Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα Ανταμοιβής της συνέπειας πελατών στεγαστικών δανείων

Εάν ανταποκρίνεστε με συνέπεια στην εξυπηρέτηση του στεγαστικού σας δανείου, τώρα η Εθνική Τράπεζα σας ανταμείβει με το νέο πρόγραμμα που είναι σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και σας παρέχει οικονομικό όφελος στο τέλος κάθε έτους. 

Η Εθνική Τράπεζα είναι η πρώτη τράπεζα που σχεδίασε και υλοποιεί το Πρόγραμμα Ανταμοιβής της συνέπειας των πελατών της, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι αναγνωρίζει την προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις, μέσα στη δύσκολη οικονομικά συγκυρία των τελευταίων ετών και επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να ανταποκρίνεται διαχρονικά στις ανάγκες τους.
 


Ποιοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
Για να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα Ανταμοιβής θα πρέπει
να πληροίτε σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

 • η εκταμίευση του δανείου σας να έχει γίνει τουλάχιστον
       5 χρόνια πριν την ημερομηνία που διενεργείται ο έλεγχος
       για την απόδοση της ανταμοιβής (δηλ. την 31η Δεκεμβρίου
       κάθε έτους) και να είστε ενήμεροι σε όλα τα δανειακά
       προϊόντα της Τράπεζας κατά την ημερομηνία αυτή,

 • να μην έχετε παρουσιάσει καθυστέρηση μεγαλύτερη της μίας
       δόσης στο στεγαστικό σας δάνειο τα τελευταία 5 χρόνια και

 • να μην εντάσσεστε στις εξαιρούμενες κατηγορίες
       δανειοληπτών/δανείων, όπως αναγράφονται στους
       Όρους του Προγράμματος.


Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Ανταμοιβής


Επιστροφή 2% επί του συνόλου των τόκων που πληρώνετε σε ετήσια βάση.  

Η επιστροφή αυτή θα αποδίδεται απολογιστικά τον Ιανουάριο κάθε έτους και θα αντιστοιχεί στους τόκους του προηγούμενου έτους.  


Όφελος 2% συνολικά σε go4more πόντους για τις καθημερινές συναλλαγές σας με κάρτες της Τράπεζας στα συνεργαζόμενα με το πρόγραμμα go4more Supermarket  ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και πρατήρια καυσίμων EKO. 

Η ανταμοιβή αυτή θα αποδίδεται ως εξής: οι πόντοι που ισχύουν σε μόνιμη βάση στον ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ & την EKO μέσω του προγράμματος go4more θα πιστώνονται αυτόματα τη στιγμή της συναλλαγής, το δε επιπλέον ποσοστό θα πιστώνεται απολογιστικά σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο κάθε έτους και θα αφορά στο προηγούμενο έτος.


Επιπρόσθετα, με την εμπρόθεσμη πληρωμή της μηνιαίας δόσης του δανείου σας κερδίζετε μέσω του προγράμματος go4more επιπλέον πόντους,  τους οποίους μπορείτε να εξαργυρώσετε σε πάνω από 7.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.        

 

Όροι Προγράμματος 

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους του Προγράμματος Ανταμοιβής Ενήμερων Δανειοληπτών Στεγαστικών Δανείων, πατήστε εδώ.

Πληροφορίες 

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Επιβράβευσης μπορείτε να
       απευθυνθείτε στο δίκτυο Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας. 

 • Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι αυτόματη και δεν απαιτεί κάποια ενέργεια από τον
       πελάτη, με μοναδική προϋπόθεση - για την ανταμοιβή που αφορά σε πόντους go4more -
       ο πελάτης να είναι μέλος του προγράμματος go4more στο οποίο μπορεί να εγγραφεί
       από όλα τα κανάλια της Τράπεζας χωρίς κόστος.

 • Το πρόγραμμα ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και η πρώτη ανταμοιβή θα αποδοθεί
       απολογιστικά τον Ιανουάριο 2020, και θα αφορά στην περίοδο από 1/9/2019 έως και 31/12/2019
       (και για το 5% των τόκων και για τους πόντους go4more).

 • Στη συνέχεια και για όσο χρόνο διαρκέσει το Πρόγραμμα, η ανταμοιβή θα αποδίδεται
       επίσης απολογιστικά τον Ιανουάριο κάθε έτους και θα αφορά στην περίοδο των 12 μηνών
       του προηγούμενου έτους.