Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΔΙΕΘΝΗΣ ​ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ​​
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
​ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

Το ΔΝΤ αναθεώρησε καθοδικά τις εκτιμήσεις του τόσο για το ΑΕΠ το 2019 όσο και για το 2020, διατηρώντας ωστόσο την πρόβλεψη για αισθητή βελτίωση τον επόμενο χρόνο

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) μείωσε την εκτίμησή του για την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ στην ευρωζώνη στο σύνολο του 2019, κατά 0,1% σε 1,2% (εκτιμήσεις αναλυτών: 1,1%). Σημειώνεται ότι μία τέτοια επίδοση προϋποθέτει μερική βελτίωση της δυναμικής της οικονομικής δραστηριότητας  στο υπόλοιπο του έτους σε σχέση με τις πρόσφατες τάσεις (τριμηνιαία ετησιοποιημένη αύξηση του ΑΕΠ 0,8% στο 2ο τρίμηνο, ενώ οι εκτιμήσεις των αναλυτών κάνουν λόγο για παρόμοια επίδοση στο Τ3:2019). Πράγματι, το ΔΝΤ διατηρεί εποικοδομητική άποψη για την πορεία της οικονομικής δραστηριότητας, εκτιμώντας ότι θα υπάρξει, μερική τουλάχιστον, ομαλοποίηση της εξωτερικής ζήτησης και σταδιακή απίσχναση της αρνητικής επίδρασης στο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ από ιδιοσυγκρασιακούς παράγοντες που σχετίζονται κυρίως με τον κλάδο αυτοκινήτων.

Ως αποτέλεσμα, η πρόβλεψη του ΔΝΤ για την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ το 2020, παρότι μειώθηκε κατά 0,2% σε σχέση με την αντίστοιχη πρόβλεψη του Ιουλίου, ανέρχεται σε 1,4% (εκτιμήσεις αναλυτών: 1,0%), μία αισθητή βελτίωση έναντι του 2019.