Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Άξονες Στρατηγικής με αφετηρία το 2013

8/1/2013 - Απόψεις & Επικαιρότητα

ΕΤΕ

Άξονες Στρατηγικής με αφετηρία το 2013

 

  • Δημιουργία του «Ομίλου Εθνικής»

Πρωταρχικός στόχος η δημιουργία και εμπέδωση ενός αξιόπιστου ισχυρού τραπεζικού ομίλου στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Το μέγεθος, δηλαδή η κατάταξή του στις 30 μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης και η πρωτιά, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε αγορές της ΝΑ Ευρώπης, δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι ο μοχλός, ώστε ο Όμιλος Εθνικής να έχει ενεργό συμμετοχή στα τεκταινόμενα στην τραπεζική αγορά στον ευρύτερο περιφερειακό μας χώρο και  αναγνώριση του ρόλου του από τις διεθνείς αγορές. Στο σχεδιασμό αυτό, εντάσσεται, κατ’αρχήν,  η εξαγορά και μετέπειτα συγχώνευση της Eurobank με την Εθνική, που θα δημιουργήσουν μία νέα τράπεζα με ενεργητικό ίσο περίπου με το συνολικό ΑΕΠ της χώρας.

Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή η ανταλλαγή μετοχών της Eurobank με μετοχές της Εθνικής, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου. Μετά τη χθεσινή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αρχίζει η περίοδος ανταλλαγής μετοχών, με τη σχέση που έχει ανακοινωθεί, δηλαδή 100 μετοχές της Eurobank με 58 μετοχές της Εθνικής και η οποία θα διαρκέσει 5 εβδομάδες με δυνατότητα παράτασης, εφόσον απαιτηθεί, 2 ακόμη εβδομάδες. Αυτή η δυνατότητα παρέχεται για να έχει ολοκληρωθεί η χορήγηση των αδειών που απαιτούνται, όπως οι εγκρίσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της Τραπέζης της Ελλάδος, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος και της DG Com. 

Αμέσως μετά την ανταλλαγή των μετοχών, η Eurobank θα καταστεί θυγατρική τράπεζα της Εθνικής και θα αρχίσουν οι διαδικασίες για τη  νομική συγχώνευση των δύο τραπεζών, που εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί περί τα μέσα του έτους. Είναι ένα πολύπλοκο, από πλευράς διαδικασιών, εγχείρημα, το οποίο όμως διευκολύνεται από την ισχυρή βούληση των δύο πλευρών, δηλαδή τόσο της Εθνικής όσο και της Eurobank για επιτυχή κατάληξη, όχι μόνο σε επίπεδο θεσμικό αλλά κυρίως για επιτυχή λειτουργική ενοποίηση. Και προς τη μια κατεύθυνση, δηλαδή των θεσμικών διαδικασιών και προς την κατεύθυνση της λειτουργικής ενοποίησης, έχουν γίνει, επιτυχώς, σημαντικά βήματα.

 

  • Ανακεφαλαιοποίηση-Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Επιζητούμε, και εκεί εστιάζεται η στρατηγική μας, έναν θωρακισμένο, απόλυτα εξυγιασμένο και διεθνώς αξιόπιστο Όμιλο, που θα έχει ευχερή πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, ευθύς ως εξαλειφθούν οι περιοριστικοί παράγοντες που υπάρχουν εξαιτίας της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας. Δεν αρκείται η Εθνική στην ικανοποιητική διαπίστωση της Blackrock ότι το χαρτοφυλάκιο της Εθνικής έχει επαρκείς προβλέψεις κατά το χρόνο εκπόνησης της διαγνωστικής μελέτης. Επιζητά την απόλυτη επικαιροποίηση των κεφαλαιακών της αναγκών, ώστε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην οποία θα προχωρήσουμε, και με αίσθημα ευθύνης πιστεύουμε απόλυτα επιτυχώς, να είναι και το διαβατήριο για την επιτυχή μετάβαση στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον των αγορών.

 

  • Ρευστότητα-Ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας

Πρώτη μας προτεραιότητα, σε συνδυασμό με τη δημιουργία του νέου «Ομίλου Εθνικής» και την καθολική ανακεφαλαιοποίηση, η σταδιακή εξασφάλιση ρευστότητας από τις αγορές, ώστε τύποις και ουσία να έχουμε ενεργό συμμετοχή στην αναπτυξιακή διαδικασία που είναι το μέσο για την ανάκτηση της πραγματικής και όχι επίπλαστης ευημερίας.

Ταυτόχρονα, ο πανίσχυρος νέος Όμιλος αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξεως των κεφαλαίων που θα επανέλθουν στο σύστημα. Πρόθεσή μας, να παρακινήσουμε το παραγωγικό δυναμικό της χώρας να προχωρήσει στις πρωτοβουλίες εκείνες που θα μας ωθήσουν εκτός ύφεσης, απεμπλεκόμενοι από αποτυχημένα πρότυπα του παρελθόντος που στηρίχθηκαν εξ’ολοκλήρου στην κατανάλωση. Θα παραμείνουμε αρωγοί, πέραν από νομοθετικές πρόνοιες που ούτως ή άλλως εφαρμόζουμε, στη στήριξη της Πελατείας μας, ιδιωτών και επιχειρήσεων, που λόγω της οικονομικής συγκυρίας αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ταυτόχρονα όμως θα επιδιώξουμε να είμαστε και ο μοχλός της ανάπτυξης.

Με ισχυρή κεφαλαιακή θέση και με επαρκή, αυξανόμενη, ρευστότητα, σε συνδυασμό με πρωτοβουλίες που θα δρομολογηθούν σκοπεύουμε να ωθήσουμε το επιχειρείν και να κινητοποιήσουμε σχεδιασμούς και προγράμματα που θα συμβάλλουν στην οικονομική δραστηριότητα, στην επανάκτηση ανταγωνιστικών θέσεων στην προώθηση καινοτόμων αρχών, στη μείωση της ανεργίας.