Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πιστωτικοί τίτλοι

​​​​

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

​Rating Agency​Long Term Issuer​Last Evaluation Date
FitchCCC+8​/10/2018
Moody's​Caa1​5/3/2019
S&PB (Positive)8/11/2019

Πρόγραμμα Ι Καλυμμένων Ομολογιών

​Rating Agency​Rating​Last Evaluation Date
​Moody'sΑ3​10/11/2020
​S&PBBB+​7/11/2019

Πρόγραμμα ΙΙ Καλυμμένων Ομολογιών

​Rating Agency​Rating​Last Evaluation Date
​Moody's​Α312/03/2021
​S&P​BBB+​7/11/2019

​​

all amounts in € mln

​ISIN​ΠεριγραφήΝόμισμα​​Υπόλοιπο​Ημερ. Έκδοσης​Ημερ. Λήξης
​​XS1499589833​€10 billion Covered Bond Programme I​EUR​1,500​5/10/2016​5/4/2021
​​XS1698932925​€15 billion Covered Bond Programme II​EUR750​​19/10/2017​​19/10/2020
XS1860479077​​€15 billion Covered Bond Programme II​​EUR20030/7/201828/8/2023

XS2028846363

Subordinated Fixed Rate Resettable Tier 2
​EUR​400​18/7/2019​18/7/2029

XS2237982769


Green Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes
​EUR​500​8/10/2020​8/10/2026