Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
​​​​
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​​​
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
 
 

 
Παρουσιάστηκε το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των €32 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης
 

H αρχική έκδοση του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιγράφει τη στρατηγική με την οποία θα επιδιωχθεί ο μετασχηματισμός και η ανάπτυξη της οικονομίας μετά την πανδημία, μέσω στοχευμένης διοχέτευσης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης σε τομείς υψηλής προτεραιότητας, όπως προσδιορίζονται στην Έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη.Το Σχέδιο καθορίζει 4 βασικούς πυλώνες προσανατολισμού των επιδοτήσεων (€16,4 δισ.) από την Ευρωπαϊκή Ένωση: α) «πράσινες» επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης & περιβαλλοντικής προστασίας, β) ψηφιακή μετάβαση, γ) απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή και δ) ιδιωτικές επενδύσεις, οικονομικός μετασχηματισμός και αναβάθμιση θεσμικού πλαισίου. Το ήμισυ του ποσού αυτού (διαθέσιμο για την περίοδο 2021-2026) προγραμματίζεται να διοχετευθεί στους δύο πρώτους πυλώνες και το υπόλοιπο σε πολιτικές στήριξης της αγοράς εργασίας – με έμφαση στη βελτίωση των ικανοτήτων, την παραγωγικότητα και την κοινωνική συνοχή – την άσκηση τομεακών και κλαδικών πολιτικών με στόχο την εξωστρέφεια, καθώς και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του θεσμικού πλαισίου, της φορολογικής διοίκησης, της υγείας και της παιδείας. Όσον αφορά τα δάνεια των €13 δισ. ευρώ που μπορούν να αντληθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Ελληνικό Σχέδιο προτείνει τη χρήση τους σε πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων, με στόχο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις: α) του πολύ μεγάλου παραγωγικού κενού, β) του χαμηλού επιπέδου επενδύσεων και γ) του υψηλότερου κόστους δανεισμού των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Σταθεροποίηση στη ροή πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις τον Οκτώβριο, με την ετήσια μεταβολή σε υψηλό 11ετίας. Νέα ενίσχυση καταθέσεων ιδιωτικού τομέα που προοιωνίζει μείωση της κατανάλωσης

Η πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε κατά 2,5% ετησίως τον Οκτώβριο, με τις πιστώσεις προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις να ενισχύονται κατά 8,6% ετησίως (ο υψηλότερος ρυθμός επέκτασης των τελευταίων 11 ετών). Οι καθαρές ροές των εκταμιεύσεων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ήταν €0,1 δισ. τον Οκτώβριο έναντι €2,4 δισ. το 3ο τρίμηνο του 2020. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά €2,5 δισ. τον Οκτώβριο, με τις καταθέσεις των επιχειρήσεων να αυξάνονται κατά €1,0 δισ. και των νοικοκυριών κατά €1,5 δισ., με στήριξη από την αναδρομική πληρωμή οφειλών στους συνταξιούχους και την αύξηση του ποσοστού αποταμίευσης.