Αξιοποιήστε τη νέα ψηφιακή λύση για την αυτοματοποίηση των εισπράξεων τιμολογίων της επιχείρησής σας απευθείας στο σύστημα ERP SoftOne (Soft1 & Atlantis), καθώς και οποιοδήποτε άλλο λογισμικό, μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης EINVOICING της SoftOne.

Συγκεκριμένα, μέσω της ψηφιακής λύσης η επιχείρησή σας εξασφαλίζει:

 • Αποτελεσματική διαχείριση του λειτουργικού κόστους και χρόνου των εισπράξεων τιμολογίων των πελατών της επιχείρησής σας
 • Αυτοματοποίηση της εμπορικής και λογιστικής συμφωνίας εισπράξεων απαιτήσεων πελατών σας, σε πραγματικό χρόνο
 • Άμεσα διαθέσιμη ρευστότητα στον λογαριασμό της επιχείρησης στην Εθνική Τράπεζα
 • Ενίσχυση των εσόδων των πωλήσεων της επιχείρησης μέσω της  άμεσης ενημέρωσης για κάθε είσπραξη από πελάτη
 • Παροχή πολλαπλών επιλογών εκτέλεσης πληρωμών  των πελατών της επιχείρησης, από την Τράπεζα και το κανάλι επιλογής τους
 • Άμεση πληροφόρηση μέσω της online ενημέρωσης σε κάθε είσπραξη πελάτη
 


Με 2 λόγια:
Αυτοματοποίηση εισπράξεων τιμολογίων
Άμεση ενημέρωση ανά είσπραξη
Βελτίωση διαχειριστικού κόστους και χρόνου

Προϋποθέσεις εγγραφής

Για την άμεση εγγραφή σας στην υπηρεσία χρειάζεται να διαθέτετε:

1.Σύστημα ERP Soft1 ή Atlantis, με ενεργή σύνδεση στην εφαρμογή Fintech.

Για να προχωρήσετε στην εγγραφή σας, θα πρέπει να διαθέτετε πλήρη, ορθά και επικαιροποιημένα στοιχεία στην Εθνική Τράπεζα, δηλαδή:

 • Πλήρη στοιχεία εταιρείας
 • Γνωμάτευση νομιμοποίησης εκπροσώπων σε ισχύ
 • Καταχωρημένη Δήλωση Πραγματικού Δικαιούχου (εφόσον απαιτείται)
 • Επικαιροποιημένο Οικονομικό/Συναλλακτικό Προφίλ, βάσει των πλέον πρόσφατων Οικονομικών Στοιχείων

 

Πώς θα ελέγξετε αν απαιτείται επικαιροποίηση των στοιχείων σας:

- Μέσω του NBG Internet Banking από την ενότητα: Ρυθμίσεις – Εμφάνιση προφίλ – Αναλυτικά στοιχεία χρήστη, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες:

 • Online νομιμοποίηση
 • Ενημέρωση συναλλακτικού προφίλ
 • Δήλωση Πραγματικού Δικαιούχου

 

- Με επίσκεψή σας σε κάποιο από τα Καταστήματά μας.

 

2. Κωδικούς πρόσβασης Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας, με κατηγορία χρήστη επιχείρησης Α1, Β1, C1 για την εγγραφή (ελέγξτε τη κατηγορία χρήστη της επιχείρησής σας, μέσω του NBG Internet Banking από την ενότητα ρυθμίσεις).

Εάν δεν έχετε κωδικούς Internet Banking, επισκεφτείτε ένα από τα Καταστήματά μας.

 

Αν δεν είστε πελάτης της Εθνική Τράπεζας

Μπορείτε να εγγραφείτε ψηφιακά (δείτε εδώ). Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματά μας.

 

Για την άμεση εγγραφή σας στην υπηρεσία χρειάζεται να διαθέτετε:

1.Σύστημα ERP Soft1 ή Atlantis, με ενεργή σύνδεση στην εφαρμογή Fintech.

