Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Οικονομικές Ανακοινώσεις

​​​
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
​​
​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 


 

Στις ΗΠΑ, η προσοχή στρέφεται στα μηνιαία στοιχεία για την αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, η ταχύτητα βελτίωσης της αγοράς εργασίας αμβλύνθηκε σημαντικά το Νοέμβριο, εν μέσω και του εν εξελίξει 2ου πανδημικού κύματος, με το ποσοστό ανεργίας να εκτιμάται ότι ανήλθε σε 6,8% από 6,9% τον Οκτώβριο. Πολύτιμη πληροφόρηση για τη δυναμική της οικονομικής δραστηριότητας, θα προσφέρουν επίσης και οι πρόδρομοι δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας PMI από το Institute for Supply Management για το Νοέμβριο.
 
Στη Ζώνη του Ευρώ, στο επίκεντρο θα βρεθεί η προκαταρκτική εκτίμηση για το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του Νοεμβρίου, με την ετήσια μεταβολή να αναμένεται αμετάβλητη σε -0,3%. Υπενθυμίζουμε ότι η ετήσια μεταβολή του Δομικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (που αποτυπώνει καλύτερα τις υποκείμενες τάσεις για τον πληθωρισμό καθώς δεν συμπεριλαμβάνει τις σχετικά πιο ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, με τις τελευταίες να είναι ταυτόχρονα σε σημαντικό βαθμό εξωγενώς καθοριζόμενες και κυρίως από τις διεθνείς τιμές πετρελαίου) βρέθηκε επίσης σε χαμηλά επίπεδα τον Οκτώβριο (+0,2%). Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το ποσοστό ανεργίας για το μήνα Οκτώβριο.

Στην Κίνα, η προσοχή στρέφεται στους πρόδρομους δείκτες PMI για το Νοέμβριο, οι οποίοι αναμένεται να παραπέμψουν σε συνέχιση ικανοποιητικών ρυθμών αύξησης της οικονομικής δραστηριότητας.

Τέλος, στην Ελλάδα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα στοιχεία του 3ου τριμήνου για το ΑΕΠ.

​​