Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Στοιχεία Μετοχής

 

 

 

 • Σύμβολα μετοχής ΕΤΕ

  ΕΤΕ – Σύμβολα Μετοχής

  National Bank of Greece ​​​

  Bloomberg

  ETE GA

  Reuters

  NBGr.AT

   

   

  NBG - ADR US

  Bloomberg

  NBG US

  Reuters

  NBG.N

 

 • Στοιχεία μετοχής σε ετήσια βάση

   

      2021 20202019 20182017

  Τιμή τέλους έτους (σε €)

  2,9

  2,3

  3,0

  1,1

  3,2

  Μέγιστη τιμή έτους (σε €)

  2,9

  3,1

  3,2

  3,6

  3,8

  Ελάχιστη τιμή έτους (σε €)

  1,7

  0,8

  0,9

  0,9

  2,0

  Τυπική απόκλιση ημερήσιων αποδόσεων ΕΤΕ (%)

  2,4

  5,6

  3,2

  3,2

  3,1

  Τυπική απόκλιση ημερήσιων αποδόσεων κλάδου (%)

  3,4

  5,3

  3,5

  3,5

  2,9

  Χρηματιστηριακή αξία τέλους έτους (σε δισ. €)

  2,7

  2,1

  2,8

  1,0

  2,3

  Συνολική αξία συναλλαγών μετοχής (σε δισ. €)

  1,4

  1,7

  2,1

  1,4

  2,1

  Λόγος ετήσιας αξίας συναλλαγών μετοχής / ΧΑ (%)

  8,0

  10,7

  13,1

  10,2

  8,7

  Πηγές: ΧΑ, Bloomberg, υπολογισμοί ΕΤΕ

      

 

 • Στοιχεία μετοχής σε εβδομαδιαία βάση

  ΕΤΕ - Εβδομαδιαία χρηματιστηριακά στοιχεία μετοχής

  Κλείσιμο 21/1/2022 (ΕΥΡΩ)

  3,23

  Εβδομαδιαία μεταβολή

  2,6%

  Μεταβολή 52 εβδομάδων

  56,2%

  Κεφαλαιοποίηση (ΕΥΡΩ)

  2.956.359.374

  Αριθμός συνόλου μετοχών

  914.715.153

  Εβδομαδιαία αξία συναλλαγών (ΕΥΡΩ)

  27.952.434

  Εβδομαδιαίος όγκος συναλλαγών

  8.677.246

  Μέγιστη τιμή 52 εβδομάδων (ΕΥΡΩ)

  3,32

  Ελάχιστη τιμή 52 εβδομάδων (ΕΥΡΩ)

  1,73

  Ημερομηνία μέγιστης τιμής

  20/1/2022

  Ημερομηνία ελάχιστης τιμής

  28/1/2021


 

 

 • Γνωστοποίηση συναλλαγών
  Η γνωστοποίηση των συναλλαγών πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014. Πίνακας συναλλαγών (αρχείο pdf)