Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Βόρεια Μακεδονία

Τράπεζα

Έδρα: 11 Oktomvri str., No 7 1000 Skopje
Τηλέφωνο: +389 23 295 295