Για να προχωρήσετε στην εγγραφή σας, θα πρέπει να διαθέτετε πλήρη, ορθά και επικαιροποιημένα στοιχεία στην Εθνική Τράπεζα, δηλαδή:

 • Πλήρη στοιχεία πελάτη
 • Επιβεβαιωμένα στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ΑΔΤ) ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου σε ισχύ (π.χ. διαβατήριο)
 • Επιβεβαιωμένo ΑΦΜ/ξένο ΑΦΜ/ αποδεικτικό χώρας φορολόγησης
 • Επιβεβαιωμένη διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Επιβεβαιωμένο επάγγελμα και διεύθυνση εργασίας
 • Επικαιροποιημένο Οικονομικό / Συναλλακτικό Προφίλ, βάσει των πλέον πρόσφατων Οικονομικών Στοιχείων
Τα εκάστοτε αποδεκτά επιβεβαιωτικά έγγραφα, όπως υπαγορεύονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, παρουσιάζονται αναλυτικά εδώ

 

Πώς θα ελέγξετε αν απαιτείται επικαιροποίηση των στοιχείων σας:

- Μέσω του NBG Internet Banking από την ενότητα: Ρυθμίσεις – Εμφάνιση προφίλ – Αναλυτικά στοιχεία χρήστη, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες:

 • Online νομιμοποίηση
 • Ενημέρωση συναλλακτικού προφίλ

 

- Με επίσκεψή σας σε κάποιο από τα Καταστήματά μας

 

2. Κωδικούς πρόσβασης Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας.

Εάν δεν έχετε κωδικούς Internet Banking, επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματά μας.

 

Αν δεν είστε πελάτης της Εθνική Τράπεζας

Μπορείτε να εγγραφείτε ψηφιακά (δείτε εδώ πώς). Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματά μας.

 

Εγγραφείτε ψηφιακά, απευθείας από το σύστημα της επιχείρησής σας

Βήμα 1
Επιλέγετε στο σύστημα Soft1 ή Atlantis της επιχείρησής σας, το εικονίδιο OnePay
Βήμα 2
Εισάγετε τους κωδικούς πρόσβασης της επιχείρησής σας στο Internet Banking
Βήμα 3
Επιλέγετε τον λογαριασμό είσπραξης και αποδέχεστε τους όρους χρήσης της υπηρεσίας
Βήμα 4
Δηλώνετε τη σειρά είσπραξης των τιμολογίων, ενεργοποιείτε την υπηρεσία ενημέρωσης των πελατών σας και ολοκληρώνετε την εγγραφή σας

Αυτοματοποίηση των εισπράξεων οδηγεί σε μείωση του διαχειριστικού κόστους και χρόνου

Αξιοποιώντας την ψηφιακή καινοτομία που σας παρέχει η Εθνική Τράπεζα, μπορείτε να μειώσετε ακόμα περισσότερο το κόστος των εισπράξεών σας, κερδίζοντας χρόνο ώστε να εξυπηρετείτε άμεσα τους πελάτες σας.

Ταχύτητα

Έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε την ταχύτητα στην ανταλλαγή πληροφοριών, αυτοματοποιώντας τη συμφωνία εισπράξεων μέσω του συστήματος της επιχείρησής σας σε πραγματικό χρόνο τη στιγμή της είσπραξης από τον πελάτη σας.

Ασφάλεια

Έχετε ασφάλεια κατά την ανταλλαγή των δεδομένων, με online ενημέρωση του συστήματος της επιχείρησής σας για κάθε είσπραξη πελάτη σας με Κωδικό Πληρωμής από όλες τις συστημικές ελληνικές τράπεζες.

Καινοτομία

Με τη χρήση της πρωτοποριακής ψηφιακής πλατφόρμας της Εθνικής Τράπεζας απολαμβάνετε περισσότερα οφέλη, όπως αυτόματη διενέργεια λογιστικών εγγραφών σε πραγματικό χρόνο.

Έχετε αυτοματοποιημένη συμφωνία των εισπράξεων τιμολογίων για την επιχείρησή σας

Αποκτάτε άμεσα  κωδικούς πληρωμής για κάθε τιμολόγιο και καρτέλα πελάτη της επιχείρησης, online ενημέρωση για κάθε είσπραξη από πελάτη και αυτόματη ενημέρωση του συστήματος της επιχείρησης. Εξοικονομείτε χρόνο και βελτιώνετε τα διαχειριστικά σας κόστη με την αυτοματοποίηση της συμφωνίας των εισπράξεων τιμολογίων και των λογιστικών εγγραφών σας, μέσω της νέας υπηρεσίας OnePay.

