Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις


Η Εθνική Τράπεζα, με μακρόχρονη παρουσία στην ελληνική τραπεζική αγορά αλλά και δυναμικό προφίλ στη ΝΑ Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, ηγείται ενός από τους μεγαλύτερους Ομίλους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Ο Όμιλος της ΕΤΕ είναι ο πρώτος ελληνικός χρηματοοικονομικός οργανισμός που εισήγαγε με επιτυχία τις μετοχές του στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 1999.

Προσφέρει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες επιχειρήσεων και ιδιωτών όπως καταθέσεις-επενδυτικές εργασίες, χρηματοδοτήσεις, χρηματιστηριακές συναλλαγές, ασφάλειες, εργασίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring).

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται ενεργά σε 10 χώρες και περιλαμβάνει, εκτός της ΕΤΕ, 6 τράπεζες και 56 εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών και λοιπών υπηρεσιών, απασχολώντας συνολικά 15.515 εργαζόμενους. Διαθέτει ευρύ δίκτυο διανομής προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό (336 μονάδες) καθώς και πληρέστερο δίκτυο στην Ελλάδα, με 542 Μονάδες και 1441 ΑΤΜ (στοιχεία 31.03.2017).

Όραμα του Ομίλου της ΕΤΕ είναι η διατήρηση της θέσης του στην Ελλάδα και της δυναμικής παρουσίας του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και εν γένει τις χώρες που έχει παρουσία, λειτουργώντας με αφοσίωση, συνέπεια και διαφάνεια προς όφελος του πελάτη, του μετόχου, του εργαζόμενου και με ευθύνη για την κοινωνία.