Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα Ι Καλυμμένων Ομολογιών

​​​​​

Ως καλυμμένες ομολογίες ορίζονται τα ομόλογα που έχουν διπλή κάλυψη:

 
(α) Την εγγύηση του πιστωτικού ιδρύματος & (β) Χαρτοφυλάκια δανείων που έχουν διαχωριστεί από τα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού (χαρτοφυλάκιο ασφαλείας). Το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας αποτελείται συνήθως από ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια που τηρούν συγκεκριμένα κριτήρια καταλληλότητας.​ 

 
Η ΕΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 91 του ν.3601/2007, όπως αυτός ισχύει σήμερα και της πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας 2620/28.8.2009, έχει εκδώσει καλυμμένα ομόλογα μέσω των δύο Προγραμμάτων Έκδοσης Καλυμμένων Ομολογιών που έχει δημιουργήσει. ​


 
 • Δείκτες Υπερεξασφάλισης
  ​Υπερεξασφάλιση
  ​​Σύμφωνα με το νομικό πλάισιο​5,3%
  Σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος
  ​5,3%​​
  ​Δέσμευση της ΕΤΕ25%
  *Αρχής γενομένης την 6η Ιουλίου 2015 και σε σχέση με όλες τις εκδόσεις  του 1ου Προγράμματος Καλυμμένων Ομολογιών, η ονομαστική αξία των εκδιδομένων καλυμμένων ομολογιών πλεον των δεδουλευμένων τόκων δεν επιτρέπεται καθ' όλη τη  διάρκεια της έκδοσης να υπερβαίνει το 80% της αξίας των στοιχείων ενεργητικού που αποτελούν το κάλυμμα. (Υπερεξασφάλιση 25%).


 

   

  Δελτίο Επενδυτών - Νοέμβριο 2021

  Δελτίο Επενδυτών - Οκτώβριος 2021

  Δελτίο Επενδυτών - Σεπτέμβριος 2021

  Δελτίο Επενδυτών - Αύγουστος 2021

  Δελτίο Επενδυτών - Ιούλιος 2021

  Δελτίο Επενδυτών - Ιούνιος 2021

  Δελτίο Επενδυτών - Μάϊος 2021

  Δελτίο Επενδυτών - Απρίλιος 2021

   

  Δελτίο Επενδυτών - Μάρτιος 2021

  Δελτίο Επενδυτών - Φεβρουάριος 2021

  Δελτίο Επενδυτών - Ιανουάριος 2021

   

  Δελτίο Επενδυτών - Δεκέμβριος 2020

  Δελτίο Επενδυτών - Νοέμβριος 2020

  Δελτίο Επενδυτών - Οκτώβριος 2020

  Δελτίο Επενδυτών - Σεπτέμβριος 2020

  Δελτίο Επενδυτών - Αύγουστος 2020

  Δελτίο Επενδυτών - Ιούλιος 2020

  Δελτίο Επενδυτών - Ιούνιος 2020

  Δελτίο Επενδυτών - Μάϊος 2020

  Δελτίο Επενδυτών - Απρίλιος 2020

   

  Δελτίο Επενδυτών - Μάρτιος 2020

  Δελτίο Επενδυτών - Φεβρουάριος 2020

  Δελτίο Επενδυτών - Ιανουάριος 2020

   