Η υπηρεσία αξιοποιεί την καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα NBG QuickPay της Εθνικής Τράπεζας, η οποία προσφέρει λύσεις αυτοματοποίησης καθημερινών εργασιών των επιχειρήσεων, μέσω της ανάπτυξης συνεργειών με το οικοσύστημα παρόχων συστημάτων λογισμικού.


Μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επιλέγοντας από το σύστημα ERP της SoftOne (Soft1 & Atlantis) της επιχείρησής σας, το εικονίδιο OnePay. Αυτόματα θα οδηγηθείτε στην σελίδα εισόδου του Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας όπου με τα στοιχεία εισόδου ολοκληρώνετε την εγγραφή σας στην υπηρεσία.  Είστε πλέον έτοιμοι να κάνετε χρήση της υπηρεσίας! Για οποιοδήποτε άλλο λογισμικό, η χρήση της υπηρεσίας OnePay προϋποθέτει τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης EINVOICING της SoftOne.
Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας OnePay, σε κάθε τιμολόγιο και καρτέλα πελάτη εμφανίζεται μοναδικός κωδικός πληρωμής που ταυτοποιεί κάθε είσπραξη πελάτη σας και διευκολύνει την εμπορική και τη λογιστική συμφωνία των εισπράξεών σας απευθείας στο σύστημά σας.
Με κάθε είσπραξη πελάτη σας που πραγματοποιείται με κωδικό πληρωμής μέσω της υπηρεσίας, είτε μέσω της Εθνικής Τράπεζας είτε μέσω τρίτης τράπεζας στην Ελλάδα, ενημερώνεται online το σύστημα της επιχείρησής σας, διευκολύνοντας την παρακολούθηση και τη συμφωνία των εισπράξεων.
Οι  εισπράξεις που διενεργούνται μέσω τρίτων τραπεζών πιστώνονται στον λογαριασμό της επιχείρησής σας στην Εθνική Τράπεζα, την ίδια ημέρα ή έως την επόμενη ημέρα το πρωί.  Οι εισπράξεις που διενεργούνται μέσω της Εθνικής Τράπεζας είναι άμεσα διαθέσιμες στον λογαριασμό της επιχείρησής σας.
Μπορείτε να αποστέλλετε ενημέρωση μέσω e-mail στους πελάτες σας, απευθείας από το ERP σύστημα Soft1 ή Atlantis, για τον κωδικό πληρωμής τους. Στο ίδιο μήνυμα μπορείτε να συμπεριλάβετε και αίτημα πληρωμής, για την άμεση εξόφληση του τιμολογίου από τους πελάτες σας και την online ενημέρωση του συστήματος της επιχείρησής σας.
Μπορείτε να εντάξετε την υπηρεσία OnePay στους διαθέσιμους τρόπους εξόφλησης προς τους πελάτες σας, για τις αγορές που πραγματοποιούν μέσω της ιστοσελίδας ηλεκτρονικού εμπορίου της επιχείρησής σας, ώστε να λαμβάνετε online ενημέρωση για κάθε είσπραξη, διευκολύνοντας την εμπορική και λογιστική συμφωνία των εισπράξεών σας απευθείας στο σύστημά σας.
OnePay

Ψηφιακή Λύση OnePay, σε συνεργασία με την SoftOne

Με στόχο την άμεση πρόσβαση της επιχείρησής σας, σχεδιάσαμε την νέα ψηφιακή λύση OnePay σε συνεργασία με την εταιρία SoftΟne. Η υπηρεσία ενσωματώνεται στα συστήματα λογισμικού του Ομίλου SOFTONE (Soft1 & Atlantis), ενώ είναι διαθέσιμη, και για οποιοδήποτε άλλο λογισμικό χρησιμοποιεί η επιχείρησή σας μέσα από τη διασύνδεσή του με την υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης EINVOICING της SoftOne. Μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία χωρίς κόστος ενεργοποίησης και χωρίς κόστος υλοποίησης.

