Χρηματοδοτικά & Αναπτυξιακά Προγράμματα

Χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους, που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας.

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας

Αποκτήστε τα κατάλληλα εργαλεία χρηματοδότησης βάσει των αναγκών της επιχείρησής σας προκειμένου να υλοποιήσετε τα επενδυτικά σας σχέδια, να χρηματοδοτήσετε την αγορά πρώτων υλών και εμπορευμάτων ή να ενισχύσετε τη ρευστότητα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Έχετε τη δυνατότητα να λάβετε χρηματοδότηση με σημαντικά μειωμένο κόστος για να υλοποιήσετε τα επιχειρηματικά και επενδυτικά σας σχέδια μέσω του προγράμματος δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Μαθαίνω περισσότερα
Πρόγραμμα Green Investments II σε συνεργασία με την ΕΤΕπ

Πρόγραμμα Green Investments II σε συνεργασία με την ΕΤΕπ

Χρηματοδοτούμε με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους,  την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων για την επίτευξη των πράσινων στόχων και συγκεκριμένα για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), με επιπρόσθετο κίνητρο για τις επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της απασχόλησης, με έμφαση στην απασχόληση των νέων.

Μαθαίνω περισσότερα
Ταμείο Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ)

Ταμείο Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ)

Έχετε τη δυνατότητα να λάβετε χρηματοδότηση για την επιχείρησή σας,  για την υλοποίηση έργων στους τομείς της ενεργειακής αποδοτικότητας, της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, της προστασίας του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης ή για  να καλύψετε τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης που μπορεί να προέκυψαν από διακοπή των δραστηριοτήτων σας λόγω της πανδημίας Covid 19.

Μαθαίνω περισσότερα
Πρόγραμμα ESIF ERDF Greece Guarantee Fund

Πρόγραμμα ESIF ERDF Greece Guarantee Fund

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και με την υποστήριξη του νεοσύστατου Ταμείου Εγγυοδοσίας «ESIF ERDF Greece Guarantee Fund – Ταμείο εγγυοδοσίας» παρέχουμε τη δυνατότητα χρηματοδότησης των επιχειρηματικών και επενδυτικών σας σχεδίων, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Μαθαίνω περισσότερα
land

Πρόγραμμα Agriculture and Bioeconomy σε συνεργασία με την ΕΤΕπ

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενισχύουμε τη στήριξη των επιχειρήσεων που επενδύουν στη χρήση νέων τεχνολογιών στον αγροδιατροφικό τομέα, στη βελτίωση των αγροτικών προϊόντων και στην ανάπτυξή τους.

Μαθαίνω περισσότερα
Group of people

ESIF EAFRD Greece του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Στηρίζουμε τα επενδυτικά σας σχέδια στον γεωργικό και αγροτοβιομηχανικό τομέα, με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) σε ποσοστό 80%.

Μαθαίνω περισσότερα

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ενημερωθείτε για ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σας.
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

i-bank Trade Finance

Αποκτήστε τη δυνατότητα online διαχείρισης των συναλλαγών εισαγωγών και εξαγωγών της επιχείρησής σας για όλο το φάσμα των συναλλαγών Διεθνούς Εμπορίου.
Μαθαίνω περισσότερα
Forfaiting

Forfaiting

Μπορείτε να έχετε εγγυημένους όρους αγοράς για τις επιχειρηματικές απαιτήσεις σας από αγορές του εξωτερικού.
Μαθαίνω περισσότερα
Πληρωμές λογαριασμών

Instant cash

Έχετε τη δυνατότητα κατάθεσης μετρητών, με άμεση πίστωση στον λογαριασμό σας, σε smart safe στις εγκαταστάσεις σας.
Μαθαίνω περισσότερα

Οι επιχειρηματικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ για εσάς

Μπορείτε να έχετε τον δικό σας Eπιχειρηματικό Σύμβουλο ή Σύμβουλο Εταιρικής Συναλλακτικής Τραπεζικής, για να λαμβάνετε χρήσιμες συμβουλές, καθοδήγηση σε προγράμματα και προϊόντα που θα βοηθήσουν στους εμπορικούς σας στόχους καθώς και άμεση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top