  Δελτίο Επενδυτών - Δεκέμβριος 2019

  Δελτίο Επενδυτών - Νοέμβριος 2019

  Δελτίο Επενδυτών - Οκτώβριος 2019

  Δελτίο Επενδυτών - Σεπτέμβριος 2019

  Δελτίο Επενδυτών - Αύγουστος 2019

  Δελτίο Επενδυτών - Ιούλιος 2019

  Δελτίο Επενδυτών - Ιούνιος 2019

  Δελτίο Επενδυτών - Μάιος 2019

  Δελτίο Επενδυτών - Απρίλιος 2019

  Δελτίο Επενδυτών - Μάρτιος 2019

  Δελτίο Επενδυτών - Φεβρουάριος 2019

  Δελτίο Επενδυτών - Ιανουάριος 2019

  Δελτίο Επενδυτών - Δεκέμβριος 2018

  Δελτίο Επενδυτών - Νοέμβριος 2018

  Δελτίο Επενδυτών - Οκτώβριος 2018

  Δελτίο Επενδυτών - Σεπτέμβριος 2018

  Δελτίο Επενδυτών - Αύγουστος 2018

  Δελτίο Επενδυτών - Ιούλιος 2018

  Δελτίο Επενδυτών - Ιούνιος 2018

  Δελτίο Επενδυτών - Μάιος 2018

  Δελτίο Επενδυτών - Απρίλιος 2018

  Δελτίο Επενδυτών - Μάρτιος 2018

  Δελτίο Επενδυτών - Φεβρουάριος 2018

  Δελτίο Επενδυτών - Ιανουάριος 2018

   Δελτίο Επενδυτών - Δεκέμβριος 2017

  Δελτίο Επενδυτών - Νοέμβριος 2017

  Δελτίο Επενδυτών - Οκτώβριος 2017 

  Δελτίο επενδυτών - Σεπτέμβριος 2017

  Δελτίο Επενδυτών - Αύγουστος 2017

   Δελτίο Επενδυτών - Ιούλιος 2017

  Δελτίο Επενδυτών - Ιούνιος 2017

  Δελτίο Επενδυτών - Μάιος 2017

  Δελτίο Επενδυτών - Απρίλιος 2017

  Δελτίο Επενδυτών - Μάρτιος 2017

   Δελτίο Επενδυτών - Φεβρουάριος 2017

  Δελτίο Επενδυτών - Ιανουάριος 2017

  Δελτίο Επενδυτών - Δεκέμβριος 2016 

  Δελτίο Επενδυτών - Νοέμβριος 2016

  Δελτίο Επενδυτών - Οκτώβριος 2016 

  Δελτίο Επενδυτών - Σεπτέμβριος 2016 

  Δελτίο Επενδυτών - Αύγουστος 2016

  Δελτίο Επενδυτών - Ιούλιος 2016

  Δελτίο Επενδυτών - Ιούνιος 2016

  Δελτίο Επενδυτών - Μάϊος 2016

  Δελτίο Επενδυτών - Απρίλιος 2016

  Δελτίο Επενδυτών - Μάρτιος 2016

  Δελτίο Επενδυτών - Φεβρουάριος 2016

  Δελτίο Επενδυτών - Ιανουάριος 2016

  Δελτίο Επενδυτών - Δεκέμβριος 2015

  Δελτίο Επενδυτών - Νοέμβριος 2015

  Δελτίο Επενδυτών - Οκτώβριος 2015

  Δελτίο Επενδυτών - Σεπτέμβριος 2015 

  Δελτίο Επενδυτών - Αύγουστος 2015

  Δελτίο Επενδυτών - Ιούλιος 2015

  Δελτίο Επενδυτών - Ιούνιος 2015

  Δελτίο Επενδυτών - Μάιος 2015

  Δελτίο Επενδυτών - Απρίλιος 2015

  Δελτίο Επενδυτών - Μάρτιος 2015

  Δελτίο Επενδυτών - Φεβρουάριος 2015

  Δελτίο Επενδυτών - Ιανουάριος 2015

  Δελτίο Επενδυτών - Δεκέμβριος 2014

  Δελτίο Επενδυτών - Νοέμβριος 2014

  Δελτίο Επενδυτών - Οκτώβριος 2014

  Δελτίο Επενδυτών - Σεπτέμβριος 2014

  Δελτίο Επενδυτών - Αύγουστος 2014

  Δελτίο Επενδυτών - Ιούλιος 2014

  Δελτίο Επενδυτών - Ιούνιος 2014

