Ενέγγυες Πιστώσεις / Πιστώσεις σε Αναμονή

Αποκτήστε πρόσβαση σε λύσεις και εργαλεία που διευκολύνουν το διεθνές εμπόριο, προσφέροντας σταθερό και ασφαλές πλαίσιο διεθνών συναλλαγών.

Προγραμματισμός

Αποκτήστε τη δυνατότητα να βελτιώσετε τους ισολογισμούς σας, να αποφύγετε τις προκαταβολές και να προγραμματίσετε τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

Μείωση κόστους

Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να μειώσετε το διαχειριστικό κόστος παρακολούθησης υποχρεώσεων και απαιτήσεων.

Διαπραγματεύσεις

Έχετε τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαπραγματεύσεις με προμηθευτές και πελάτες καθώς και σύναψης μακροχρόνιων και επωφελών εμπορικών σχέσεων.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επιχειρηματικό σας σύνδεσμο  τηλεφωνικά ή στέλνοντας e-mail.

Επικοινωνώ

Θέλω το i-bank Trade Finance για την επιχείρησή μου

Διαχειριστείτε online τις συναλλαγές Ενέγγυων Πιστώσεων εισαγωγών και εξαγωγών της επιχείρησής σας, μέσα από μία βραβευμένη πλατφόρμα.

Βασίλης Καραμούζης

O ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη, δεν αφορά κάποιες επιχειρήσεις ή κλάδους αλλά όλες τις επιχειρήσεις και όλους τους κλάδους. Η ολοκληρωμένη Ψηφιακή Πρόταση της Εθνικής για τους Εταιρικούς πελάτες, έρχεται να δώσει εύχρηστες λύσεις και εργαλεία, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της ελληνικής επιχείρησης.
Βασίλης Καραμούζης
Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής
Στράτος Μολυβιάτης

Έχουμε δημιουργήσει μια πλήρη ψηφιακή πλατφόρμα για ιδιώτες και business, που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται από περίπου 2,3 εκατομμύρια πελάτες, και υποστηρίζει πάνω από 8 χιλιάδες χρήστες, 60 χιλιάδες κλήσεις και 3.000 εγχρήματες συναλλαγές ανά λεπτό, τις ημέρες με μεγάλο φόρτο, ο οποίος είναι και ο μεγαλύτερος εξυπηρετούμενος όγκος στην ελληνική τραπεζική αγορά.
Στράτος Μολυβιάτης
Γενικός Διευθυντής Λειτουργικής Στήριξης της Τράπεζας και του Ομίλου

Έχετε απορίες;

Τα οφέλη που έχετε ως εισαγωγέας είναι:

 • Δυνατότητα αποφυγής αναζήτησης βεβαίωσης Ενεγγύου Πίστωσης από τον Δικαιούχο λόγω των υφιστάμενων οικονομικών συνθηκών.
 • Η προκαταβολή του προϊόντος της προθεσμιακής Ενεγγύου Πίστωσης στον Δικαιούχο δεν αποτελεί χρηματοδότηση αλλά πρόωρη εκπλήρωση της ήδη αναληφθείσας (με την έκδοση της Ενεγγύου Πιστώσεως) υποχρέωσης.
 • Προγραμματισμός οφειλών σε σταθερή χρονική βάση σύμφωνα με το συναλλακτικό κύκλωμα.
 • Προσυμφωνημένο ελεγχόμενο κόστος, σύμφωνα με τα δεδομένα της Ελληνικής Αγοράς. Αυξημένη ρευστότητα μέσω της πρόωρης καταβολής της προθεσμιακής Ενεγγύου Πιστώσεως. 

