Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Διεθνής Οικονομία

​​
 
ΕΛΛΑΔΑ
 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ​​
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

 
​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 

 

Παγκόσμια Οικονομία: Ο ΟΟΣΑ μειώνει τις εκτιμήσεις του για το Παγκόσμιο ΑΕΠ του 2020 σε +2,4% από +2,9%, με τα ρίσκα καθοδικά


Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αναθεώρησε σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμησή του (Νοέμβριος 2019), την πρόβλεψη για την ετήσια μεταβολή του παγκόσμιου ΑΕΠ, κατά -0,5% σε +2,4% για το 2020 (+2,9% το 2019, η οποία είναι η χαμηλότερη  από το 2009), με πιθανή τη συρρίκνωση σε τριμηνιαία βάση  του παγκόσμιου ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο του έτους. Βασικό αίτιο της σημαντικής καθοδικής αναθεώρησης των προοπτικών της παγκόσμιας οικονομίας είναι η εξάπλωση του COVID-19 και οι επιπτώσεις του στην καταναλωτική εμπιστοσύνη (και συνεπώς στην τελική ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες), στον τουρισμό, τα επαγγελματικά ταξίδια καθώς και στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες. Οι καθοδικές αναθεωρήσεις αφορούν όλες τις οικονομίες του G20, αλλά κυρίως της Κίνας και όσων χωρών είναι στενά συνδεδεμένες με αυτήν, όπως η Ιαπωνία, η Κορέα και η Αυστραλία. Πιο αναλυτικά, για την οικονομία της Κίνας η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ αναθεωρήθηκε σε +4,9% για το 2020 (μείωση 0,8% σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη) και σε +6,4% για το 2021 (αύξηση 0,9% σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη). Τα μέτρα που έχουν ληφθεί στην Κίνα για τον COVID-19, τα οποία ταυτόχρονα επηρεάζουν την οικονομική δραστηριότητα, περιλαμβάνουν καραντίνες, περιορισμούς στην κινητικότητα των πολιτών και μείωση των ωρών εργασίας, και καθυστερήσεις στην επαναλειτουργία των εργοστασίων μετά την αργία για την Κινέζικη Πρωτοχρονιά. Η παραπάνω εικόνα αποτυπώνεται και στους πρόδρομους δείκτες δραστηριότητας PMI, οι οποίοι για το Φεβρουάριο σημείωσαν ιστορικά χαμηλά και βρέθηκαν σημαντικά κάτω του 50, (Markit/Caixin: Μεταποίηση: 40,3 από 51,1 I Υπηρεσίες: 26,5 από 51,8). Παρόμοια εικόνα και στον υποδείκτη των νέων παραγγελιών που εμπεριέχει περισσότερη πληροφόρηση για τις βραχυπρόθεσμες τάσεις (29.3 έναντι 51.4 τον Ιανουάριο), εξέλιξη που μειώνει τα περιθώρια αισιοδοξίας για άμεση βελτίωση της δραστηριότητας. Εκτός Κίνας, καθοδικές αναθεωρήσεις για την ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ για το 2020 καταγράφονται στην Ινδία κατά 1,1% σε +5,1%, στην Ιαπωνία κατά 0,4% σε +0,2%, στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά 0,2% σε +0,8% και στις ΗΠΑ κατά 0,1% σε +1,9%. Οι παραπάνω εκτιμήσεις αποτελούν το βασικό σενάριο του Οργανισμού, και βασίζονται στην υπόθεση πως η κορύφωση του ιού στην Κίνα θα συντελεστεί εντός του τρέχοντος τριμήνου και η εξάπλωση στις υπόλοιπες χώρες θα είναι ήπια και περιορισμένη. Σε περίπτωση που αυτά επαληθευτούν και γίνουν στοχευμένες ενέργειες από τις επηρεαζόμενες οικονομίες, η ετήσια μεταβολή του παγκόσμιου ΑΕΠ θα μπορούσε να ανέλθει σε 3,3% για το 2021. Στο δυσμενές σενάριο που η συνεχής εξάπλωση του ιού ενταθεί και διαρκέσει περισσότερο, οι προοπτικές θα μπορούσαν να επιδεινωθούν σημαντικά με την ετήσια αύξηση του παγκοσμίου ΑΕΠ να περιορίζεται  στο +1,5% για το 2020, οδηγώντας σε ύφεση αρκετές οικονομίες συμπεριλαμβανομένων αυτής της Ιαπωνίας και της Ευρωζώνης.


ΗΠΑ: Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα μείωσε εκτάκτως το βασικό της επιτόκιο κατά 50μβ σε 1%-1,25%

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) προχώρησε στις 3 Μαρτίου εν μέσω μη προγραμματισμένης συνεδρίασης για πρώτη φορά από το 2008, σε μείωση του επιτοκίου αναφοράς κατά 50 μ.β. στο εύρος 1% - 1,25%. Η κίνηση αυτή έχει ως στόχο την στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας από τις επιπτώσεις της εξάπλωσης του COVID-19 και την επίτευξη των στόχων αναφορικά με το ποσοστό μέγιστης απασχόλησης και τη σταθερότητα των τιμών. Παράλληλα, ο επικεφαλής κ. Powell, επικοινώνησε πως τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη παραμένουν ισχυρά (οι νέες θέσεις εργασίας αυξήθηκαν πάνω από 200 χιλιάδες το Φεβρουάριο). Όμως, η Επιτροπή έκρινε ότι από τη συνεδρίαση του Ιανουαρίου, οι κίνδυνοι για τις προοπτικές της οικονομίας των ΗΠΑ είχαν αλλάξει ουσιαστικά και καθοδικά. Νέες προκλήσεις δημιουργήθηκαν από τη διεθνή εξάπλωση του COVID-19 (συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ), καθώς διαταράχθηκε η οικονομική δραστηριότητα σε πολλές χώρες και τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, θα είναι επιβαρυντικά για κάποιο διάστημα τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς. Στη συνέντευξη Τύπου, ο κ. Powell, ανέφερε πως θεωρεί κατάλληλη τη τρέχουσα νομισματική πολιτική, ταυτόχρονα ωστόσο, δήλωσε πως θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και θα χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία της Fed και θα δράσουν κατάλληλα για την στήριξη της οικονομίας, ανάλογα με την πορεία των γεγονότων. Όσον αφορά τις προσδοκίες της κεφαλαιαγοράς, οι επενδυτές προεξοφλούν μια περαιτέρω μείωση του επιτοκίου κατά 50 μ.β. στη συνεδρίαση της 18ης Μαρτίου σε ποσοστό 100%.