Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
​​​​
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​​​
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
 
 
 
Ενίσχυση του δανεισμού προς ιδιώτες κατά €0,9δισ. τον Ιούνιο, με κύριο αποδέκτη τις επιχειρήσεις, και αύξηση των καταθέσεων κατά €1,8δισ.
 

Η χορήγηση δανείων προς τις επιχειρήσεις διατήρησε τη θετική δυναμική των προηγούμενων μηνών, σημειώνοντας αύξηση 2,5% ετησίως τον Ιούνιο του 2019, (από 2,6% το Μάιο), κυρίως προς τους τομείς μεταφορών και αποθήκευσης, τουρισμού και δραστηριοτήτων ακίνητης περιουσίας (49,4%, 4,9% και 4,8% ετησίως, αντίστοιχα). Εντούτοις, ο δανεισμός προς τα νοικοκυριά εξακολουθεί να μειώνεται με σταθερό, περίπου, ρυθμό κατά 2,6% την ίδια περίοδο, με αποτέλεσμα ο συνολικός δανεισμός προς τον ιδιωτικό τομέα να έχει σταθεροποιητική τάση (-0,2% ετησίως). Η συνολική καθαρή ροή πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα ανήλθε σε €0,9δισ. τον Ιούνιο και €0,3δισ. συνολικά στο εξάμηνο, αντανακλώντας το συνδυαστικό αποτέλεσμα των νέων χορηγήσεων και της ροής αποπληρωμών δανείων.Σημαντική ήταν και η αύξηση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα τον Ιούνιο (€1,8δισ.), με τα νοικοκυριά να έχουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά (€1,1δισ.). Στο σύνολο του εξαμήνου, οι ιδιωτικές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €2,8δισ., με τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση για το 2019, να σημειώνεται τον Ιούνιο.

Ισχυρή αύξηση των τουριστικών εσόδων (14,4% ετησίως) το 5μηνο αλλά με τάσεις επιβράδυνσης, λόγω μειωμένης ζήτησης από τη Γερμανία

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών συνέχισε να εμφανίζει σταθεροποιημένη εικόνα στο 5μηνο του 2019 σε σχέση με το 5μηνο του 2018 (έλλειμμα 2,5% του ΑΕΠ) παρά τη διόγκωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου κατά 0,6% του ΑΕΠ. Η τελευταία αποτυπώνει, κυρίως, τη διεύρυνση του ελλείμματος στο ισοζύγιο καυσίμων, αλλά και την αύξηση των εισαγωγών αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων με ρυθμό μεγαλύτερο από τις αντίστοιχες εξαγωγές (8,0% και 6,7% ετησίως, αντίστοιχα). Αντισταθμιστικός παράγοντας στα ανωτέρω είναι το αυξημένο πλεόνασμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών (0,2% του ΑΕΠ) – μέσω αυξημένων τουριστικών εισπράξεων και καθαρών εσόδων από τη ναυτιλία (+14,4% και +24,6% ετησίως, αντίστοιχα) – καθώς και η βελτίωση στο ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατά 0,2% του ΑΕΠ, λόγω είσπραξης από το δημόσιο των εσόδων από τα ANFA & SMP. Οι αφίξεις τουριστών από το εξωτερικό εμφάνισαν ήπια συρρίκνωση (-0,9% σε ετήσια βάση), για πρώτη φορά στη διετία, αντανακλώντας κυρίως τη μείωση των αφίξεων από τη Γερμανία κατά 14,3% ετησίως.