Συνεργασίες που στηρίζουν την επιχειρηματικότητα

Στηρίζουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις μέσα από τις συνεργασίες μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Έχετε στη διάθεση της επιχείρησής σας τη στήριξη της Εθνική Τράπεζας, η οποία βοηθά τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου, σε συνεργασία με την ΕΤΕπ.

Μαθαίνω περισσότερα
Πρόγραμμα Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης

Πρόγραμμα Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης

Αποκτήστε εγγυοδοσία από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα.

Μαθαίνω περισσότερα

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Δείτε ακόμη περισσότερα προϊόντα για να καλύψετε τις επιχειρηματικές ανάγκες σας.
Εισαγωγές

Εισαγωγές

Αποκτήστε τη δυνατότητα επεξεργασίας συναλλαγών για εισαγωγές και παραλαβές.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενέγγυες πιστώσεις

Ενέγγυες πιστώσεις

Αποκτήστε τα κατάλληλα εργαλεία διασφάλισης των εισαγωγών και των εξαγωγών σας.
Μαθαίνω περισσότερα
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Αποκτήστε τη δυνατότητα online διαχείρισης των συναλλαγών εισαγωγών και εξαγωγών σας.
Μαθαίνω περισσότερα

Οι επιχειρηματικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ για εσάς

Μπορείτε να έχετε τον δικό σας Eπιχειρηματικό Σύμβουλο ή Σύμβουλο Εταιρικής Συναλλακτικής Τραπεζικής, για να λαμβάνετε χρήσιμες συμβουλές, καθοδήγηση σε προγράμματα και προϊόντα που θα βοηθήσουν στους εμπορικούς σας στόχους καθώς και άμεση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top