Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Λύσεις Πληρωμών

​Οι λύσεις πληρωμών υποστηρίζουν τόσο μεμονωμένες όσο και μαζικές πληρωμές, όπως:

 •  Πληρωμές Δημοσίου και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
  •  ΦΠΑ/ Φόρος Εισοδήματος
  •  ΟΤΕ/ΔΕΗ/ΕΥΔΑΠ
  •  ΙΚΑ/ΟΑΕΕ
 •  Διεθνείς και εμπορικές πληρωμές σε χώρες εντός και εκτός Ε.Ε.
 •  Πληρωμές μισθοδοσίας προσωπικού
 •  Μαζικές πληρωμές μέσω Internet Banking
 •  Μαζικές πληρωμές πολλαπλών αποδεκτών με αρχείο, μέσω της λύσης μας EΘΝΟcredits, EΘΝΟfiles 
  •  Υποστηρίζεται διασύνδεση με το ERP για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των συστημάτων της εταιρείας και των συστημάτων πληρωμών της Τράπεζας.
  •  Παρέχεται το πιστοποιημένο εργαλείο διασύνδεσης SAP ΕΘΝΟready  σε πελάτες που χρησιμοποιούν το SAP Financial Module 6.0.
 •  Εγχώριες πληρωμές σε πλήθος διεθνών προτύπων
  •  SWIFT
  •  XML ISO 20020.

Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει ως άμεσο μέλος στις πιστώσεις (Transfer DCT) της ΔΙΑΣ, του SWIFT, του TARGET 2, EURO1 και είναι πλήρως συμμορφωμένη με το πλαίσιο SEPA.

Οι λύσεις πληρωμών μέσω Internet Banking επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να διασυνδέσουν πλήρως τις διαδικασίες των λογαριασμών πληρωτέων της επιχείρησης με ασφαλή τρόπο και με ελάχιστες μηχανογραφικές απαιτήσεις. Παρέχουν τη δυνατότητα έναρξης πληρωμών, ώστε να:

 • Βελτιστοποιείται η χρήση των ρευστών διαθεσίμων της εταιρίας
 • Απλοποιείται και αυτοματοποιείται η διαδικασία
 • Πραγματοποιείται η εκτέλεση των συναλλαγών έγκαιρα και με ασφάλεια
 • Ελαχιστοποιείται το κόστος εκκαθάρισης συναλλαγών.

 

Ο δικός σας Σύμβουλος Εταιρικής Πελατείας στην Εθνική Τράπεζα είναι στη διάθεσή σας για να σας συστήσει με τα εξειδικευμένα στελέχη της ομάδας Cash Management, να συζητήσετε λεπτομερώς τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε και να διαμορφώσετε από κοινού τη λύση που θα καλύψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες σας.