Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Διεθνής Οικονομία

​​
 
ΕΛΛΑΔΑ
 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ​​
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

 
​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 

Γερμανία: Οι αδύναμες οικονομικές επιδόσεις συνεχίζονται  (ΑΕΠ: +0,4% ετήσια), εντείνοντας τη δημόσια συζήτηση για πιθανή δημοσιονομική χαλάρωση

Η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ της Γερμανίας ανήλθε σε 0,4% στο Τ2:2019 (+0,9% στο Τ1:2019), παρουσιάζοντας συνεχή επιβράδυνση από το Τ4:2017 όταν και είχε διαμορφωθεί σε 3,4%, υψηλό από το Τ3:2011. Ανθεκτική δυναμική εμφανίζει η ιδιωτική κατανάλωση (+1,4% ετήσια στο Τ2:2019), εν μέσω ευνοϊκών συνθηκών στην αγορά εργασίας. Πράγματι, το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 3,0% τον Ιούλιο, ιστορικό χαμηλό. Επιπλέον, η ετήσια αύξηση για το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών ανήλθε σε 3,1% στο Τ2:2019, αισθητά υψηλότερα της αντίστοιχης τάσης για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (+1,0% τον Αύγουστο), κάτι που συνεπάγεται αύξηση στην  αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Εν πολλοίς σταθερή εμφανίζεται η μεταβολή των κυβερνητικών  δαπανών στο +1,8% ετήσια στο Τ2:2019, ενώ οι επενδυτικές δαπάνες σε κατοικίες αυξάνονται με ικανοποιητικό ετήσιο ρυθμό (+3,6%). Η ετήσια αύξηση για τις επιχειρηματικές επενδύσεις ανήλθε σε 2,9% στο Τ2:2019, έχοντας επιβραδύνει σημαντικά σε σχέση με το υψηλό +5,9% στο Τ4:2017, ενώ σε τριμηνιαία ετησιοποιημένη βάση, σημείωσαν οριακή μόνο άνοδο κατά +0,5%. Η δυναμική για τις επιχειρηματικές επενδύσεις, κυρίως στον (ιδιαίτερα εξωστρεφή στην περίπτωση της Γερμανίας) τομέα της μεταποίησης (23% του ΑΕΠ σε όρους προστιθέμενης αξίας | -3,7% ετήσια για την μεταποιητική δραστηριότητα στο Τ2:2019), εκτιμάται ότι διατηρείται αναιμική και στο τρέχον τρίμηνο (παραγωγή: -4,6% | παραγγελίες: -5,3% ετήσια τον Ιούλιο στη μεταποίηση), με την επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης και τις διεθνείς εμπορικές εντάσεις να ασκούν καθοδική πίεση στην εξωτερική ζήτηση. Οι έρευνες επιχειρηματικής εμπιστοσύνης υποστηρίζουν την άποψη αυτή, με το δείκτη PMI στη μεταποίηση να παραμένει κάτω του 50,0, του ορίου δηλαδή επέκτασης/συρρίκνωσης της δραστηριότητας, για 8ο συνεχόμενο μήνα τον Αύγουστο (43,5), με τον υπό-δείκτη των νέων παραγγελιών για εξαγωγές να υπό-αποδίδει. Για τον ίδιο μήνα, ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος του ινστιτούτου Ifo μειώθηκε κατά 1,5 σε 94,3, το χαμηλότερο επίπεδο από το Νοέμβριο του 2012. Η εξασθενημένη εξωτερική ζήτηση αποτυπώνεται στις ασυνήθιστα υποτονικές επιδόσεις για τις εξαγωγές οι οποίες ήταν εν πολλοίς στάσιμες στο Τ2:2019 σε ετήσια βάση (+0,1% | υψηλό +7,0% στο Τ4:2017). Δεδομένου ότι η αντίστοιχη τάση για τις εισαγωγές ήταν +2,5% στο Τ2:2019, οι καθαρές εξαγωγές είχαν έντονα αρνητική επίδραση στην ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στο Τ2:2019 (-1,0% στο +0,4%), Συνολικά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, το Γερμανικό ΑΕΠ θα παραμείνει εν πολλοίς στάσιμο στο Τ3:2019.

Στο πλαίσιο αυτό, η δημόσια συζήτηση για πιθανή δημοσιονομική χαλάρωση, προκειμένου να υποστηριχτεί η οικονομική δραστηριότητα και δη, σε πεδία στα οποία εκτιμάται ότι υφίστανται περιθώρια βελτίωσης (π.χ. παροχή δημοσιονομικών κινήτρων για μεγαλύτερη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό καθώς και για έρευνα & ανάπτυξη ή/και υποστήριξη της καινοτομίας, αύξηση κρατικών δαπανών για δημόσιες υποδομές καθώς και για ψηφιακές υποδομές) έχει ενταθεί, εν μέσω και της τρέχουσας διαβούλευσης στη γερμανική Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2020. Εν προκειμένω, η εγκατάλειψη του (συνταγματικά κατοχυρωμένου) κανόνα για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα. Σημειώνεται ωστόσο πως η Γερμανία τα τελευταία χρόνια συστηματικά εμφανίζει δημοσιονομικό πλεόνασμα (1% του ΑΕΠ κατά μ.ο. από το 2014), κάτι που αναμένεται να συμβεί και το 2020 (1% του ΑΕΠ ή €36 δισ. περίπου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου | 0,8% του ΑΕΠ ή €29 δισ. περίπου σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Ως εκ τούτου, τυχόν ακριβής τήρηση του προαναφερόμενου κανόνα θα συνεπαγόταν, ήπια έστω, χαλάρωση της δημοσιονομικής στάσης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.