Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ιστορικό Αρχείο

Το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας (ΙΑ/ΕΤΕ) αποτελεί ένα πολυδύναμο κέντρο τεκμηρίωσης της οικονομικής, πολιτικής, πολιτισμικής και κοινωνικής ιστορίας της χώρας. Λειτουργεί ως ανεξάρτητη μονάδα της Εθνικής Τράπεζας υπό την άμεση εποπτεία της Διοίκησης και στεγάζεται στο Μέγαρο Διομήδη, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 146 στην Αθήνα.

Το υλικό που διαχειρίζεται είναι ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας, αφού καλύπτει την περίοδο από το 1841 μέχρι το 1966, και περιλαμβάνει αρχεία της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και πρωτότυπα ή αντίγραφα αρχείων άλλων φορέων και προσωπικοτήτων που έχουν περιέλθει στην κυριότητά του.

Αποστολή του  είναι ο εντοπισμός, η συλλογή, η ορθή διαφύλαξη, η επεξεργασία και η προβολή όλων εκείνων των τεκμηρίων που αφορούν την ίδρυση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και  το ρόλο που διαδραμάτισε αυτή από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα στην οικονομική, κυρίως, αλλά και στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας.

Η αποστολή αυτή, καθιστά το ΙΑ/ΕΤΕ, θεματοφύλακα των αρχειακών τεκμηρίων και των συλλογών της Τράπεζας, πλην της καλλιτεχνικής, που αποτελούν σήμερα μία από τις πλουσιότερες πηγές πληροφόρησης για την ιστορία του νεοελληνικού κράτους.

Την αποστολή του αυτή το ΙΑ/ΕΤΕ υπηρετεί στη βάση τριών αξόνων:

 

Η επιστημονική κοινότητα

Θέτοντας στη διάθεση της επιστημονικής κοινότητας τον πληροφοριακό πλούτο που διαθέτει, κατάλληλα επεξεργασμένο και φιλικά προσβάσιμο με τα πιο σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα.

 

Η μαθητιώσα νεολαία

Από το 2005, το ΙΑ/ΕΤΕ καταβάλλει συστηματική προσπάθεια να φέρει σε επαφή μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων με την πρωτογενή πληροφορία, ώστε ο νέος άνθρωπος να εξοικειωθεί με τις δυνατότητες που προσφέρει το αρχείο για την άντληση πληροφοριών κάθε είδους, αλλά και για τον έλεγχο της αυθεντικότητας των πληροφοριών που φθάνουν σε αυτόν.

 

Το γενικό κοινό

Στόχος του ΙΑ/ΕΤΕ είναι να δημιουργήσει ευκαιρίες προσέγγισης του γενικού κοινού, ώστε αυτό να γνωρίσει το αρχειακό και συλλεκτικό υλικό που μπορεί να επισκεφθεί ή και να μελετήσει. Ενεργοποιείται σε τομείς όπως:

  • Εκθέσεις (μόνιμες και περιοδικές),

 

 

 

  • Εκδόσεις,  

  

  

  • Συνέδρια - Ημερίδες,
  • Πολιτιστικές Εκδηλώσεις  (για παράδειγμα, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων)

  • Ερευνητικά Προγράμματα,
  • Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 

  • Παροχή Τεχνογνωσίας

Τέλος,  το ΙΑ/ΕΤΕ συμμετέχει από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 στην European Association of Banking History (EABH) και είναι συνιδρυτής του Institute of Corporate Culture Affairs (ICCA), το οποίο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας και της Deutsche Bank, το 2004.

Είναι  επίσης μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων  (ICA), του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και του Δικτύου Μουσείων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας.

 

Διεύθυνση

Μέγαρο Διομήδη
3ης Σεπτεμβρίου 146, 112 51
Τηλ.:  210 8807804
Φαξ: 210-8807787
e-mail: ha-nbg@ethnodata.gr

http://ha.nbg.gr

 

Ωράριο λειτουργίας για το κοινό

Υποδοχή και εργασία στην αίθουσα των ερευνητών:

Δευτέρα-Παρασκευή (τις εργάσιμες ημέρες) 09:00-14:00

 

Παράδοση πρωτότυπου αρχειακού υλικού:

Δευτέρα-Παρασκευή (τις εργάσιμες ημέρες) 09:00-12:30

 

Επισκέψεις του κοινού στους εκθεσιακούς χώρους

Δευτέρα, Τρίτη  10:00-13:00
Τετάρτη, Πέμπτη 17:00-20:00

 

Δράσεις Ιστορικού Αρχείου