Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
​​​​
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​​​
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
 
 

Πρωτογενές πλεόνασμα Κεντρικής Κυβέρνησης ύψους 2,3% του ΑΕΠ το 2019, συμβατό με τις προβλέψεις του νέου Προϋπολογισμού

 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού προϋπολογισμού, στο σύνολο του 2019 καταγράφηκε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους €4,3 δισ. ή 2,3% του ΑΕΠ, μετά την εξαίρεση έκτακτων εσόδων €0,6 δισ. από ANFA & SMP που καταβλήθηκαν το Δεκέμβριο – τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί στις εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού του  2020 – που αντιστοιχεί με τον ανοδικά αναθεωρημένο στόχο για το έτος.Εξαιρώντας – σύμφωνα με τον ορισμό ενισχυμένης εποπτείας – τα συνολικά έσοδα από ANFA & SMP που καταβλήθηκαν το 2019, καθώς και το έκτακτο τίμημα €1,1 δισ. (εκτός ΦΠΑ) από την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, το πρωτογενές πλεόνασμα Κεντρικής Κυβέρνησης για το 2019 διαμορφώνεται στα €2,6 δισ. από €0,1 δισ. το 2018. Σημειώνεται ότι το τελικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το 2019 θα προσδιοριστεί και από το ισοζύγιο των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που στο 11μηνο του 2019 εμφανίζουν πλεόνασμα  €1,6 δισ. έναντι €3,3 δισ. το 11μηνο του 2018.

Οι ανωτέρω τάσεις σε επίπεδο Κεντρικής Κυβέρνησης το το 2019 ενισχύουν την πεποίθηση για επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων το 2020, καθώς και για δημιουργία «δημοσιονομικού χώρου», από τον οποίο θα χρηματοδοτηθούν μέτρα δημοσιονομικής στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας αξίας €1,2 δισ. (0,6% του ΑΕΠ), που περιλαμβάνει ο Προϋπολογισμός για το τρέχον έτος.

Επιτάχυνση του πληθωρισμού το Δεκέμβριο λόγω αύξησης των τιμών ενέργειας, εστίασης και διαμονής, καθώς και εποχικής ανατίμησης τροφίμων

Ο πληθωρισμός (βάσει ΔΤΚ) επιταχύνθηκε σημαντικά στο 0,8% ετησίως το Δεκέμβριο από 0,2% το 11μηνο του 2019, κυρίως, λόγω της αύξησης των τιμών καυσίμων – εξαιτίας ενίσχυσης των διεθνών τιμών πετρελαίου – των υπηρεσιών εστίασης και διαμονής, καθώς και της εποχικής ανατίμησης σε ορισμένες κατηγορίες τροφίμων. Οι ανωτέρω παράγοντες προσέθεσαν συνδυαστικά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες στον πληθωρισμό του Δεκεμβρίου. Στο σύνολο του 2019, ο μέσος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 0,3% ετησίως. Ήπια αύξηση σημείωσε και ο δομικός πληθωρισμός για 2ο συνεχόμενο μήνα (0,4% ετησίως το Δεκέμβριο, από 0,5% ετησίως το Νοέμβριο και έναντι μηδενικής μεταβολής το 10μηνο του 2019), παρέχοντας πρώιμες ενδείξεις και για ανάκαμψη της ζήτησης το 4ο τρίμηνο του 2019, συνοδευόμενη από συγκρατημένες τιμολογιακές πρακτικές των επιχειρήσεων.