Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ελληνική Οικονομία: Σύντομη ανάλυση του ΑΕΠ 3ου τριμήνου 2019

12/12/2019 - Μελέτες & Αναλύσεις

Ελληνική Οικονομία

​Θετική έκπληξη από τη δυναμική του ΑΕΠ στο 9μηνο με πυλώνες τον τουρισμό και τις εξαγωγές αγαθών

 

Τα στοιχεία του 3ου τριμήνου του 2019 για το ελληνικό ΑΕΠ καταδεικνύουν ότι η οικονομική δραστηριότητα έχει αναπτύξει ισχυρότερη από την αρχικά εκτιμώμενη δυναμική, βασιζόμενη κυρίως στον τουρισμό και τις εξαγωγές αγαθών.

Κομβική ήταν η συνεισφορά του τουριστικού τομέα, που εκτιμάται ότι συνετέλεσε στην αύξηση των εξαγωγών υπηρεσιών κατά 14,5% ετησίως το 3ο τρίμηνο (σταθερές τιμές, που αντιστοιχεί σε συνεισφορά 2,2 ποσοστιαίων μονάδων στην αύξηση του ΑΕΠ την ίδια περίοδο), υπερβαίνοντας κατά πολύ τις αρχικά συγκρατημένες προσδοκίες.

Αξιοσημείωτη ήταν, επίσης, και η αύξηση στις εξαγωγές αγαθών κατά 6,2% ετησίως το 3ο τρίμηνο του 2019 από 1,9% ετησίως το 1ο εξάμηνο, γεγονός που αναδεικνύει τόσο την ανθεκτικότητα της εξαγωγικής στρατηγικής των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων όσο και τη σχετικά χαμηλή εισοδηματική ελαστικότητα των ελληνικών εξαγωγών σε μια περίοδο διεθνούς επιβράδυνσης.

Η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου εμφάνισαν ήπιες αυξήσεις 0,2% και 2,0% ετησίως το 3ο τρίμηνο. Οι εν λόγω επιδόσεις – αν και βελτιωμένες σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο του 2019 – συνεχίζουν να υστερούν των τάσεων που αποτυπώθηκαν στους πρόδρομους δείκτες για την αντίστοιχη  περίοδο, υποδηλώνοντας μια πολύ σταδιακή αντίδραση της τελικής δαπάνης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στις βελτιούμενες μακροοικονομικές τάσεις.

Οι ανοδικά αναθεωρημένες τάσεις για το 9μηνο και η προσδοκώμενη ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης το 4ο τρίμηνο του 2019, μέσω και της επίδρασης των επεκτατικών δημοσιονομικών μέτρων που έχουν εφαρμοστεί από τα μέσα του έτους, προοιωνίζουν μέσο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ υψηλότερο του 2,0% στο σύνολο του έτους.

Για το 2020, εφικτή είναι η επίτευξη ρυθμού ανάπτυξης που να προσεγγίζει το 2,5%, συνεκτιμώντας, μεταξύ άλλων, την πρόσθετη δημοσιονομική ώθηση, την ισχυρή εμπιστοσύνη και τη μετακύλιση δυνητικών επενδυτικών δαπανών.