Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
1
Sorry, your browser does not support inline SVG.

ενημέρωση

Επιλέξετε το Στεγαστικό Δάνειο που σας ταιριάζει, χρησιμοποιώντας τον online Υπολογιστή Στεγαστικού Δανείου. Εναλλακτικά, επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματά μας για να ενημερωθείτε λεπτομερέστερα και να λάβετε το αναλυτικό Έντυπο Γενικών πληροφοριών για τα στεγαστικά δάνεια της Εθνικής Τράπεζας.

αίτηση

Για να υποβάλλετε την αίτησή σας, ελάτε σε ένα Κατάστημά μας με τα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση με άλλα πρόσωπα, είναι απαραίτητο να έρθετε μαζί τους.

2
Sorry, your browser does not support inline SVG.
3
Sorry, your browser does not support inline SVG.

Προέγκριση

Σε αυτό το στάδιο αξιολογείται η αίτησή σας.
Τα εξειδικευμένα στελέχη μας θα σας ενημερώσουν για την έκβασή της, καθώς και για τους τίτλους και τα σχέδια ακινήτων που χρειάζονται για τα επόμενα βήματα.
Κατά την επίσκεψή σας στο Κατάστημα, παραλαμβάνετε το Τυποποιημένο Ευρωπαϊκό Δελτίο Πληροφοριών - Αρχική Προσφορά.

Οριστική έγκριση

Για την έγκριση του ποσού δανείου, είναι απαραίτητη η διενέργεια τεχνικού ελέγχου του ακινήτου και νομικού ελέγχου των τίτλων ιδιοκτησίας. Αφού οι έλεγχοι ολοκληρωθούν και όλα έχουν καλώς, παραλαμβάνετε το

Τυποποιημένο Ευρωπαϊκό Δελτίο Πληροφοριών - Δεσμευτική Προσφορά

Δεσμευτική Προσφορά

Το Τυποποιημένο Ευρωπαϊκό Δελτίο Πληροφοριών - Δεσμευτική Προσφορά περιλαμβάνει αναλυτικά τους όρους της τελικής έγκρισης. Μπορείτε να προχωρήσετε σε υπογραφή της σύμβασης εφόσον έχουν παρέλθει τουλάχιστον 5 ημέρες από την παραλαβή της Δεσμευτικής προσφοράς, ενώ συνολικά έχετε στη διάθεσή σας 10 ημέρες για να μελετήσετε όλα τα στοιχεία.

και ορίζετε ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

4
Sorry, your browser does not support inline SVG.
5
Sorry, your browser does not support inline SVG.

σύμβαση

Σε αυτό το βήμα, υπογράφετε τη σύμβαση του δανείου σας και ξεκινούν οι ενέργειες

εγγραφής προσημείωσης

Eγγραφή προσημείωσης

Ο συνεργαζόμενος δικηγόρος αναλαμβάνει να μεταβεί στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο / Γραφείο Κτηματογράφησης / Κτηματολογικό Γραφείο για τις ενέργειες εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, καθώς και για να παραλάβει/προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

υποθήκης. Εάν έχετε υποβάλει την αίτηση μαζί με άλλα πρόσωπα, προσέρχονται μαζί σας για την υπογραφή της σύμβασης.

εκταμίευση

Πραγματοποιείται η

εκταμίευση

Δεσμευτική Προσφορά

Πριν την εκταμίευση, πρέπει να έχετε μεριμνήσει για την ασφάλιση του ακινήτου έναντι των βασικότερων κινδύνων που το απειλούν (φωτιά, σεισμός, θραύση-ρήξη σωληνώσεων, διάρρηξη κ.ά.).

του δανείου σας στον καταθετικό λογαριασμό που μας έχετε υποδείξει.

Και μην ξεχνάτε! Τα εξειδικευμένα στελέχη μας είναι στη διάθεσή σας και θα σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα.

6