Οικονομικές Προοπτικές των Χωρών της Περιφέρειας 2020

TURKEY

Positive momentum with still considerable uncertainties

 

ROMANIA

The need for fiscal consolidation clouds the economic picture

 

BULGARIA

Solid outlook on the prospect of ERM-2 membership

 

SERBIA

Strengthened macroeconomic fundamentals and the IMF anchor underpin a positive outlook

 

NORTH MACEDONIA

The resolution of uncertainties could boost the economy’s upside potential

 

ALBANIA

Positive economic outlook, on the back of a consistent policy mix under the IMF’s Post-Programme Monitoring

 

CYPRUS

Growth moderates but prospects remain favourable

 

EGYPT

The significant IMF-supported policy adjustment over the past 3 years has boosted macroeconomic stability

Οικονομικές Προοπτικές των Χωρών της Περιφέρειας 2020
Το κατεβάζω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top