Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ενημερωτικά Δελτία

​Περιγραφή προσφοράς

Εταιρία

​Χρονική διάρκεια προσφοράς​
​Ενημέρωση

Αρχεία


Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»


 17.03.2021-19.03.2021


- Ενημερωτικό Δελτίο

Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


15.07.2020-17.07.2020

​- Ενημερωτικό Δελτίο 

- Ανακοίνωση για την Αγορά-Στόχο

Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της 
εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


​29.06.2020-01.07.2020


Πληροφοριακό Δελτίο Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της εταιρείας «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» προς τους μετόχους της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»


16.03.2020-13.04.2020


- Πληροφοριακό Δελτίο ​

​Δημόσια προσφορά των νέων μετοχών της
«BRIQ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» από
την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

 
28.11.2019-12.12.2019​

 

​- Ενημερωτικό Δελτίο

- Ανακοίνωση για Αγορά-Στόχο

​Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
​​01.01.2019-22.01.2019


- Ενημερωτικό Δελτίο

​Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

21.06.2017-23.06.2017


- Ενημερωτικό Δελτίο

​Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε.

​14.06.2017-16.06.2017


- Ενημερωτικό Δελτίο

​Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου
ΟΠΑΠ Α.Ε


15.03.2017-17.03.2017


- Ενημερωτικό Δελτίο

 ​​Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου HOUSEMARKET A.E.


19.09.2016-21.09.2016


- ​Ενημερωτικό Δελτίο