Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Εταιρικό Προφίλ

Η NBG ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2004, διαθέτει προσωπικό 6 ατόμων και το συνολικό μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε €60.000 που αναλογεί σε 100.000 μετοχές. Δραστηριοποιείται στο χώρο των Μεσιτών Ασφαλίσεων προσφέροντας σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες Ελληνικές και Διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες, ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων ασφαλιστικών προγραμμάτων με εξαιρετικά ανταγωνιστικόύς όρους σε ιδιώτες και επιχειρήσεις της Ελληνικής Αγοράς.

 

Το προσωπικό της εταιρείας απαρτίζεται από εξειδικευμένα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς με σημαντική εμπειρία σε όλους τους Κλάδους Ασφαλίσεων καθώς και στις ασφαλιστικές ανάγκες Ιδιωτών και Επιχειρήσεων.

 

Μετοχική σύνθεση
Μέτοχος Αριθμός Μετοχών Ποσοστό (%) Συμμετοχής
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 99.900 99,9
PROBANK LEASING A.E. 100 0,1
Σύνολο 100.000 100,00