Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Υποβολή σχολίων, υποδείξεων ή παραπόνων

​​​​Μέσα από τα σχόλια, τις προτάσεις, τις υποδείξεις ή τα τυχόν παράπονά σας, μας βοηθάτε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να γίνουμε καλύτεροι.
Στόχος μας είναι η άψογη συνεργασία και εξυπηρέτησή σας.

Αν έχει προκύψει οποιοδήποτε θέμα από τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε ή θέλετε να υποβάλετε κάποιο σχόλιο ή πρόταση βελτίωσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Με τα στελέχη του Καταστήματος συνεργασίας σας, για άμεση εξυπηρέτηση.

Το προσωπικό μας, με την εμπειρία και τη γνώση του θα σας βοηθήσει στην επίλυση των όποιων θεμάτων έχουν προκύψει από τη συνεργασία μας.     


 •  
 • Εάν, ωστόσο, δεν μείνετε ικανοποιημένοι, μπορείτε:
  Να απευθυνθείτε στον Τομέα Διακυβέρνησης Θεμάτων Πελατείας της Εθνικής Τράπεζας, με τους παρακάτω τρόπους:
   Στο 800 11 88988, για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο εντός Ελλάδας (χωρίς χρέωση) ή
  στο +30 210 48 06 100, για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο και το εξωτερικό (χρέωση ανάλογα με το τιμολόγιο του παρόχου)
  από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8:00 έως τις 16:00

  Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική Φόρμα υποβολής σχολίων, υποδείξεων ή παραπόνων

  Στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση customer.service@nbg.gr
  Αποστέλλοντας επιστολή ή το σχετικό έντυπο, που θα βρείτε στα Καταστήματα της Τράπεζάς μας, ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
  Εθνική Τράπεζα
  Τομέας Διακυβέρνησης Θεμάτων Πελατείας
  Ομήρου 30, 106 72 Αθήνα

  Mέσω fax στο +30 210 33 47 740
  Ο Τομέας Διακυβέρνησης Θεμάτων​ Πελατείας θα διερευνήσει το θέμα σας και θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό, στα χρονικά όρια που ορίζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
  Εάν απαιτηθεί περαιτέρω διερεύνηση του θέματός σας, θα ενημερωθείτε σχετικά.
  • Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η ικανοποίηση του ζητήματός σας, μπορείτε:

   Να απευθυνθείτε, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης απάντησης από την Τράπεζά μας, εγγράφως στο «Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών», στη διεύθυνση:​

   Μεσολαβητής Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών
   Μασσαλίας 1, 106 80 Αθήνα
   Ο «Μεσολαβητής Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών» είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Προήλθε από την ενοποίηση του Τραπεζικού Μεσολαβητή και του Μεσολαβητή Κεφαλαιαγοράς και λειτουργεί από την 01/07/2005, με σκοπό να εξετάζει δίκαια, αμερόληπτα και με διαφανείς διαδικασίες, διαφορές που ανακύπτουν από την παροχή τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών και να επιδιώκει τη φιλική διευθέτησή τους.

    
   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του «Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών» στην ηλεκτρονική διεύθυνσηwww.hobis.gr