Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ημερομηνίας και ώρα ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων Γ΄ τριμήνου 2019

Αθήνα
1/11/2019

​Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα Γ΄ τριμήνου 2019 την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 στις 17:30, ώρα Ελλάδος. Θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη στις 18:45, της ίδιας ημέρας, για την παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων.