Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Συναλλαγές στο διαδίκτυο με κάρτα

Αλλάζουμε, για να σας προσφέρουμε περισσότερα.
Ο νέος τρόπος ηλεκτρονικών πληρωμών, για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια.

Τι αλλάζει στις πληρωμές
Στις 14 Σεπτεμβρίου 2019 τέθηκε σε εφαρμογή ο   Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/389), ο οποίος εξειδικεύει συγκεκριμένες διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών» (PSD2 – ν. 4537/2018), βάσει του οποίου προβλέπονται για την Ελλάδα αλλά και πανευρωπαϊκά1 νέες απαιτήσεις ασφαλείας στις συναλλαγές που διενεργούνται με τη χρήση καρτών (χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων). Ο ως άνω Κανονισμός αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην περαιτέρω προστασία των χρηστών, καθιστώντας υποχρεωτική τη χρήση περισσότερων στοιχείων για την ισχυρή ταυτοποίησή τους, δηλ. την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους πριν την ολοκλήρωση της πληρωμής.
Στο πλαίσιο αυτό:

 • Για τις ανέπαφες πληρωμές σε τερματικά αποδοχής συναλλαγών (POS) στα φυσικά καταστήματα των επιχειρήσεων θα απαιτείται η συχνότερη χρήση του PIN όταν αυτές υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσό ή αριθμό. Στις περιπτώσεις αυτές, θα ζητείται η καταχώρηση του ΡΙΝ στο μηχάνημα αποδοχής καρτών (POS), ακόμη και αν πρόκειται για πληρωμές αξίας κάτω από το όριο των €50 (30.03.2020 -31.12.2020).
 • Για τις συναλλαγές σε περιβάλλον «ηλεκτρονικού εμπορίου» (e-commerce)², θα απαιτείται ισχυρή εξακρίβωση της ταυτότητας του κατόχου πριν την ολοκλήρωση της πληρωμής, αποτρέποντας μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας.

Ποια στοιχεία εξασφαλίζουν ισχυρή ταυτοποίηση του πελάτη
Σύμφωνα με τον ως άνω  Κανονισμό, η ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη είναι μια διαδικασία ελέγχου που πιστοποιεί τον κάτοχο της κάρτας και βασίζεται στη χρήση τουλάχιστον δύο στοιχείων από τις τρεις παρακάτω κατηγορίες και συγκεκριμένα σε κάτι που ο χρήστης:

 • Γνωρίζει μόνο εκείνος (π.χ. Password ή PIN)
 • Έχει στην κατοχή του (π.χ. κινητό τηλέφωνο)
 • Είναι (π.χ. η χρήση δακτυλικού αποτυπώματος)

Δεν αρκεί δηλαδή, πλέον, μόνο η εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας (αριθμός, ημερομηνία λήξης, τριψήφιος κωδικός ασφαλείας), αλλά απαιτείται και ταυτόχρονη ύπαρξη στοιχείου κατοχής ή η εισαγωγή μοναδικού φυσικού χαρακτηριστικού του χρήστη.

Τι εφαρμόζει η Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα εφαρμόζει ήδη για όλες τις κάρτες εκδόσεώς της (χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες):

 • Ανέπαφες συναλλαγές σε φυσικά καταστήματα και συγκεκριμένα όταν διενεργούνται ανέπαφες συναλλαγές ποσού κάτω των €50, οι οποίες υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των €150, οπότε απαιτείται από πλευράς των κατόχων η χρήση του ΡΙΝ της κάρτας τους για την ολοκλήρωση της πληρωμής.
 • Συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου απαιτείται έως τώρα η εισαγωγή κωδικού μιας χρήσης (One Time Password) για την ολοκλήρωση της πληρωμής, μέσω της υπηρεσίας Mastercard Identity Check και της αναβαθμισμένης υπηρεσίας Verified by Visa.

