Οικονομικό Ημερολόγιο 2024

H Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το 2024:


Οικονομικό Ημερολόγιο 2024

Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων έτους 2023

Τετάρτη, 1 Μαΐου 2024

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2024

Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2024

Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος*

Τρίτη, 30 Ιουλίου 2024

Προσδιορισμός Δικαιούχων Μερίσματος*

Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2024

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2024

Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2024

Ημερομηνία έναρξης Καταβολής Μερίσματος στους Δικαιούχους*

Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2024

*Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή μερίσματος τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των ανωτέρω ημερομηνιών, κατόπιν σχετικής έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.

 


Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top