Στο πλευρό της ελληνικής επιχείρησης

Συνεργασία

Στο πλαίσιο της πολιτικής μας για την υποστήριξη της Πράσινης Οικονομίας και την προώθηση της έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης συνάψαμε, πρώτοι στην Ελλάδα, συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χορήγηση δανείων με πόρους από το «Ταμείο Υποδομών» σε επιλέξιμα έργα.

Στόχος

Στόχος του ΤΑΜΥΠΟΔ είναι να προσφέρει προνομιακή χρηματοδότηση για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων ανταποδοτικών έργων στους τομείς της ενεργειακής αποδοτικότητας, της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, της προστασίας του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης.

Ποσά

Για τον σκοπό αυτό θα διατεθούν από το ΤΑΜΥΠΟΔ €450.000.000 την περίοδο 2019 – 2023, τα οποία θα κινητοποιήσουν τουλάχιστον €650.000.000 συνολικών επενδύσεων. Προτάσεις χρηματοδότησης μπορούν  να υποβληθούν από οποιοδήποτε φορέα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που υλοποιεί επιλέξιμο έργο.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων από το Ταμείο

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος με τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Συμπληρώνω τώρα
Βασίλης Καραμούζης

O ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη, δεν αφορά κάποιες επιχειρήσεις ή κλάδους αλλά όλες τις επιχειρήσεις και όλους τους κλάδους. Η ολοκληρωμένη Ψηφιακή Πρόταση της Εθνικής για τους Εταιρικούς πελάτες, έρχεται να δώσει εύχρηστες λύσεις και εργαλεία, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της ελληνικής επιχείρησης.
Βασίλης Καραμούζης
Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής
Στράτος Μολυβιάτης

Έχουμε δημιουργήσει μια πλήρη ψηφιακή πλατφόρμα για ιδιώτες και business, που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται από περίπου 2,3 εκατομμύρια πελάτες, και υποστηρίζει πάνω από 8 χιλιάδες χρήστες, 60 χιλιάδες κλήσεις και 3.000 εγχρήματες συναλλαγές ανά λεπτό, τις ημέρες με μεγάλο φόρτο, ο οποίος είναι και ο μεγαλύτερος εξυπηρετούμενος όγκος στην ελληνική τραπεζική αγορά.
Στράτος Μολυβιάτης
Γενικός Διευθυντής Λειτουργικής Στήριξης της Τράπεζας και του Ομίλου

Έχετε απορίες;

Οι πόροι του ΤΑΜΥΠΟΔ προέρχονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), από εθνικούς πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και από τις επιστροφές κεφαλαίου του Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής JESSICA της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. Εποπτεύουσα αρχή είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει αναλάβει τη συνολική διαχείριση του Ταμείου.

Το ΤΑΜΥΠΟΔ επεκτείνει τη δράση του για να παρέχει δάνεια κεφαλαίου κίνησης, με όρους ευνοϊκότερους της αγοράς, σε επιλέξιμες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των μεταφορών, του τουρισμού, της ενέργειας και των κατασκευών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19 στη λειτουργία τους.

Το συγκεκριμένο μέτρο εγκρίθηκε βάσει του Προσωρινού Πλαισίου (C (2020)1863/19.3.2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2020) 7334/19.10.2020) για τις κρατικές ενισχύσεις. Τα δάνεια αυτά μπορούν να χορηγηθούν έως την 31 Δεκεμβρίου 2021.

Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει στη διοχέτευση πόρων του ΤΑΜΥΠΟΔ και συγχρηματοδοτεί τα έργα και τις επιχειρήσεις που είναι επιλέξιμες να λάβουν χρηματοδότηση.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την αίτηση χορήγησης δανείων κεφαλαίου κίνησης για τη στήριξη επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία Covid-19, πατώντας εδώ.

Οι επιχειρηματικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ για εσάς

Μπορείτε να έχετε τον δικό σας Eπιχειρηματικό Σύμβουλο ή Σύμβουλο Εταιρικής Συναλλακτικής Τραπεζικής, για να λαμβάνετε χρήσιμες συμβουλές, καθοδήγηση σε προγράμματα και προϊόντα που θα βοηθήσουν στους εμπορικούς σας στόχους καθώς και άμεση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top