Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Οικονομικές Ανακοινώσεις

​​​
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
​​
​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 


 
Σε μια λιτή από πλευράς ανακοινώσεων εβδομάδα, στις ΗΠΑ την Πέμπτη ανακοινώνονται τα στοιχεία για την αγορά κατοικίας με τις νέες πωλήσεις κατοικιών να αναμένονται σε 710 χιλ. το Σεπτέμβριο, περίπου στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα.

Στη Ζώνη του Ευρώ συνεδριάζει την Πέμπτη η ΕΚΤ, χωρίς να αναμένεται ωστόσο κάποια μεταβολή στη νομισματική της πολιτική. Να σημειώσουμε ότι στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, η ΕΚΤ προχώρησε σε μείωση κατά 10 μ.β. σε -0,50% για το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων, ενώ ταυτόχρονα ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα αγοράς κρατικών και εταιρικών ομολόγων, €20 δισ./μήνα από το Νοέμβριο και χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Επίσης την ίδια μέρα ανακοινώνονται τα στοιχεία για τους πρόδρομους δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας PMI του Οκτωβρίου. Οι δείκτες αναμένονται να βελτιωθούν ελαφρώς μετά από τα απογοητευτικά στοιχεία του Σεπτεμβρίου, παραπέμποντας ωστόσο σε συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα στον τομέα των υπηρεσιών και διατήρηση της υφεσιακής πορείας στη μεταποίηση.

Στην Ιαπωνία, ανακοινώνεται την Πέμπτη ο πρόδρομος δείκτης PMI στη μεταποίηση για τον Οκτώβριο (48,9 το Σεπτέμβριο).
 

 


 

​​