ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΥΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

Βάσει των πρόσφατων οδηγιών των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ESAs), στις οποίες επισημαίνεται ότι οι επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα θεωρούνται ιδιαιτέρως υψηλού κινδύνου, η Εθνική Τράπεζα, έχοντας ως γνώμονα την ασφάλεια των πελατών της και των συναλλαγών τους, σας ενημερώνει αναφορικά με τα ακόλουθα:

Όπως αναφέρεται στις ανωτέρω οδηγίες, οι βασικοί παράγοντες κινδύνου που εντοπίζονται και  θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από οποιαδήποτε επένδυση/συναλλαγή σε κρυπτονομίσματα είναι οι εξής:

 • Έντονη διακύμανση τιμών: πολλά κρυπτονομίσματα υπόκεινται σε ξαφνικές και ακραίες διακυμάνσεις των τιμών και είναι κερδοσκοπικά, επειδή η τιμή τους συχνά βασίζεται αποκλειστικά στη ζήτηση των καταναλωτών (δηλαδή, μπορεί να μην υπάρχουν υποστηρικτικά περιουσιακά στοιχεία ή άλλη υλική αξία). Μπορεί να χάσετε ένα μεγάλο ποσό ή ακόμα και όλα τα χρήματα που έχετε επενδύσει.
 • Παραπλανητικές πληροφορίες: ορισμένα κρυπτονομίσματα και άλλα σχετικά προϊόντα διαφημίζονται επιθετικά στο κοινό, χρησιμοποιώντας υλικό μάρκετινγκ και άλλες πληροφορίες που μπορεί να είναι ασαφείς, ελλιπείς, ανακριβείς ή ακόμη και σκόπιμα παραπλανητικές. Για παράδειγμα, οι διαφημίσεις μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να είναι πολύ σύντομες, με έμφαση στα πιθανά κέρδη, αλλά όχι στους υψηλούς κινδύνους. Θα πρέπει επίσης να προσέχετε τους «influencers» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που συνήθως έχουν ένα οικονομικό κίνητρο να εμπορεύονται ορισμένα κρυπτονομίσματα και συναφή προϊόντα και υπηρεσίες και ως εκ τούτου μπορεί να είναι προκατειλημμένοι στις επικοινωνίες που δημοσιεύουν.
 • Απουσία προστασίας: η πλειονότητα των κρυπτονομισμάτων και η πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών σε σχέση με αυτά δεν υπόκεινται σε ρυθμίσεις στην Ε.Ε. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα επωφεληθείτε από τα δικαιώματα και τις προστασίες που είναι διαθέσιμες στους καταναλωτές για τις ρυθμιζόμενες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως η δυνατότητα υποβολής καταγγελίας ή προσφυγής.
 • Πολυπλοκότητα προϊόντος: ορισμένα προϊόντα που παρέχουν έκθεση σε κρυπτονομίσματα είναι πολύ περίπλοκα, μερικές φορές με χαρακτηριστικά που μπορούν να αυξήσουν το μέγεθος των απωλειών σε περίπτωση δυσμενών διακυμάνσεων των τιμών..
 • Απάτη και κακόβουλες δραστηριότητες: υπάρχουν πολυάριθμα πλαστά κρυπτονομίσματα και σχετιζόμενες με αυτά απάτες και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο μοναδικός σκοπός τους είναι να σας στερήσουν τα χρήματά σας, χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές, για παράδειγμα phishing.
 • Χειραγώγηση της αγοράς, έλλειψη διαφάνειας των τιμών και χαμηλή ρευστότητα: Το πώς καθορίζονται οι τιμές των κρυπτονομισμάτων και η εκτέλεση των συναλλαγών στα ανταλλακτήρια συχνά δεν είναι διαφανής. Η κατοχή ορισμένων κρυπτονομισμάτων είναι επίσης εξαιρετικά συγκεντρωμένη, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις τιμές ή τη ρευστότητα. Επομένως, ενδέχεται να μην λάβετε δίκαιη τιμή ή μεταχείριση όταν αγοράζετε ή πουλάτε κρυπτονομίσματα ή να μην μπορείτε να πουλήσετε τα κρυπτονομίσματά σας όσο γρήγορα θα θέλατε απουσία δυνητικού αγοραστή.
 • Παραβιάσεις, λειτουργικοί κίνδυνοι και ζητήματα ασφάλειας: η τεχνολογία κατανεμημένης λογιστικής που υποστηρίζει τα κρυπτονομίσματα μπορεί να φέρει συγκεκριμένους κινδύνους. Αρκετοί εκδότες και πάροχοι υπηρεσιών για κρυπτονομίσματα, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτηρίων και των παρόχων ηλεκτρονικών πορτοφολιών, έχουν αντιμετωπίσει επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και σοβαρά λειτουργικά προβλήματα. Πολλοί καταναλωτές έχουν χάσει τα κρυπτονομίσματα τους ή έχουν υποστεί απώλειες λόγω τέτοιων παραβιάσεων και διακοπών ή επειδή έχουν χάσει τα ιδιωτικά κλειδιά που παρέχουν πρόσβαση στα περιουσιακά τους στοιχεία.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ

Σε συνέχεια των παραπάνω, στο κείμενο των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών επισημαίνονται τα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής από τους καταναλωτές. Βάσει αυτών θα πρέπει να γνωρίζετε τους συγκεκριμένους κινδύνους των κρυπτονομισμάτων και των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών και να σταθμίζετε προσεκτικά εάν οι κίνδυνοι είναι αποδεκτοί, δεδομένων των δικών σας προτιμήσεων και της οικονομικής σας κατάστασης. Συγκεκριμένα:

 • μπορεί να χάσετε όλα τα χρήματα που επενδύετε,
 • οι τιμές μπορεί να αυξομειωθούν γρήγορα σε σύντομο χρονικό διάστημα,
 • μπορεί να πέσετε θύμα απάτης, λειτουργικών σφαλμάτων ή κυβερνοεπιθέσεων και
 • είναι απίθανο να έχετε δικαιώματα προστασίας ή αποζημίωσης εάν τα πράγματα πάνε στραβά.

Αν σκέφτεστε να αγοράσετε κρυπτονομίσματα ή σχετιζόμενα με αυτά προϊόντα και υπηρεσίες, αναρωτηθείτε τα εξής:

 • Έχετε την πολυτέλεια να χάσετε όλα τα χρήματα που επενδύετε;
 • Είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε υψηλούς κινδύνους προκειμένου να κερδίσετε τις διαφημιζόμενες αποδόσεις;
 • Καταλαβαίνετε πλήρως τα χαρακτηριστικά των κρυπτονομισμάτων ή των σχετιζόμενων με αυτά προϊόντων και υπηρεσιών;
 • Είναι οι εταιρείες με τις οποίες συναλλάσσεστε αξιόπιστες;
 • Είναι οι εταιρείες με τις οποίες συναλλάσσεστε καταχωρημένες σε «μαύρη» λίστα από τις εθνικές σας αρχές;
 • Είστε σε θέση να προστατεύσετε τα ιδιωτικά σας κλειδιά ή τις συσκευές που χρησιμοποιείτε για την αγορά, φύλαξη ή τη μεταφορά κρυπτονομισμάτων;

Ενημερωθείτε για τα νέα μας κατεβάζοντας ένα δελτίο τύπου

Το κατεβάζω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top