  Δελτίο Επενδυτών - Μάιος 2014

  Δελτίο Επενδυτών - Απρίλιος 2014

  Δελτίο Επενδυτών - Μάρτιος 2014

  Δελτίο Επενδυτών - Φεβρουάριος 2014

  Δελτίο Επενδυτών - Ιανουάριος 2014

  Δελτίο Επενδυτών - Δεκέμβριος 2013

  Δελτίο Επενδυτών - Νοέμβριος 2013

  Δελτίο Επενδυτών - Οκτώβριος 2013

  Δελτίο Επενδυτών - Σεπτέμβριος 2013

  Δελτίο Επενδυτών - Αύγουστος 2013

  Δελτίο Επενδυτών - Ιούλιος 2013

  Δελτίο Επενδυτών - Ιούνιος 2013

  Δελτίο Επενδυτών - Μάιος 2013

  Δελτίο Επενδυτών - Απρίλιος 2013

  Δελτίο Επενδυτών - Μάρτιος 2013

  Δελτίο Επενδυτών - Φεβρουάριος 2013

  Δελτίο Επενδυτών - Ιανουάριος 2013

  Δελτίο Επενδυτών - Δεκέμβριος 2012

  Δελτίο Επενδυτών - Νοέμβριος 2012

  Δελτίο Επενδυτών - Οκτώβριος 2012

  Δελτίο Επενδυτών - Σεπτέμβριος 2012

  Δελτίο Επενδυτών - Αύγουστος 2012

  Δελτίο Επενδυτών - Ιούλιος 2012

  Δελτίο Επενδυτών - Ιούνιος 2012

  Δελτίο Επενδυτών - Μάιος 2012

  Δελτίο Επενδυτών - Απρίλιος 2012

  Δελτίο Επενδυτών - Μάρτιος 2012

  Δελτίο Επενδυτών - Φεβρουάριος 2012

  Δελτίο Επενδυτών - Ιανουάριος 2012

  Δελτίο Επενδυτών - Δεκέμβριος 2011

  Δελτίο Επενδυτών - Νοέμβριος 2011

  Δελτίο Επενδυτών - Οκτώβριος 2011

  Δελτίο Επενδυτών - Σεπτέμβριος 2011

  Δελτίο Επενδυτών - Αύγουστος 2011

  Δελτίο Επενδυτών - Ιούλιος 2011

  Δελτίο Επενδυτών - Ιούνιος 2011

  Δελτίο Επενδυτών - Μάιος 2011

  Δελτίο Επενδυτών - Απρίλιος 2011

  Δελτίο Επενδυτών - Μάρτιος 2011

  Δελτίο Επενδυτών - Φεβρουάριος 2011

  Δελτίο Επενδυτών - Ιανουάριος 2011

  Δελτίο Επενδυτών - Δεκέμβριος 2010

  Δελτίο Επενδυτών - Νοέμβριος 2010

  Δελτίο Επενδυτών - Οκτώβριος 2010

  Δελτίο Επενδυτών - Σεπτέμβριος 2010

  Δελτίο Επενδυτών - Αύγουστος 2010

  Δελτίο Επενδυτών - Ιούλιος 2010

  Δελτίο Επενδυτών - Ιούνιος 2010

  Δελτίο Επενδυτών - Μάιος 2010

  Δελτίο Επενδυτών - Απρίλιος 2010

  Δελτίο Επενδυτών - Μάρτιος 2010

  Δελτίο Επενδυτών - Φεβρουάριος 2010

  Δελτίο Επενδυτών - Ιανουάριος 2010

  Δελτίο Επενδυτών - Δεκέμβριος 2009

  Δελτίο Επενδυτών - Νοέμβριος 2009

  Δελτίο Επενδυτών - Οκτώβριος 2009

  Δελτίο Επενδυτών - Σεπτέμβριος 2009

  Δελτίο Επενδυτών - Αύγουστος 2009

  Δελτίο Επενδυτών - Ιούλιος 2009

  Δελτίο Επενδυτών - Ιούνιος 2009

  Δελτίο Επενδυτών - Μάιος 2009

  Δελτίο Επενδυτών - Απρίλιος 2009

  Δελτίο Επενδυτών - Μάρτιος 2009

  Δελτίο Επενδυτών - Φεβρουάριος 2009

  Δελτίο Επενδυτών - Ιανουάριος 2009

  Δελτίο Επενδυτών - Δεκέμβριος 2008

  Δελτίο Επενδυτών - Νοέμβριος 2008