Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΔΙΕΘΝΗΣ ​ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ​​
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
​ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

Οι πρόδρομοι δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας (PMI) παρέμειναν πολύ κάτω του ορίου επέκτασης/συρρίκνωσης (50) τον Μάιο

Οι δείκτες επιχειρηματικής εμπιστοσύνης PMI παραπέμπουν σε έντονη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας τον Μάιο, έστω και σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τον Απρίλιο. Πράγματι, η σταδιακή άρση των μέτρων πρόληψης που ξεκίνησαν στις αρχές του μήνα είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του σύνθετου δείκτη PMI σε 30,5 τον Μάιο από 13,6 τον Απρίλιο, παραμένοντας ωστόσο πολύ κάτω του ορίου επέκτασης/συρρίκνωσης της δραστηριότητας, με τις εκτιμήσεις των αναλυτών στις 27 μονάδες. Σημειώνεται ότι οι πρόσφατες επιδόσεις είναι μακράν οι χειρότερες που έχουν καταγραφεί (από τον Ιούλιο του 1998), με το προηγούμενο χαμηλό να ανέρχεται σε 36,2 τον Φεβρουάριο του 2009 και καταδεικνύουν σημαντική μείωση για το ΑΕΠ της ευρωζώνης στο τρέχον τρίμηνο (πλησίον του -10% τριμηνιαία).
Εν τω μεταξύ, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην ευρωζώνη σημείωσε βελτίωση τον Μάιο κατά 3,2 μονάδες σε -18,8, επίπεδα ωστόσο που παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά (ιστορικό χαμηλό -23,9 τον Μάρτιο του 2009 | μ.ο. από το 2001: -11,5).
 Με δεδομένο το ισχυρότατο οικονομικό πλήγμα από την πανδημία, οι συζητήσεις για περαιτέρω υποστηρικτικά δημοσιονομικά ή/και νομισματικά μέτρα εντείνονται. Στο πλαίσιο αυτό,  πολύ σημαντική εξέλιξη συνιστά η κοινή πρόταση Γαλλίας και Γερμανίας για το υπό διαπραγμάτευση (σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης) Ταμείο Ανάκαμψης.
 Το σχέδιο αυτό προβλέπει, μεταξύ άλλων, πόρους €500 δισ. (περίπου 3,6% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι, οι πόροι θα προέλθουν από δανεισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με εγγυήσεις τις μελλοντικές εισφορές των κρατών-μελών και θα διανεμηθούν στις επιμέρους χώρες ανάλογα με τις ανάγκες τους με τη μορφή επιχορηγήσεων και όχι δανείων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγραμματίζει να παρουσιάσει την δική της πρόταση στις 27 Μαΐου.