Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
  • Αρχική
  • Όμιλος
  • Γραφείο Τύπου
  • Δελτία Τύπου
  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟY ΠΟΣΟΥ ΕΩΣ EUR 161,1εκ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΣTO ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟY ΠΟΣΟΥ ΕΩΣ EUR 161,1εκ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΣTO ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.

Αθήνα
22/2/2019

​Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. («Εθνική Τράπεζα» ή «Τράπεζα») είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την αποκλειστική αναδοχή της πρωτογενούς δόμησης και υλοποίησης μακροπρόθεσμου κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως EUR161,1εκ. («Χρηματοδότηση») προς υπό σύσταση εταιρεία ειδικού σκοπού αποκλειστικών συμφερόντων Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ («Εταιρεία») για τη χρηματοδότηση τμήματος της συμμετοχής της Εταιρείας στην επενδυτική κοινοπραξία «Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης» («Κοινοπραξία»). Η Κοινοπραξία έχει συσταθεί από την Εταιρεία, σε συνεργασία με τον ινδικό όμιλο GMR Airports Limited, με σκοπό την κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, καθώς και μελέτη, κατασκευή και χρηματοδότηση των οδικών συνδέσεων αυτού (το «Έργο»). 

Η τεχνική ολοκλήρωση της Χρηματοδότησης αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2019, ενώ η εκταμίευσή της θα συντελεστεί σταδιακά σε χρονικό ορίζοντα έως πέντε έτη, δυνάμει της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών του Έργου.

Ο κ. Βασίλης Καραμούζης, Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα, σχολιάζει σχετικά: «Η αποκλειστική ανάληψη από την Εθνική Τράπεζα της χρηματοδότησης της συμμετοχής του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο έργο του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης, αποτελεί επιστέγασμα της στοχευμένης εταιρικής στρατηγικής της Τράπεζάς μας να πρωταγωνιστεί στην χρηματοοικονομική υποστήριξη νευραλγικών Έργων Υποδομής της χώρας. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που με την υψηλή ρευστότητα και την εξελιγμένη τεχνογνωσία μας συμμετέχουμε έμμεσα στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Αναμένουμε ότι ο έργο αυτό θα έχει ιδιαίτερα θετικές προεκτάσεις στην ανάπτυξη των υποδομών και της αρτιότερης διασύνδεσης της ελληνικής περιφέρειας και των νησιών μας, καθώς και στην ευρύτερη αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας, τόσο σε εγχώριο, όσο και σε διεθνές επίπεδο.»