Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΔΙΕΘΝΗΣ ​ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ​​
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
​ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

Μεικτές μεταβολές για τους πρόδρομους δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας PMI το Φεβρουάριο – H απόκλιση μεταξύ μεταποίησης και υπηρεσιών διευρύνεται

Ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης προς τον ιδιωτικό τομέα επιβραδύνθηκε τον Ιανουάριο, σε +4,5% από +4,7% το Δεκέμβριο, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλό επίπεδο. Όσον αφορά τις κυριότερες επιμέρους κατηγορίες δανειοληπτών, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του τραπεζικού δανεισμού προς τα νοικοκυριά, ανήλθε σε +3% τον Ιανουάριο από +3,1% τον προηγούμενο μήνα, με τις καθαρές νέες πιστώσεις να αφορούν αποκλειστικά την αγορά κατοικίας για 3ο συνεχή μήνα, καθώς η κατανάλωση εξακολουθεί να πλήττεται από την πανδημία.  Ταυτόχρονα, ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις, διαμορφώθηκε σε +7,0% από +7,1% το Δεκέμβριο. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο, ότι η καθαρή ροή νέων μηνιαίων πιστώσεων κινείται σε αναιμικά επίπεδα από το Σεπτέμβριο του 2020, εν μέσω και αυξημένης διστακτικότητας των επιχειρήσεων για διενέργεια επενδύσεων, στο τρέχον περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας λόγω πανδημίας. Πράγματι, η προαναφερόμενη σημαντική αύξηση των επιπέδων δανεισμού των επιχειρήσεων σε σχέση με ένα έτος πριν, οφείλεται σε μεγάλου μεγέθους πιστώσεις στο διάστημα Μαρτίου – Μαΐου 2020, με σκοπό τη δημιουργία υψηλών αποθεμάτων ρευστότητας από τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων συνεπειών από την πανδημία (π.χ. μείωση ή/και παύση δραστηριότητας, διαταραχές στις χρηματοροές).

 
Σε αυτό το πλαίσιο, δεν προκαλεί έκπληξη και η σημαντική αύξηση των καταθέσεων των επιχειρήσεων στο ίδιο διάστημα (η ετήσια μεταβολή τους ανήλθε σε +21,3% τον Ιανουάριο), ιδιαίτερα σε λογαριασμούς διάρκειας μίας ημέρας (+23,6% ετήσια τον Ιανουάριο).