Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Διεθνής Οικονομία

​​
 
ΕΛΛΑΔΑ
 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ​​
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

 
​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 

 

Kίνα: Σταθερός ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ σε 6% στο 4ο τρίμηνο με βελτίωση των οικονομικών στοιχείων το Δεκέμβριο

Η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ στην Κίνα ήταν αμετάβλητη σε 6% στο 4ο τρίμηνο, όπως αναμενόταν. Ισχυρότερα του αναμενομένου ωστόσο για 2ο συνεχή μήνα ήταν τα στοιχεία για την οικονομική δραστηριότητα το Δεκέμβριο, βελτιώνοντας την εικόνα για την υποκείμενη τάση. Πράγματι, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των λιανικών πωλήσεων παρέμεινε σταθερός σε ένα ικανοποιητικό 8,0%, αισθητά βελτιωμένος σε σχέση με τον Οκτώβριο (7,2%). Σημαντική βελτίωση έλαβε χώρα για 2ο συνεχή μήνα στον αντίστοιχο ρυθμό για τη βιομηχανική παραγωγή, που ανήλθε σε 6,9% τον Οκτώβριο. Τέλος, η ενίσχυση των επενδύσεων σε πάγια κεφάλαια ανήλθε σε 5,4% έναντι 5,2% τόσο το Νοέμβριο όσο και τον Οκτώβριο και εκτιμήσεων των αναλυτών για αμετάβλητη επίδοση.

Συνολικά το 2019, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 6,1% ετήσια, έναντι +6,6% το 2018. Για το 2020, εκτιμάται ότι θα υπάρξει οριακή επιβράδυνση, καθώς η στόχευση των Αρχών κινείται στην κατεύθυνση μετασχηματισμού της οικονομίας της Κίνας (με την ιδιωτική κατανάλωση να αποκτά σταδιακά μεγαλύτερο βάρος), χαμηλότερων αλλά περισσότερο διατηρήσιμων ρυθμών μεγέθυνσης του ΑΕΠ και μετριασμού της πιστωτικής επέκτασης προς τον ιδιωτικό τομέα, του οποίου το χρέος ανέρχεται σε 210% περίπου του ΑΕΠ (κυρίως επιχειρήσεις). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, η επιβράδυνση του ετήσιου ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ το 2020 θα είναι ήπια, σε 5,9%, εν μέσω και προσδοκιών για μερική ανάκαμψη της εξωτερικής ζήτησης λόγω βελτίωσης της δυναμικής της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας καθώς και άμβλυνσης των εμπορικών εντάσεων με τις ΗΠΑ. Η μερική αποκλιμάκωση των εν λόγω εντάσεων, συνδράμει αποφασιστικά στην προοπτική να παραμείνει ήπια η τάση επιβράδυνσης του ΑΕΠ, καθώς η οικονομία μετασχηματίζεται.

Πράγματι, η πρόσφατη (μερική) εμπορική συμφωνία μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ (με τη φιλοδοξία, αυτή να αποτελέσει το πρώτο στάδιο στη διαδικασία επίτευξης μίας ευρύτερης εμπορικής συμφωνίας), υπεγράφη όπως αναμενόταν στις 15 Ιανουαρίου, συνηγορώντας υπέρ της προοπτικής εξομάλυνσης των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο μερών, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Οι όροι της συμφωνίας προβλέπουν για την Κίνα, μεταξύ άλλων, αύξηση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών από τις ΗΠΑ κατά $200 δισ. σε δύο χρόνια σε σχέση με τα επίπεδα του 2017 (περίπου $186 δισ.) καθώς και επιτάχυνση στο άνοιγμα του χρηματοπιστωτικού της τομέα στους ξένους επενδυτές. Από την πλευρά των ΗΠΑ, επιβεβαιώθηκε η μη αύξηση δασμών κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες επί εισαγωγών αξίας $150 δισ. περίπου από την Κίνα και η μείωση σε 7,5% από 15% επί εισαγωγών αξίας περίπου $120 δισ. Περαιτέρω μειώσεις δασμών θα λάβουν χώρα σε συνάρτηση με τη διαπραγμάτευση της επόμενης φάσης εμπορικής συμφωνίας και με την προϋπόθεση πιστής εφαρμογής των ήδη συμφωνηθέντων. Τέλος, η πρόσφατη συμφωνία καλύπτει και ζητήματα τεχνολογικής μεταφοράς/αντιγραφής, πνευματικών δικαιωμάτων και συναλλαγματικής πολιτικής (αποφυγή θεσμικών παρεμβάσεων με σκοπό τη χειραγώγηση των αγορών συναλλάγματος και την υποτίμηση του νομίσματος για αποκόμιση ανταγωνιστικού οφέλους στο διεθνές εμπόριο).