Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση Θεσμικών Επενδυτών

​​Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων 

Αιόλου 93
2ος Όροφος, Γραφείο Β16
105 51 Αθήνα

T: +30 210 518 1031

Fax: +30 210 334 2108

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: IR@nbg.gr

 

Γρηγόρης Παπαγρηγόρης

Διευθυντής Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων

Τ: +30 210 334 2310

papagrigoris.gr@nbg.gr

 

Παναγιώτης Αλευράς            Μαρία Κωνσταντίνου                          Mαρία Κανελλοπούλου

Τ: +30 210 772 7292               Τ: +30 210 334 0828                            Τ: + 30 210 334 1537

Alevras.Pan@nbg.gr               constantinou.maria@nbg.gr             mkanellopoulou@nbg.gr

 

Γιώργος Παναγόπουλος

Τ: +30 210 518 1031

panagopoylos.georgios@nbg.gr