Ποιες αλλαγές προγραμματίζονται από την Εθνική Τράπεζα για το προσεχές διάστημα
Βασική επιδίωξη της Εθνικής Τράπεζας είναι να απολαμβάνουν οι πελάτες της ασφαλή τραπεζική εξυπηρέτηση σε κάθε προϊόν ή υπηρεσία. Γι’ αυτό, αναζητά και υιοθετεί νέες λύσεις που αξιοποιούν νέες, έξυπνες τεχνολογίες οι οποίες ενισχύουν την ασφάλεια στις συναλλαγές με κάρτες, σε περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce).
Σε συμμόρφωση και με τις νέες απαιτήσεις ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις υπηρεσίες πληρωμών, το επόμενο διάστημα δρομολογεί σημαντικές αλλαγές στον τρόπο πληρωμής με κάρτες της στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα :

 • Υλοποίηση αθροιστικού ορίου για συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου (e-Commerce) μικρής αξίας. Για συναλλαγές μικρής αξίας, δηλ. έως 30€, δεν θα απαιτείται κάθε φορά ισχυρή ταυτοποίηση του πελάτη, όπως προβλέπει  ο νέος Κανονισμός. Όταν αυτές οι συναλλαγές υπερβαίνουν αθροιστικά το όριο των 100€ ή ξεπερνούν τις 5 συνεχόμενες συναλλαγές, θα απαιτείται η ισχυρή ταυτοποίηση του χρήστη. 
 • Υιοθέτηση νέων μεθόδων ισχυρής ταυτοποίησης του πελάτη με τη συνδυαστική χρήση στοιχείων ασφαλείας όπως δακτυλικό αποτύπωμα ή ΡΙΝ. Η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται μέσω μιας νέας εφαρμογής που αναπτύσσει η Εθνική Τράπεζα, του NBG Authenticator. Η νέα αυτή εφαρμογή θα είναι πλήρως πιστοποιημένη με βάση διεθνή πρότυπα και θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας, ώστε να εξασφαλίζεται η ισχυρή ταυτοποίηση του χρήστη στις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Σύντομα θα δοθεί στους χρήστες η δυνατότητα να την εγκαταστήσουν στα κινητά τους τηλέφωνα μέσω των play stores. Ο νέος αυτός τρόπος ταυτοποίησης θα αντικαταστήσει την εισαγωγή κωδικού μιας χρήσης (One Time Password/OTP) που προβλέπεται σήμερα. 

Η μετάβαση στη νέα αυτή εποχή ασφαλείας θα γίνει σταδιακά, μέχρι 31/12/20, ώστε να εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος χρόνος εξοικείωσης με το νέο τρόπο συναλλαγών, ο οποίος θα τεθεί υποχρεωτικά σε εφαρμογή από 01/01/21. 

Η Εθνική Τράπεζα θα ενημερώσει εγκαίρως τους πελάτες της για όλες τις εξελίξεις και τις  ενέργειες που θα  απαιτηθούν  από την πλευρά τους, σε σχέση με τη μετάβαση στο νέο τρόπο εξακρίβωσης της ταυτότητας του κατόχου της κάρτας για συναλλαγές στο διαδίκτυο.
Προς το παρόν, θα εξακολουθήσει να παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής κωδικού μιας χρήσης (one time password), για την ολοκλήρωση ορισμένων συναλλαγών στο διαδίκτυο.

 1Σε όλες χώρες του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου), δηλαδή εφαρμόζεται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.
 ² Σε ορισμένες περιπτώσεις ηλεκτρονικών συναλλαγών με κάρτες ενδέχεται να μην έχει εφαρμοστεί από 14 Σεπτεμβρίου 2019 η εξακρίβωση της ταυτότητας του κατόχου για την ολοκλήρωσή τους, για λόγους που οφείλονται σε σταδιακή προσαρμογή όλων των εμπλεκόμενων φορέων στις απαιτήσεις εξακρίβωσης της ταυτότητας.

