Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ασφαλής επικοινωνία μέσω e-mail

Η Εθνική Τράπεζα χρησιμοποιεί ψηφιακή υπογραφή σε όλα τα ενημερωτικά δελτία που αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους πελάτες της, με σκοπό να τους προστατέψει από κακόβουλους οι οποίοι στέλνουν πλαστά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), προσποιούμενοι ότι αποστολέας των μηνυμάτων αυτών είναι η Εθνική Τράπεζα.

Η ψηφιακή υπογραφή διασφαλίζει αφενός την αυθεντικότητα του αποστολέα του μηνύματος (δηλ. ότι προέρχεται πράγματι από την Εθνική Τράπεζα) και αφετέρου την ακεραιότητα του περιεχομένου (δηλ. ότι δεν έχει αλλοιωθεί κατά τη μετάδοσή του).

Προκειμένου να ελέγξετε τη γνησιότητα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποστολέας του οποίου εμφανίζεται να είναι η Εθνική Τράπεζα, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  • Εάν χρησιμοποιείτε το MS OUTLOOK, θα δείτε την ένδειξη «Υπογραφή από» και ένα εικονίδιο κορδέλας  στη δεξιά πλευρά της οθόνης κάτω από την ημερομηνία αποστολής (όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί).

 

  • Εάν κάνετε «κλικ» στην κορδέλα, θα εμφανιστούν οι παρακάτω πληροφορίες:

 

 

Οι εν λόγω πληροφορίες αφορούν στην εγκυρότητα της ψηφιακής υπογραφής.

  • Κάνοντας «κλικ» στο κουμπί «Λεπτομέρειες» (“Details”) μπορείτε να διαβάσετε όλες τις πληροφορίες του ψηφιακού πιστοποιητικού.

Σημειώνεται ότι, τα ψηφιακά πιστοποιητικά ανανεώνονται κάθε 1-2 χρόνια.

 

Η Εθνική Τράπεζα σας προτείνει τη χρήση προγραμμάτων διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τα οποία υποστηρίζουν τη χρήση ψηφιακών υπογραφών. Για περισσότερες  πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τη «Βοήθεια» ή τον «Οδηγό Χρήσης» του προγράμματος διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε.

Επισημαίνεται ότι, η Εθνική Τράπεζα δεν πρόκειται, σε καμία περίπτωση, να σας αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ζητώντας σας να αποκαλύψετε προσωπικά και εμπιστευτικά δεδομένα όπως στοιχεία καρτών, κωδικούς πιστοποίησης, προσωπικούς μυστικούς αριθμούς (PIN) κ.λπ.