Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματαγορές

Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος

Ημερομηνία: 29/11/2021
 ΞΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ
USD 1,1689 1,1010 1,1689 1,1010
CHF 1,0783 1,0156 1,0783 1,0156
CAD 1,4870 1,4006 1,4870 1,4006
SEK 10,6384 10,0204 10,6384 10,0204
NOK 10,5232 9,9120 10,5232 9,9120
DKK 7,6816 7,2354 7,6816 7,2354
TRY 14,6619 13,7456 14,5632 13,7174
JPY 132,2343 124,5537 132,2343 124,5537
AUD 1,6400 1,5447 1,6400 1,5447
GBP 0,8765 0,8256 0,8765 0,8256
SCP 0,8765 0,8256
NIP 0,8765 0,8256
RON 5,1138 4,8167
ZAR 18,8388 17,7446
HKD 9,1781 8,6045 9,1163 8,5868
CNY 7,4638
HUF 394,9477 350,6545
PLN 5,0454 4,4795
ILS 3,4223
SGD 1,6605 1,4743
CZK 27,4776 24,3960
ΕΓΓΡΑΦΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