Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας, με τη μακρόχρονη παρουσία, την ισχυρή παράδοση και τη συμβολή του στον αναπτυξιακό μετασχηματισμό της χώρας, αλλά κυρίως με τη εμπιστοσύνη των μετόχων, πελατών, καταθετών και εργαζομένων του, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας για την Ελληνική οικονομία.

Προσφέρει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις  μεταβαλλόμενες ανάγκες επιχειρήσεων και  ιδιωτών με  προϊόντα καταθέσεων, επενδυτικών εργασιών, χρηματοδοτήσεων, χρηματιστηριακών συναλλαγών, ασφαλειών, εργασιών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring).

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται ενεργά σε 8 χώρες και περιλαμβάνει, εκτός της ΕΤΕ, 3 τράπεζες και 38 εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών και λοιπών υπηρεσιών, απασχολώντας συνολικά 9.698 εργαζόμενους. Διαθέτει ευρύ δίκτυο διανομής προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό (66 μονάδες) καθώς και πληρέστερο δίκτυο στην Ελλάδα, με 415 Μονάδες και 1.437 ΑΤΜ (στοιχεία 31.12.2019).

Όραμα του Ομίλου της ΕΤΕ είναι η ενίσχυση της ηγετικής του θέσης στην Ελλάδα και της δυναμικής συμβολής του στη στήριξη της Ελληνικής οικονομίας, λειτουργώντας με αφοσίωση, συνέπεια και διαφάνεια προς όφελος του πελάτη του μετόχου, του εργαζόμενου και με ευθύνη για την κοινωνία.