31.03.2020 μέχρι 31.05.2020, κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.

  Η ως άνω δυνατότητα ισχύει για τους υπόχρεους προς πληρωμή αξιογράφων που διαθέτουν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ' εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, ή πληττόμενων επιχειρήσεων δυνάμει αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων της από 11.03.2020 ΠΝΠ.

  Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις επιχειρήσεις των οποίων οι ΚΑΔ πρόκειται να συμπεριληφθούν στις ως άνω αποφάσεις εντός του μηνός Απριλίου.

  Εάν η δραστηριότητα ή η επιχείρησή σας εμπίπτει στην από 30.03.2020 ΠΝΠ, έχετε τη δυνατότητα να προχωρήσετε σε αναστολή εξόφλησης των επιταγών, έκδοσης Εθνικής Τράπεζας, της επιχείρησής σας έως 07.04.2020, μέσω των Καταστημάτων μας ή μέσω της υπηρεσίας i-bank Internet Banking.

  Όλοι εμείς στην Εθνική Τράπεζα, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την καλύτερη εξυπηρέτηση, τη διευκόλυνση και την προστασία σας, με πράξεις. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. 
  Υπουργείο Οικονομικών, ΚΑΔ  

Internet Banking για Επιχειρήσεις

Με βασική μας προτεραιότητα τη γρήγορη, εύκολη και με ασφάλεια κάλυψη των αναγκών σας, αναβαθμίσαμε το Internet Banking για Επιχειρήσεις. Εκτός από τη σύγχρονη εμφάνισή του, μπορείτε να ανακαλύψετε όλες τις υπηρεσίες και τα εξειδικευμένα εργαλεία που διευκολύνουν την εξυπηρέτησή σας, όπως είναι η ψηφιακή μεταφορά και πληρωμή ποσών, το αίτημα εκταμίευσης δανείου, η γνωμάτευση νομιμοποίησης, οι εγκριτικές ροές ανά θέση εργασίας, η αποπληρωμή οφειλών, και πολλές ακόμη εξολοκλήρου online δυνατότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις εξειδικευμένες λύσεις που προσφέρονται στο ανανεωμένο Internet Banking για Επιχειρήσεις, πατήστε εδώ.

Προστασία από τον COVID-19

Εκτός από τα οικονομικά μέτρα στήριξης, έχουμε εφαρμόσει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Φορείς, και σειρά εξειδικευμένων μέτρων για την προστασία όλων, των πελατών και των εργαζομένων μας, από τη μετάδοση του COVID-19.

Συγκεκριμένα, έχουμε προχωρήσει σε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Δικτύου Καταστημάτων, καθώς και σε τροποποιήσεις συναλλαγών που πλέον, για την ασφάλεια όλων, είναι εφικτές μόνο μέσα από τα εναλλακτικά δίκτυα ( δίκτυο ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας, Phone, Internet και Mobile Banking). Μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλες τις ενέργειες και τα μέτρα προστασίας στην ειδική σελίδα που έχει δημιουργηθεί για την ενημέρωσή σας.

Ακόμη, έχοντας αναβαθμίσει τις υπηρεσίες ψηφιακής τραπεζικής που προσφέρουμε, σας καλούμε να τις ανακαλύψετε και να τις χρησιμοποιήσετε, για την ασφαλή, απλή και γρήγορη  διεκπεραίωση των συναλλαγών σας.