Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση Θεσμικών Επενδυτών

​​Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων 

Αιόλου 93
105 51 Αθήνα

T: +30 210 518 1031

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: IR@nbg.gr

 

Γρηγόρης Παπαγρηγόρης

Διευθυντής Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων

 

Mαρία Κανελλοπούλου          Παναγιώτης Αλευράς               

Τ: + 30 210 334 1537               Τ: +30 210 772 7292                        

mkanellopoulou@nbg.gr       Alevras.Pan@nbg.gr 

 

Γιώργος Παναγόπουλος

Τ: +30 210 518 1031

panagopoylos.georgios@nbg.gr


Γεωργία Φαρρή

Τ: +30 210 334 3037

GEORGIA.FARRI@nbg.gr