Τα οφέλη που έχετε ως εξαγωγέας είναι:

 • Αυξημένη ρευστότητα μέσω της πρόωρης καταβολής της προθεσμιακής Ενεγγύου Πιστώσεως.
 • Βελτίωση των οικονομικών δεικτών και δυνατότητα προγραμματισμού είσπραξης απαιτήσεων σε σταθερή χρονική περίοδο.
 • Μη δέσμευση του χρηματοδοτικού ορίου του.
 • Απαλοιφή κινδύνου χώρας / Τράπεζας.
 • Απλές διαδικασίες, ταχεία διαχείριση εγγράφων.
 • Διατήρηση και διεύρυνση της σχέσης του με τους πελάτες του.
 • Σύσφιξη εμπορικής σχέσης μεταξύ προμηθευτή και αγοραστή.
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης εργασιών και διείσδυση σε νέες αγορές. 
Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού και παροχής νέων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πελάτες της, η Εθνική Τράπεζα θεσπίζει τη χρήση ψηφιακής υπογραφής στις αιτήσεις που αφορούν προϊόντα Διεθνούς Εμπορίου, όπως είναι οι Ενέγγυες Πιστώσεις.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Delos Business Mutual Funds

Αμοιβαία Κεφάλαια

Έχετε τη δυνατότητα να επενδύσετε για την επιχείρησή σας σε ένα ευρύ φάσμα Αμοιβαίων Κεφαλαίων της NBG Asset Management.
Μαθαίνω περισσότερα
Υπηρεσία SEPA instant payments

Υπηρεσία SEPA instant payments

Μπορείτε να μεταφέρετε και να λαμβάνετε χρήματα μεταξύ των χωρών του Ευρωπαϊκού Χώρου Πληρωμών, άμεσα και με ασφάλεια.
Μαθαίνω περισσότερα
Commodity swap

Commodity swap

Αποκτήστε τη δυνατότητα να κλειδώσετε την τελική τιμή αγοράς ή πώλησης του εμπορεύματός σας.
Μαθαίνω περισσότερα
FX Flexible Forward

FX Flexible Forward

Αποκτήστε τη δυνατότητα μετατροπής των χρηματοροών ενός νομίσματος σε ένα άλλο της επιλογής σας.
Μαθαίνω περισσότερα
Ομόλογα

Ομόλογα

Αποκτήστε τη δυνατότητα υψηλότερων αποδόσεων σε σχέση με μια απλή προθεσμιακή κατάθεση.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενέγγυες πιστώσεις

Ενέγγυες πιστώσεις

Αποκτήστε τη δυνατότητα να ρευστοποιήσετε τις απαιτήσεις σας και να εξοφλήσετε τους προμηθευτές σας.
Μαθαίνω περισσότερα
Πρόγραμμα Εξωστρέφεια

Πρόγραμμα Εξωστρέφεια

Αποκτήστε χρηματοδότηση για την εξαγωγική σας επιχείρηση, έναντι ασφαλισμένων τιμολογίων από τον Ο.Α.Ε.Π.
Μαθαίνω περισσότερα
Εταιρική κάρτα Mastercard

Εταιρική κάρτα Mastercard

Κάλυψη αναγκών στην Ελλάδα και το εξωτερικό με μια σύγχρονη κάρτα διευκόλυνσης συναλλαγών.
Μαθαίνω περισσότερα
Λογαριασμός Διαχειριστικός όψεως

Λογαριασμός Διαχειριστικός όψεως

Αποκτάτε τη δυνατότητα εξυπηρέτησης όλων των συναλλαγών της επιχείρησής σας.
Μαθαίνω περισσότερα
Μισθοδοσία

Μισθοδοσία

Έχετε τη δυνατότητα βελτιστοποίησης της διαδικασίας καταβολής μισθοδοσίας.
Μαθαίνω περισσότερα

Οι επιχειρηματικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ για εσάς

Μπορείτε να έχετε τον δικό σας Eπιχειρηματικό Σύμβουλο ή Σύμβουλο Εταιρικής Συναλλακτικής Τραπεζικής, για να λαμβάνετε χρήσιμες συμβουλές, καθοδήγηση σε προγράμματα και προϊόντα που θα βοηθήσουν στους εμπορικούς σας στόχους καθώς και άμεση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top