Έχετε απορίες;

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, η επιχείρησή σας μπορεί σε κάθε τιμολόγιο και καρτέλα πελάτη να χρησιμοποιεί κωδικούς πληρωμής που εμφανίζονται αυτόματα στο σύστημα ERP Soft1 ή Atlantis της επιχείρησης ή στα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται και διαβιβάζονται στους παραλήπτες μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης EINVOICING της SoftΟne.

Οι πελάτες σας μέσω της τράπεζας συνεργασίας τους, χωρίς κόστος για τα κανάλια  Digital Banking, χρησιμοποιούν τον κωδικό πληρωμής που εμφανίζεται στο τιμολόγιό τους για να πληρώσουν την επιχείρησή σας, σε τρία απλά βήματα:

 1. Επιλέγουν την κατηγορία “Πληρωμή Λογαριασμών” μέσω του Internet ή Mobile Banking της τράπεζας συνεργασίας τους.
 2. Καταχωρούν τον κωδικό πληρωμής για τον οργανισμό  NBG QuickPay και εισάγουν το ποσό πληρωμής
 3. Επιλέγουν το λογαριασμό χρέωσης και εκτελούν την πληρωμή τους 

Εφόσον ο πελάτης σας επιθυμεί να κάνει χρήση του καταστήματος για την πληρωμή τους, ενδέχεται να  επιβαρυνθεί σύμφωνα με το εκάστοτε τιμολόγιο της τράπεζας συνεργασίας του.

 
Μέσω της υπηρεσίας, η επιχείρησή σας λαμβάνει online ενημέρωση για κάθε είσπραξη πελάτη με κωδικό πληρωμής. Με κάθε ενημέρωση για είσπραξη, η επιχείρησή σας μπορεί να αποστείλει ενημέρωση στον πελάτη της για την αποδοχή της, μέσω email ή SMS, και να προχωρήσει άμεσα στην αποστολή παραγγελίας ή την έκδοση συμβολαίου. 
Η υπηρεσία δίνει την δυνατότητα εκτέλεσης αυτοματοποιημένων εγγραφών ανά είσπραξη τιμολογίου στο σύστημα της επιχείρησης με την ενημέρωση των απαραίτητων λογιστικών εγγραφών, οι οποίες ταυτοποιούνται άμεσα και εξασφαλίζουν την αποφυγή λαθών κατά την καταχώρηση καθώς και βοηθούν στην άμεση λήψη αποφάσεων.

Η εγγραφή σας στην υπηρεσία μέσα από το σύστημα ERP SoftOne (Soft1 & Atlantis) της επιχείρησής σας, καθώς και μέσω της λύσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης Einvoicing της SoftΟne είναι άμεση και πλήρως ψηφιακή, εφόσον είστε πελάτης της Εθνικής Τράπεζας και έχετε κωδικούς εισόδου Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 • Επιλέγετε από τις εφαρμογές σας στο σύστημά σας το εικονίδιο  OnePay
 • Εισάγετε τους κωδικούς Internet Banking της επιχείρησης στην Εθνική Τράπεζα
 • Δηλώνετε τον λογαριασμό είσπραξης της επιχείρησής σας
 • Αποδέχεστε όρους χρήσης της υπηρεσίας και καταχωρείτε OTP για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας
Ενημερωθείτε για την ισχύουσα τιμολόγηση της υπηρεσίας στο αναρτημένο Τιμολόγιο Λοιπών Εργασιών της Εθνικής Τράπεζας. Η χρέωση προμήθειας ανά είσπραξη μέσω της υπηρεσίας επιβαρύνει την επιχείρηση, για όσες εισπράξεις διενεργούνται μέσω των ψηφιακών καναλιών  Internet και Mobile banking της Εθνικής Τράπεζας και τρίτων τραπεζών. Η επιχείρηση εντάσσεται σε ένα από τα δύο διαθέσιμα πακέτα τιμολόγησης της υπηρεσίας βάσει του μηνιαίου όγκου εισπράξεών της.
Στράτος Μολυβιάτης

