Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Φόρμα υποβολής σχολίων, υποδείξεων ή παραπόνων

Προκειμένου να υποβάλετε σχόλια, υποδείξεις ή τυχόν παράπονα, παρακαλούμε να συμπληρώσετε με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες τα πεδία της παρακάτω φόρμας και θα επικοινωνήσουμε, εάν επιθυμείτε, μαζί σας το συντομότερο δυνατό:

Υπολειπόμενοι χαρακτήρες:
Υπολειπόμενοι χαρακτήρες:

*Δήλωση περί Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης και αποτελεσματικότερης επικοινωνίας μου με την Τράπεζα έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας και δηλώνω ότι με τη συμπλήρωση του παρόντος Δελτίου συγκατατίθεμαι ειδικώς και ελευθέρως στην εκ μέρους της Τράπεζας ή των Εταιρειών του Ομίλου συλλογή, τήρηση σε αρχείο και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων που περιλαμβάνονται στο Δελτίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 για το σκοπό απάντησης της Τράπεζας στο παρόν.


ABOUT SSL CERTIFICATES