Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΔΙΕΘΝΗΣ ​ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ​​
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
​ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

Οι πρόδρομοι δείκτες PMI παραπέμπουν σε σημαντική βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας, έπειτα από την ιστορικών διαστάσεων καθίζηση του ΑΕΠ στο 2ο τρίμηνο του 2020 λόγω της πανδημίας

Σύμφωνα με την (πρώτη) προκαταρκτική εκτίμηση, η τριμηνιαία ετησιοποιημένη μεταβολή του ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε -40,3% στο Τ2:20 (-12,1% σε μη ετησιοποιημένη βάση) και η ετήσια σε -15%, εν πολλοίς σύμφωνα με τις προσδοκίες των αναλυτών. Όσον αφορά τις τρέχουσες τάσεις, οι δείκτες επιχειρηματικής εμπιστοσύνης PMI παραπέμπουν σε ταχέως βελτιούμενη δυναμική τους τελευταίους μήνες έπειτα από τη χαλάρωση των μέτρων που είχαν σκοπό τον περιορισμό της πανδημίας. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει αισιοδοξία για σημαντική ανάκαμψη στο 3ο τρίμηνο, έστω και αν η πλήρης αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας πιθανότατα θα είναι μία σταδιακή και παρατεταμένη διαδικασία (δεν αναμένεται να λάβει χώρα πριν από το 2022) και εξαρτώμενη σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων, τα οποία παρουσιάζουν κάποιες αρχικές ενδείξεις επιδείνωσης πρόσφατα. Συγκεκριμένα, για 3ο συνεχόμενο μήνα τον Ιούλιο, οι δείκτες PMI σημείωσαν σημαντική άνοδο με το σύνθετο δείκτη να αυξάνεται κατά 6,3 σε 54,8 (εκτιμήσεις των αναλυτών: 51,1). Υπενθυμίζουμε ότι ο σύνθετος δείκτης είχε βρεθεί στο 13,6 τον Απρίλιο, η οποία ήταν μακράν η χειρότερη καταγεγραμμένη επίδοση από το 1998, ενώ το προηγούμενο χαμηλό ήταν 36,2 τον Φεβρουάριο του 2009. Σε επίπεδο κλάδων, ο PMI στον τομέα των υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 6,8 σε 55,1 και στη μεταποίηση κατά 3,7 σε 51,1.

Εν τω μεταξύ, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην ευρωζώνη ήταν εν πολλοίς σταθερός σε 15 τον Ιούλιο. Παρότι η τελευταία επίδοση είναι αισθητά υψηλότερα του πολυετούς χαμηλού 22 τον Απρίλιο, παραμένει αδύναμη (μ.ο. από το 2001: -11,5) ενώ και η παύση της βελτίωσης τον Ιούλιο, προκαλεί προβληματισμό για τη δυναμική της ιδιωτικής κατανάλωσης τους επόμενους μήνες.