Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΔΙΕΘΝΗΣ ​ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ​​
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
​ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

Οι πρόδρομοι δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας (PMI) υποδεικνύουν εντεινόμενη συρρίκνωση στον τομέα των υπηρεσιών το Νοέμβριο

Ο σύνθετος δείκτης PMI υποχώρησε για 4ο συνεχή μήνα, κατά 4,9 σε 45,1 το Νοέμβριο, κατά τι χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις  των αναλυτών για 45,6 και κάτω του επιπέδου των 50 μονάδων που διαχωρίζει την επέκταση από τη συρρίκνωση της δραστηριότητας. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην περαιτέρω, σημαντική, υποχώρηση του PMI στον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος μειώθηκε κατά 5,6 μονάδες σε 41,3, έναντι εκτιμήσεων των αναλυτών για 42,2, λόγω της έντονης επιδείνωσης των επιδημιολογικών δεδομένων πανευρωπαϊκά, καθώς η ζήτηση για υπηρεσίες πλήττεται άμεσα και δυσανάλογα από τη συνεπακόλουθη επιβολή αυστηρότερων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της Covid-19 (καθώς σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων, όπως στην εστίαση,  προϋποθέτει την εκ του σύνεγγυς αλληλεπίδραση των οικονομικών παραγόντων). Ο PMI στη μεταποίηση μειώθηκε κατά 1,2 σε 53,6 (εκτιμήσεις των αναλυτών: 53,1). Η επίδοση αυτή εξακολουθεί να παραπέμπει σε αισθητή επέκταση δραστηριοτήτων συνολικά στον κλάδο. Εντούτοις, αξίζει να σημειωθεί ότι η ανθεκτικότητα αυτή στερείται ευρείας βάσης σε επίπεδο χωρών, καθώς οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αντίστοιχη, πολύ ισχυρή, επίδοση στη Γερμανία (-0,3 σε 57,9), η οποία συνεπικουρείται και από τη δυναμική ανάκαμψη που παρατηρείται στην Κίνα (η χώρα αυτή είναι βασικός εξαγωγικός προορισμός για Γερμανικά προϊόντα). Συνολικά, ο σύνθετος δείκτης στη Γερμανία μειώθηκε κατά 3,0 σε 52,0, καθώς έλαβε χώρα αισθητή υποχώρηση στον κλάδο των υπηρεσιών, κατά 3,3 σε 46,2. Στη Γαλλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, ο σύνθετος δείκτης μειώθηκε κατά 7,6 σε 39,9, κάτω από το όριο του 50 για 3ο συνεχή μήνα. Σε επίπεδο κλάδων, ο PMI στον τομέα των υπηρεσιών μειώθηκε κατά 8,5 μονάδες σε 38,0 (η υπό-απόδοση σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη στη Γερμανία ήταν αναμενόμενη, λόγω, μεταξύ άλλων, σχετικά αυστηρότερων lockdown), ενώ αυτός της μεταποίησης επίσης υποχώρησε, κατά 2,2 σε 49,1. Πέραν της Γαλλίας, σύμφωνα με τη Markit (τον φορέα διενέργειας των επιχειρηματικών αυτών ερευνών), σημαντική υπό-απόδοση σε σχέση με τη Γερμανία καταγράφηκε και στο υπόλοιπο της ευρωζώνης, με το σύνθετο δείκτη (σε όρους σταθμισμένου μ.ο. των επιμέρους χωρών) να μειώνεται σημαντικά, κατά 4,8 σε 42,4, διατηρούμενος κάτω του ορίου των 50,0 μονάδων για 4ο συνεχή μήνα.

 
Εν τω μεταξύ, αισθητή υποχώρηση κατάγραψε το Νοέμβριο και ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης για την ευρωζώνη κατά 2,1 σε -17,6, εν πολλοίς όπως αναμενόταν και έναντι μακροπρόθεσμου μ.ο. (από το 2001) -11,6.