Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
1
Sorry, your browser does not support inline SVG.

ενημέρωση

Το πρώτο

βήμα

Κάντε την αρχή, χρησιμοποιώντας τον online Υπολογιστή Στεγαστικού Δανείου. Ή επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματά μας για να ενημερωθείτε λεπτομερέστερα και να λάβετε το αναλυτικό Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης (ενδεικτικά: επιτόκιο, διάρκεια δανείου, δαπάνες κ.λπ.).


είναι να επιλέξετε το Στεγαστικό Δάνειο που σας ταιριάζει.
Τα εξειδικευμένα στελέχη της Τράπεζάς μας βρίσκονται δίπλα σας και σας στηρίζουν σε κάθε σας βήμα!

αίτηση

Το δεύτερο βήμα είναι η αίτησή σας. Ελάτε σε ένα Κατάστημά μας με τα

δικαιολογητικά

δικαιολογητικά

Ενδεικτικά: Αστυνομική ταυτότητα, φορολογική δήλωση (Ε1), εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους, βεβαίωση αποδοχών, δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9).

.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση με άλλα πρόσωπα, είναι απαραίτητο να έρθετε μαζί τους.

2
Sorry, your browser does not support inline SVG.
3
Sorry, your browser does not support inline SVG.

Προέγκριση

Σε αυτό το στάδιο αξιολογείται η αίτησή σας.
Τα εξειδικευμένα στελέχη μας θα σας ενημερώσουν για την έκβασή της, καθώς και για τους τίτλους και τα σχέδια ακινήτων που χρειάζονται για τα επόμενα βήματα.

Οριστική έγκριση

Αφού προηγηθεί τεχνικός έλεγχος του ακινήτου, εγκρίνεται οριστικά το ποσό του δανείου και ακολουθεί ο νομικός έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας.
Αφού οι

έλεγχοι

έλεγχος ακινήτου

Η Τράπεζά μας θα αναθέσει σε συνεργαζόμενους μηχανικούς και δικηγόρους τη διενέργεια Τεχνικού και Νομικού ελέγχου για το ακίνητό σας.

ολοκληρωθούν και όλα έχουν καλώς, ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

4
Sorry, your browser does not support inline SVG.
5
Sorry, your browser does not support inline SVG.

σύμβαση

Σε αυτό το βήμα, υπογράφετε τη σύμβαση του δανείου σας και ξεκινούν οι ενέργειες

εγγραφής προσημείωσης

Eγγραφή προσημείωσης

Προσέρχεστε στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο (μαζί με το δικηγόρο της Τράπεζας) και στη συνέχεια στο αντίστοιχο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολόγιο, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής προσημείωσης και της παραλαβής του σχετικού πιστοποιητικού.

υποθήκης.

εκταμίευση

Το τελευταίο βήμα.
Πραγματοποιείται η εκταμίευση του δανείου σας στον καταθετικό λογαριασμό που μας έχετε υποδείξει.

Και μην ξεχνάτε! Τα εξειδικευμένα στελέχη μας είναι στη διάθεσή σας και θα σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα.

6