Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΔΙΕΘΝΗΣ ​ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ​​
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
​ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ευρωζώνη: Ασθενική ανάπτυξη και χαμηλός πληθωρισμός ωθούν την ΕΚΤ να αναζητήσει νέα μέτρα στήριξης της οικονομίας: Χαμηλότερα επιτόκια (τρέχον: -0,40%), μελλοντική καθοδήγηση επιτοκίων & QE στην ατζέντα

 

Tα οικονομικά στοιχεία συνηγορούν στο ότι η αναμενόμενη ανάκαμψη της οικονομίας στο 2ο εξάμηνο του έτους είναι λιγότερο πιθανή, με τα ρίσκα να παραμένουν καθοδικά, αν και η πιθανότητα ύφεσης είναι μικρή. Τα μηνιαία οικονομικά στοιχεία επιβεβαιώνουν την απόκλιση των κλάδων μεταποίησης (αδύναμος) και υπηρεσιών (ανθεκτικός). Ο τομέας της μεταποίησης παραμένει το βασικό πεδίο αδυναμίας (αβεβαιότητα για τις εμπορικές σχέσεις, δασμοί, Brexit), με τον δείκτη PMI να υποχωρεί σημαντικά κατά 1,2 σε 46,4 (χαμηλό από τον Δεκέμβριο του 2012) και παραμένει υπό του ορίου επέκτασης/συρρίκνωσης της δραστηριότητας (50) για 6ο συνεχόμενο μήνα. Από την άλλη πλευρά, οι πιστωτικές συνθήκες παραμένουν ευνοϊκές (+3,5% ετήσια μεταβολή για τα δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα, αν και οι μεγαλύτερες τράπεζες ανέφεραν αυστηροποίηση των κριτηρίων χορήγησης δανείων προς επιχειρήσεις στο 2ο τρίμηνο του 2019 σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της ΕΚΤ για τις τραπεζικές χορηγήσεις) συνιστώντας πυλώνα στήριξης της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας, και συνδράμουν στη συνεχιζόμενη βελτίωση της αγοράς εργασίας, με το ποσοστό ανεργίας να έχει επανέλθει στα προ-κρίσης επίπεδα (7,5%).  Παράλληλα ο πληθωρισμός (1,3% τον Ιούνιο) και οι εκτιμήσεις της ΕΚΤ (2019: 1,3%, 2020: 1,4% 2021: 1,6%), βρίσκονται επίμονα υπό το στόχο του «λίγο κάτω από το 2%» της Κεντρικής Τράπεζας.

Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΚΤ στη συνεδρίαση της Πέμπτης ανέφερε ότι τα βασικά επιτόκια θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα (φράση που προστέθηκε για πρώτη φορά) τουλάχιστον μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2020. Παράλληλα, δήλωσε ότι εξετάζει: (i) ενίσχυση της μελλοντικής καθοδήγησης των βασικών επιτοκίων, (ii) πλάνα μετριασμού της επίπτωσης των αρνητικών επιτοκίων της ΕΚΤ στη κερδοφορία των τραπεζών, όπως ο σχεδιασμός συστήματος βαθμίδων για τον εκτοκισμό των αποθεματικών (tiering) που οι εμπορικές τράπεζες καταθέτουν στην ΕΚΤ και (iii) επιλογές όσον αφορά το μέγεθος και τη σύνθεση πιθανών νέων καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού (QE). Να υπενθυμίσουμε ότι η ΕΚΤ στο προηγούμενο πρόγραμμα (2014-2018), αγόρασε €2,65 τρισ. κρατικά και εταιρικά ομόλογα (23% του ΑΕΠ), ενώ συνεχίζει να επανεπενδύει, πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση των τίτλων που λήγουν.

Να σημειωθεί ότι ο κ. Ντράγκι διευκρίνισε στη συνέντευξη Τύπου ότι δεν συζητήθηκε στη συνεδρίαση της Πέμπτης το άμεσο ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων ή η σύνθεση και το εύρος ενός νέου προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, καθώς και ότι υπήρχαν διαφορετικές απόψεις στο Συμβούλιο, γεγονός το οποίο μετρίασε τις προσδοκίες των επενδυτών για την αμεσότητα, τη δυναμική και το εύρος πιθανών μέτρων από την ΕΚΤ στο εγγύς μέλλον.