 

 • Τι αλλάζει στις ανέπαφες συναλλαγές με την κάρτα μου εκδόσεως της Εθνικής Τράπεζας;
 • Γιατί δεν χρειάζεται να εισάγω ΡΙΝ για ανέπαφες συναλλαγές έως €50;
 • Γιατί εφαρμόζεται το αθροιστικό όριο των €150;
 • Τι θα συμβεί όταν φτάσω το όριο των 150€ ;
 • Το αθροιστικό όριο των €150 είναι όριο των συναλλαγών (αγορών/αναλήψεων) με την κάρτα;
 • Τι αλλάζει στις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce);
 • Τι θα συμβεί αν μια συναλλαγή μου μέσω Διαδικτύου ξεπερνά τα €30;
 • Πώς θα πραγματοποιείται η ισχυρή εξακρίβωση της ταυτότητας του χρήστη με τις κάρτες της Εθνικής Τράπεζας;
 • Πώς θα κάνω χρήση της νέας εφαρμογής;
 •  
   


 

Η Εθνική Τράπεζα παρέχει την αναβαθμισμένη υπηρεσία ασφαλών συναλλαγών Mastercard® Identity Check™ για τους κατόχους των :

 • χρεωστικών καρτών Debit Mastercard, Debit Mastercard Business, Εθνοcash Plus Maestro, Κάρτα του Αγρότη
 • πιστωτικών καρτών Mastercard, Gold Mastercard, Platinum Mastercard, Business Mastercard και
 • προπληρωμένων καρτών Cosmote Prepaid Mastercard, Virtual Prepaid Mastercard και Prepaid Voucher Mastercard                                           

Μέσω του Mastercard® Identity Check™ απολαμβάνετε μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές σας στο διαδίκτυο σε πιστοποιημένα ηλεκτρονικά καταστήματα. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν, αυτόματα και χωρίς να απαιτείται από εσάς εγγραφή.

Πώς λειτουργεί η υπηρεσία

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε συναλλαγή σε πιστοποιημένο ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω της υπηρεσίας Mastercard® Identity Check™ είναι απαραίτητη η εισαγωγή του κωδικού μιας χρήσης (One Time Password-OTP) που θα λαμβάνετε στο κινητό τηλέφωνο ή το email που έχετε δηλώσει και είναι καταχωρημένα στα αρχεία της Τράπεζας.

Αρκούν μερικά απλά βήματα:

 • Καταχωρήστε τα στοιχεία της κάρτας σας στο κατάλληλο πεδίο
 • Επιβεβαιώστε τα στοιχεία της συναλλαγής (ποσό, ημερομηνία κ.λπ.).
 • Επιλέξτε πώς θα λάβετε τον κωδικό μιας χρήσης (στο κινητό ή το email σας).
 • Εισάγετε τον κωδικό μιας χρήσης στην οθόνη που θα εμφανιστεί.

 Ποια ηλεκτρονικά καταστήματα υποστηρίζουν την υπηρεσία

Σε όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα που εμφανίζουν στην ιστοσελίδα τους τα σήματα Mastercard® Identity Check™ ή Mastercard® SecureCode™, θα πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας με τις κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας, εισάγοντας τον κωδικό μιας χρήσης (One Time Password-ΟΤΡ).

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τους Όρους Χρήσης της υπηρεσίας.

Η αναβαθμισμένη υπηρεσία Verified by Visa είναι μια υπηρεσία πιστοποίησης της ταυτότητας του κατόχου της κάρτας που παρέχει πρόσθετη ασφάλεια κατά τη διενέργεια αγορών στο διαδίκτυο, σε πιστοποιημένα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Η Εθνική Τράπεζα παρέχει δωρεάν την υπηρεσία στους κάτοχους:

 • της χρεωστικής κάρτας Debit Visa,
 • των πιστωτικών καρτών Visa, Toyota Visa και My club Iaso, καθώς και
 • των προπληρωμένων καρτών Prepaid Visa & Prepaid Visa Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΚΑ).

Τα ηλεκτρονικά καταστήματα που συμμετέχουν στην υπηρεσία εμφανίζουν το λογότυπο Verified by Visa, στην ιστοσελίδα τους.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους χρήσης της υπηρεσίας.