Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Δισεβδομαδιαία Επισκόπηση 9 - 22 Μαρτίου 2021

29/3/2021 - Μελέτες & Αναλύσεις

Αναδυόμενες Αγορές Νοτιοανατολικής Ευρώπης & Μεσογείου; --Εβδομαδιαία Επισκόπηση (στα αγγλικά)

TURKEY 
Central Bank Governor’s removal after aggressive policy rate hike triggers sell-off in Turkish assets
Unwinding prematurely and in a frontloaded manner the tight monetary policy pursued so far could undermine market sentiment, putting at risk macroeconomic and financial stability 


CYPRUS
Economic recovery lost steam in Q4:20, amid a second COVID-19 wave 
GDP is set to rebound in FY:21, but modestly (up 3.8%), due to scarring effects from the pandemic  


APPENDIX: MACROECONOMIC & FINANCIAL INDICATORS