Ειδικό Θέμα: Κρίση στην Ουκρανία – Μια πρώτη αποτίμηση των επιδράσεων στην Ελληνική Οικονομία

Η αυξημένη αβεβαιότητα και το υψηλό κόστος ενέργειας και βασικών πρώτων υλών, μετά την εισβολή στην Ουκρανία, επιβραδύνουν το ρυθμό ανάπτυξης του 2022 στο 3,0%, στο βασικό σενάριο, με ανάκτηση της δυναμικής το 2023

Η κλιμάκωση της κρίσης στην Ουκρανία, πέραν των τραγικών συνεπειών της, συνιστά μία νέα εστία οξείας οικονομικής αβεβαιότητας, η οποία επιτείνει τις πληθωριστικές προκλήσεις – οδηγώντας τις τιμές ενέργειας και βασικών πρώτων υλών σε νέα ιστορικά υψηλά – και επιβαρύνει τις οικονομικές επιδόσεις του 2022.
Επιχειρούμε μια πρώτη αποτίμηση των πιθανών επιπτώσεων, με έμφαση στις επιδράσεις στο ενεργειακό πεδίο, τις διασυνδέσεις μέσω εμπορίου και τουρισμού, τον πληθωρισμό, το διαθέσιμο εισόδημα του ιδιωτικού τομέα, καθώς και το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στην Ευρωζώνη.
Αν και δε διαφαίνεται κίνδυνος αναφορικά με την ενεργειακή επάρκεια της ελληνικής αγοράς, η διάχυση των εισαγόμενων πληθωριστικών επιδράσεων είναι ταχεία, μειώνοντας το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και αυξάνοντας το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων.
Διαπιστώνεται ότι οι λοιπές άμεσες επιδράσεις από τη συρρίκνωση ή και την αναστολή του εμπορίου και το μηδενισμό των τουριστικών ροών από τη Ρωσία είναι πολύ περιορισμένες (περίπου -0,3% του ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών επιδράσεων από την Ουκρανία που υφίσταται τεράστιες ζημιές).
Στο βασικό μας σενάριο, όπου οι ενεργειακές ανατιμήσεις αποκλιμακώνονται σταδιακά, στα πλαίσια μιας μεσοπρόθεσμης στρατηγικής απεξάρτησης της ΕΕ από τη Ρωσία, χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης, ο πληθωρισμός (βάσει ΔΤΚ) θα κορυφωθεί πλησίον του 8,0% ετησίως το Μάρτιο-Απρίλιο του 2022 και θα σημειώσει μικρή υποχώρηση στο 5,4% ετησίως το 3ο τρίμηνο και στο 3,6% ετησίως το 4ο τρίμηνο. Το 2023, ο μέσος πληθωρισμός εκτιμάται στο 1,4% ετησίως.
Το ΑΕΠ στο εν λόγω σενάριο αυξάνεται κατά 3,0% ετησίως το 2022 (από 4,4% που είχαμε εκτιμήσει στα τέλη του 2021) και επιταχύνεται στο 4,1% το 2023. Η εξασθένιση του οικονομικού κλίματος είναι περιορισμένη και τα μέτρα στήριξης απορροφούν τμήμα του πλήγματος στο διαθέσιμο εισόδημα το 2022, ενώ παράλληλα οι τουριστικές εισπράξεις αναμένεται να ανέλθουν στο 85% του επιπέδου τους κατά το 2019.
Εξετάζονται, επίσης, δύο εναλλακτικά σενάρια: α) ένα πιο ευνοϊκό, που υποθέτει ταχύτερη αποκλιμάκωση της κρίσης και εξομάλυνση των ενεργειακών πιέσεων, και β) ένα σενάριο παρατεταμένης κρίσης για το μεγαλύτερο τμήμα του 2022 που επηρεάζει σημαντικά και το 2023.

Ειδικό Θέμα: Κρίση στην Ουκρανία – Μια πρώτη αποτίμηση των επιδράσεων στην Ελληνική Οικονομία
Το κατεβάζω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top