Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
​​​​
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​​​
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
 
 
 

Εντυπωσιακή αύξηση κατά 27% ετησίως του  κύκλου εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων το 3ο τρίμηνο, 7% υψηλότερα ακόμη και από το 3ο τρίμηνο του 2019

Ο κύκλος εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων επιβεβαίωσε την ισχυρή δυναμική του σημειώνοντας άνοδο κατά 29,5%, σε ετήσια βάση, τον Σεπτέμβριο και κατά 28,6% το 3ο τρίμηνο για το σύνολο του επιχειρηματικού τομέα (με βάση τα στοιχεία των εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία).Αξίζει να σημειωθεί πως ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων το 3ο τρίμηνο υπερέβη κατά 7% (€5,9 δισ.) ακόμη και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, με το ενιάμηνο του 2021 να υπολείπεται μόλις κατά 1%  (€2,1 δισ.) του ενιαμήνου του 2019, δείχνοντας μια ταχύτερη από το αναμενόμενο επιστροφή της εγχώριας οικονομίας στην κανονικότητα. Τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην ισχυρή άνοδο του κύκλου εργασιών είχαν οι κλάδοι της βιομηχανίας, του εμπορίου και του τουρισμού και της εστίασης, στους οποίους ο κύκλος εργασιών κατέγραψε ετήσιες  αυξήσεις 38% (+ €1,7 δισ.), 20,6% (+ €1,6 δισ.) και 67,1% (+ €0,4 δισ.) αντιστοίχως. Η συνεχιζόμενη έντονη άνοδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας και η διάχυσή της στο σύνολο, σχεδόν, των κλάδων της οικονομίας επιβεβαιώνουν την εκτίμηση για διψήφια αύξηση του ΑΕΠ και το 3ο τρίμηνο του 2021, μετά το +16.9% το 2ο τρίμηνο.

 

Προϋπολογισμός 2022: Μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος το 2021, λόγω ισχυρής ανάκαμψης, και περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση ελλείμματος και δημοσίου χρέους το 2022

 Μειωμένο σε σχέση με το 2020 κατά 0,6% του ΑΕΠ στο 7,3% εκτιμάται το πρωτογενές έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης το 2021, σύμφωνα με τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2022 που δημοσιεύτηκε στις 19 Νοεμβρίου. Η μείωση του ελλείμματος οφείλεται, κυρίως, στην ισχυρότερη από το αναμενόμενο αύξηση του ΑΕΠ για το 2021 (εκτιμώμενη πλέον στο 6,9% ετησίως από 6,1% που αναφερόταν στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το ίδιο έτος). Για το 2022 αναμένεται συνέχιση της δυναμικής ανάκαμψης (αύξηση ΑΕΠ κατά 4,5% ετησίως), ενώ προβλέπεται ταχεία μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος κατά €10,5 δισ. στο -1,2% του ΑΕΠ. Η εξέλιξη αυτή θα βασιστεί: i) στην αύξηση των εσόδων από φόρους κατά €3,5 δισ. (αύξηση ΦΠΑ και φόρων κατανάλωσης 9,6% και 7,7% ετησίως αντίστοιχα) και ii) τη σημαντική μείωση των πρωτογενών δαπανών κατά €5,2 δισ., καθώς θα περιοριστεί η επιβάρυνση από τα έκτακτα μέτρα λόγω πανδημίας. Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 197,1% το 2021 από 206,3% το 2020, ενώ θα μειωθεί περαιτέρω στο 189,6%, με τη συνδρομή κυρίως της ισχυρής μεγέθυνσης του ΑΕΠ καθώς και της επίσπευσης αποπληρωμών των διμερών δανείων από τις χώρες της ευρωζώνης (GLF) και των δανείων από ΔΝΤ, με χρήση των ταμειακών διαθεσίμων του ελληνικού δημοσίου.