Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση Θεσμικών Επενδυτών

​​Υποδιεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές & Αξιολογικούς Οίκους

Αιόλου 93
2ος Όροφος, Γραφείο Β16
105 51 Αθήνα

T: +30 210 334 1401

Τ: +30 210 334 1537

Fax: +30 210 334 2108

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: IR@nbg.gr