Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας και Δείκτης Εμπιστοσύνης (Δεκέμβριος 2021)

22/12/2021 - Μελέτες & Αναλύσεις

Κλαδικές Αναλύσεις; --Έρευνα Συγκυρίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η Ελληνική Βιομηχανία βρίσκει λύσεις στις διεθνείς διαταράξεις

Σε μία συγκυρία όπου η ελληνική οικονομία δείχνει να ανακάμπτει δυναμικά αλλά παράλληλα είναι έντονη η παρουσία διεθνών αναταράξεων, κρίσιμο είναι να εξεταστεί η κατάσταση και η πορεία του τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτό το σύνθετο περιβάλλον. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου της ΕΤΕ, ενώ ο Δείκτης Εμπιστοσύνης επιστρέφει κοντά στα ιστορικά υψηλά του, κάμψη παρατηρείται στο ποσοστό των επιχειρήσεων που προσβλέπουν σε ανάπτυξη.
Τα αίτια της κάμψης αυτής εντοπίζονται στις πιέσεις που η διεθνής συγκυρία των διαταραχών στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και του αυξημένου κόστους ενέργειας ασκεί στις Βιομηχανικές ΜμΕ. Αναλυτικότερα η πίεση αυτή οδήγησε:
  • Το 60% του κλάδου στο να αντιμετωπίσει ελλείψεις στην παράγωγή ή αυξημένα κόστη
  • Το 82% του κλάδου να επιβαρύνεται λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους, με τα 2/3 των οποίων να επιλέγουν να μετακυλήσουν το επιπλέον αυτό κόστος στους πελάτες τους.
Βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης μας είναι ότι, εν μέσω μιας «τέλειας καταιγίδας», οι ελληνικές βιομηχανίες αποδεικνύονται αρκετά πολυμήχανες, ευέλικτες και ανθεκτικές ώστε να καταφέρνουν σε μεγάλο βαθμό να ανταπεξέρχονται στις προκλήσεις. Συγκεκριμένα, οι περισσότερες βιομηχανικές ΜμΕ υποκατέστησαν τους προμηθευτές πρώτων υλών (για να αντιμετωπίσουν τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα) και αντιμετώπισαν την αβεβαιότητα στις τιμές ενέργειας είτε αναζητώντας νέο πάροχο είτε με τη σύναψη προθεσμιακών συμβολαίων. Επιπλέον, το ¼ του τομέα εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία και είδε τη ζήτηση του να αυξάνεται, λόγω υποκατάστασης εισαγωγών. Στον αντίποδα, το 41% του τομέα κατέληξε βαθιά πληττόμενο από το «δίδυμο» των διεθνών διαταράξεων (αγγίζοντας το 68% σε πολύ μικρές επιχειρήσεις), με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να ακυρώσει παραγγελίες, να μειώσει παραγωγή ή/και να αναβάλει επενδυτικά σχέδια. 
Τέλος, ελπιδοφόρο είναι το γεγονός πως, παρά την πίεση που ασκεί η διεθνής συγκυρία, η ασπίδα της χρηματοοικονομικής κατάστασης του τομέα παραμένει ισχυρή, με το 89% των βιομηχανικών ΜμΕ να δηλώνει πως έχει επαρκή ρευστότητα. Συνεπώς, στο βαθμό που οι διαταραχές στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και στον τομέα της ενέργειας αποδειχτούν παροδικές, η ελληνική βιομηχανία εκτιμούμε ότι δε θα αποκλίνει από τη μακροχρόνια αναπτυξιακή της πορεία, καθώς η χρηματοοικονομική υγεία του κλάδου προστατεύεται από την επιτυχή αντίδραση της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων και τα προγραμματιζόμενα μέτρα κρατικής στήριξης.