Έχουμε δημιουργήσει μια πλήρη ψηφιακή πλατφόρμα για ιδιώτες και business, που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται από περίπου 2,3 εκατομμύρια πελάτες, και υποστηρίζει πάνω από 8 χιλιάδες χρήστες, 60 χιλιάδες κλήσεις και 3.000 εγχρήματες συναλλαγές ανά λεπτό, τις ημέρες με μεγάλο φόρτο, ο οποίος είναι και ο μεγαλύτερος εξυπηρετούμενος όγκος στην ελληνική τραπεζική αγορά.
Στράτος Μολυβιάτης
Γενικός Διευθυντής Λειτουργικής Στήριξης της Τράπεζας και του Ομίλου
Βασίλης Καραμούζης

O ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη, δεν αφορά κάποιες επιχειρήσεις ή κλάδους αλλά όλες τις επιχειρήσεις και όλους τους κλάδους. Η ολοκληρωμένη Ψηφιακή Πρόταση της Εθνικής για τους Εταιρικούς πελάτες, έρχεται να δώσει εύχρηστες λύσεις και εργαλεία, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της ελληνικής επιχείρησης.
Βασίλης Καραμούζης
Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα εξειδικευμένα στελέχη της Εταιρικής Συναλλακτικής Τραπεζικής ή επικοινωνήστε με το αρμόδιο στέλεχος που σας εξυπηρετεί στο κατάστημα συνεργασίας σας.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Delos Business Mutual Funds

Αμοιβαία Κεφάλαια

Έχετε τη δυνατότητα να επενδύσετε για την επιχείρησή σας σε ένα ευρύ φάσμα Αμοιβαίων Κεφαλαίων της NBG Asset Management.
Μαθαίνω περισσότερα
Υπηρεσία SEPA instant payments

Υπηρεσία SEPA instant payments

Μπορείτε να μεταφέρετε και να λαμβάνετε χρήματα μεταξύ των χωρών του Ευρωπαϊκού Χώρου Πληρωμών, άμεσα και με ασφάλεια.
Μαθαίνω περισσότερα
Commodity swap

Commodity swap

Αποκτήστε τη δυνατότητα να κλειδώσετε την τελική τιμή αγοράς ή πώλησης του εμπορεύματός σας.
Μαθαίνω περισσότερα
FX Flexible Forward

FX Flexible Forward

Αποκτήστε τη δυνατότητα μετατροπής των χρηματοροών ενός νομίσματος σε ένα άλλο της επιλογής σας.
Μαθαίνω περισσότερα
Ομόλογα

Ομόλογα

Αποκτήστε τη δυνατότητα υψηλότερων αποδόσεων σε σχέση με μια απλή προθεσμιακή κατάθεση.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενέγγυες πιστώσεις

Ενέγγυες πιστώσεις

Αποκτήστε τη δυνατότητα να ρευστοποιήσετε τις απαιτήσεις σας και να εξοφλήσετε τους προμηθευτές σας.
Μαθαίνω περισσότερα
Πρόγραμμα Εξωστρέφεια

Πρόγραμμα Εξωστρέφεια

Αποκτήστε χρηματοδότηση για την εξαγωγική σας επιχείρηση, έναντι ασφαλισμένων τιμολογίων από τον Ο.Α.Ε.Π.
Μαθαίνω περισσότερα
Εταιρική κάρτα Mastercard

Εταιρική κάρτα Mastercard

Κάλυψη αναγκών στην Ελλάδα και το εξωτερικό με μια σύγχρονη κάρτα διευκόλυνσης συναλλαγών.
Μαθαίνω περισσότερα
Λογαριασμός Διαχειριστικός όψεως

Λογαριασμός Διαχειριστικός όψεως

Αποκτάτε τη δυνατότητα εξυπηρέτησης όλων των συναλλαγών της επιχείρησής σας.
Μαθαίνω περισσότερα
Μισθοδοσία

Μισθοδοσία

Έχετε τη δυνατότητα βελτιστοποίησης της διαδικασίας καταβολής μισθοδοσίας.
Μαθαίνω περισσότερα

Οι επιχειρηματικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ για εσάς

Μπορείτε να έχετε τον δικό σας Eπιχειρηματικό Σύμβουλο ή Σύμβουλο Εταιρικής Συναλλακτικής Τραπεζικής, για να λαμβάνετε χρήσιμες συμβουλές, καθοδήγηση σε προγράμματα και προϊόντα που θα βοηθήσουν στους εμπορικούς σας στόχους καθώς και άμεση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top