Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ερμηνεύοντας τις αντοχές στους ελέγχους κίνησης κεφαλαίων - Οκτώβριος 2015

13/10/2015 - Μελέτες & Αναλύσεις

Ελληνική Οικονομία

Ερμηνεύοντας τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας: Η έγκαιρη προετοιμασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων μετρίασε, σε σημαντικό βαθμό, τις υφεσιακές επιδράσεις από τους ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων

 

H επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων και ειδικά οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών δημιούργησαν εύλογες ανησυχίες για ένα άμεσο και σημαντικό πλήγμα στην οικονομική δραστηριότητα. Ωστόσο, η πληροφόρηση για την πορεία της οικονομικής δραστηριότητας μέσω των στοιχείων που απορρέουν από τους δείκτες συγκυρίας, καταδεικνύουν κάμψη αλλά όχι ραγδαία συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας.

Ο ελληνικός ιδιωτικός τομέας σκληραγωγημένος από την πολυετή οικονομική κρίση, είχε αρχίσει να προβαίνει ήδη, από τα τέλη του 2014, σε προληπτικές κινήσεις με σκοπό να περιορίσει τις επιπτώσεις της αβεβαιότητας και των ελέγχων:

  • Επιχειρήσεις και νοικοκυριά απέσυραν και διακράτησαν σε μορφή μετρητών ή μετέφεραν στο εξωτερικό περίπου €41,3 δισ. τραπεζικών καταθέσεων μεταξύ Νοεμβρίου 2014 και Ιουνίου 2015.
  • Πολλές επιχειρήσεις επιτάχυναν τις εισαγωγές παραγωγικών πόρων και πρώτων υλών στο 1ο εξάμηνο του 2015 (αύξηση κατά 11,7% κατά μ.ο.), προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο από ενδεχόμενες δυσχέρειες στο εξωτερικό εμπόριο.
  • Υπερδιπλασιάστηκαν οι συναλλαγές χωρίς τη χρήση μετρητών (χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες και ηλεκτρονική τραπεζική) από τον Ιούλιο, απορροφώντας σημαντικό τμήμα των επιπτώσεων στη ζήτηση από την τραπεζική αργία και τους περιορισμούς στις αναλήψεις μετρητών.

Επιπροσθέτως, η ελληνική οικονομία μέσα από μία κοινωνικά επώδυνη διαδικασία οικονομικής προσαρμογής έχει γίνει περισσότερο ανθεκτική σε εξωτερικούς κινδύνους, ενώ η ενεργοποίηση του νέου τριετούς προγράμματος παρέχει στήριξη στην Ελλάδα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες για την περίοδο 2015-2018, δημιουργώντας συγχρόνως κλίμα εμπιστοσύνης στους επενδυτές.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Δ/σης Οικ. Ανάλυσης της ΕΤΕ, το ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί κατά -1,3% ετησίως το 2015 (έναντι πρόβλεψης του προγράμματος για ύφεση -2,3% το 2015) με την ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ για το 2016 να διαμορφώνεται στο -1,2%. Επιπλέον, η αρνητική επίπτωση στο ΑΕΠ από τα δημοσιονομικά μέτρα εκτιμάται στο -2,5% του ΑΕΠ για το 2ο εξάμηνο 2015 ή -1,4% για το σύνολο του έτους, ενώ για το 2016 εκτιμάται σε -1% του ΑΕΠ.

 

Η έκδοση εμπεριέχει επίσης επικαιροποιημένη παρουσίαση της οικονομικής συγκυρίας.​