Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Διεθνής Οικονομία

​​
 
ΕΛΛΑΔΑ
 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ​​
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

 
​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 

ΗΠΑ: Χαμηλότερα των εκτιμήσεων οι λιανικές πωλήσεις και η βιομηχανική παραγωγή τον Απρίλιο, αν και το ΑΕΠ αναμένεται ισχυρό σε 2,7% (ετήσια) στο Τ2:19

Οι λιανικές πωλήσεις παρέμειναν εν πολλοίς αμετάβλητες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι εκτιμήσεις αναλυτών προέβλεπαν  αύξηση +0,3%. Ως αποτέλεσμα, η ετήσια μεταβολή τους επιβραδύνθηκε σε +2,9% έναντι +3,7% τον Μάρτιο, μία επίδοση ωστόσο που παραμένει ικανοποιητική. Ταυτόχρονα, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,5% σε μηνιαία βάση τον Απρίλιο, με την ετήσια μεταβολή της να έχει υποχωρήσει πλέον σε ένα ασθενικό +0,9%, σε σχέση με +2,3% τον προηγούμενο μήνα και ένα υψηλό +5,4% τον Σεπτέμβριο του 2018. Η αναθέρμανση των οικονομικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και η συνεπακόλουθη αβεβαιότητα όσον αφορά τους μελλοντικούς όρους στο διεθνές εμπόριο, ενδέχεται να αποτελέσουν περιοριστικό παράγοντα για μία ανάκαμψη της βιομηχανικής παραγωγής. Συνολικά, έπειτα και από τα τελευταία οικονομικά στοιχεία, οι εκτιμήσεις των αναλυτών για την τριμηνιαία ετησιοποιημένη αύξηση του ΑΕΠ στο 2ο τρίμηνο του 2019 κινούνται πέριξ του +2,0% (+2,7% ετήσια), από +3,2% στο 1ο τρίμηνο του έτους (+3,2% ετήσια), ενώ στατιστικά μοντέλα όπως της Atlanta Fed παραπέμπουν σε χαμηλότερη τριμηνιαία ετησιοποιημένη αύξηση στο +1,2% (+2,5% ετήσια). 

Κίνα: Η μη-αναμενόμενη εξασθένιση του οικονομικού momentum τον Απρίλιο ύστερα από το ισχυρό ΑΕΠ στο Τ1:19 (+6,4%) προκαλεί ανησυχία

Η ισχυρότερη του αναμενομένου οικονομική δραστηριότητα στην Κίνα στο 1ο τρίμηνο του 2019 (+6,4% ετήσια αύξηση έναντι εκτιμήσεων των αναλυτών για +6,3%), έδωσε τη θέση της σε υποδεέστερα των προσδοκιών οικονομικά στοιχεία στο ξεκίνημα του 2ου τριμήνου του έτους. Πράγματι, οι λιανικές πωλήσεις κατέγραψαν ετήσια αύξηση 7,2% τον Απρίλιο, έναντι εκτιμήσεων των αναλυτών για +8,6% και σε σχέση με +8,4% μ.ο. στο Τ1:2019. Ταυτόχρονα, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής επιβραδύνθηκε σε 5,4% τον Απρίλιο έναντι εκτιμήσεων των αναλυτών για +6,5% και σε σχέση με +6,6% μ.ο. στο Τ1:2019. Η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας τον Απρίλιο πιθανώς συνδέεται, μεταξύ άλλων, με ηπιότερη ώθηση από κεντρικές πολιτικές και εν μέσω αισιοδοξίας (εκείνο το διάστημα) για θετικές εξελίξεις στο μέτωπο των εμπορικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ (που ανατράπηκαν πρόσφατα). Σημειώνεται ότι η πιστωτική επέκταση, η οποία επηρεάζεται σημαντικά από τη κεντρική κυβέρνηση, επιβραδύνθηκε τον Απρίλιο, με την ετήσια μεταβολή να ανέρχεται σε +10,4% έναντι +10,7% τον προηγούμενο μήνα. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσφατη αναθέρμανση των οικονομικών εντάσεων με τις ΗΠΑ, είναι πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα να ενταθούν εκ νέου οι υποστηρικτικές δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές (μειώσεις φόρων, αύξηση κρατικών δαπανών, περαιτέρω απελευθέρωση τραπεζικής ρευστότητας για παροχή δανείων), προκειμένου να αποφευχθεί μία απότομη επιβράδυνση του ΑΕΠ. Συνολικά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ θα υποχωρήσει σε 6,3% το Τ2:2019 από 6,4% το Τ1:2019.