Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
​​​​
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​​​
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
 
 
 
Ενίσχυση του οικονομικού κλίματος το Φεβρουάριο, με την επιτάχυνση των εμβολιασμών να στηρίζει την εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες και το λιανικό εμπόριο

O δείκτης οικονομικού κλίματος βελτιώθηκε το Φεβρουάριο του 2020 (91,9 από 90,7 τον Ιανουάριο και 91,8 κατά μ.ο. το 4ο τρίμηνο του 2020), λόγω των θετικών προσδοκιών που δημιουργούνται από την επιταχυνόμενη διαδικασία των εμβολιασμών.

Αξιοσημείωτη ήταν η ενίσχυση, από πολύ χαμηλό επίπεδο, των δεικτών εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες, το λιανικό εμπόριο και τις κατασκευές, με τους δυο πρώτους να βρίσκονται σε υψηλό 10 και 8 μηνών, αντίστοιχα, ενώ ο δείκτης εμπιστοσύνης στις κατασκευές ανήλθε σε υψηλό 6 ετών.Αξίζει να σημειωθεί πως η βελτίωση που παρατηρείται στους δείκτες εμπιστοσύνης στο λιανικό εμπόριο και τις κατασκευές οφείλεται, κυρίως, στην ενίσχυση των προσδοκιών για την πορεία της μελλοντικής δραστηριότητας, την απασχόληση και τη διαμόρφωση των τιμών. Ο κατασκευαστικός τομέας αρχίζει πλέον να επωφελείται από την επιτάχυνση των δημοσίων επενδύσεων και των  ιδιωτικών κατασκευαστικών έργων, καθώς και από τις ισχυρές προσδοκίες που δημιουργούν τα έργα που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στον αντίποδα, μικρή επιδείνωση σημειώθηκε στο δείκτη εμπιστοσύνης στη βιομηχανία (-10,6 το Φεβρουάριο από -10,0 τον προηγούμενο μήνα), ο οποίος είχε εμφανίσει υψηλές αντοχές τους προηγούμενους μήνες, με στήριξη και από την εξαγωγική δραστηριότητα. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε στο -46,2 από -43,2 τον Ιανουάριο, δεχόμενη μεγαλύτερη επιβάρυνση από την επαναφορά των περιοριστικών μέτρων σε αρκετές περιοχές και ειδικά την Αττική.

Πρωτογενές έλλειμμα €1,5 δισ. στον Κρατικό Προϋπολογισμό τον Ιανουάριο, λόγω αρνητικής επίδρασης της πανδημίας στα έσοδα

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός εμφάνισε πρωτογενές έλλειμμα ύψους €1,5 δισ. (0,9% του ΑΕΠ) τον Ιανουάριο του 2021, υψηλότερο κατά €0,4 δισ. από το στόχο. Η απόκλιση αυτή αντανακλά, κυρίως, την υστέρηση των φορολογικών εσόδων που σημείωσαν ετήσια μείωση 8,6% (€0,3 δισ. λιγότερα σε σχέση με τον προϋπολογισθέντα στόχο, κυρίως, αυτών που σχετίζονται με το ΦΠΑ, τους φόρους εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων και τους φόρους επί συγκεκριμένων υπηρεσιών), η οποία αντανακλά, κυρίως, τη μειωμένη οικονομική δραστηριότητα και την παράταση της αναστολής πληρωμών των φορολογικών υποχρεώσεων, λόγω της επιδείνωσης των επιδημιολογικών τάσεων.