Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Διεθνής Οικονομία

​​
 
ΕΛΛΑΔΑ
 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ​​
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

 
​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 

 

Παγκόσμια Οικονομία: Μικρή αναθεώρηση επί τα χείρω των προβλέψεων του ΔΝΤ: -0,1% σε 3,2% (ετησίως) το ΑΕΠ του 2019 & -0,1% σε 3,5% το ΑΕΠ του 2020

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) αναθεώρησε ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με τρεις μήνες πριν τις εκτιμήσεις του για την ετήσια μεταβολή του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2019 κατά 0,1% σε 3,2% (+3,6% το 2018). Βασική αιτία, οι ασθενέστερες του αναμενομένου επιδόσεις σε ορισμένες Αναδυόμενες Οικονομίες (Emerging Economies), μέχρι στιγμής, το 2019. Συγκεκριμένα, οι αρνητικές εκπλήξεις επικεντρώνονται στη Βραζιλία (2,2% του παγκόσμιου ΑΕΠ), όπου η οικονομική εμπιστοσύνη παραμένει χαμηλή, εν μέσω αβεβαιότητας για την προοπτική προώθησης σημαντικών δομικών μεταρρυθμίσεων στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, την Ινδία (3,2% του παγκόσμιου ΑΕΠ), και τη Ρωσία (1,9% του συνόλου). Σημειώνεται, ότι εφόσον επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη του ΔΝΤ, η επίδοση για το ΑΕΠ του 2019 συνολικά στις Αναδυόμενες Οικονομίες (+4,1% ετήσια) θα είναι η χαμηλότερη από το 2009.

Όσον αφορά τις Ανεπτυγμένες Οικονομίες (Developed Economies), η εκτίμηση για την ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ το 2019 αυξήθηκε οριακά, κατά 0,1% σε 1,9% (+2,2% το 2018), καθώς η ανοδική αναθεώρηση για τις ΗΠΑ (+0,3% σε 2,6%) λόγω του ισχυρού πραγματικού ρυθμού ανάπτυξης για το 1ο τρίμηνο, αντιστάθμισε τις ήπιες καθοδικές αναθεωρήσεις σε Ιαπωνία (-0,1% σε 0,9%) και Γερμανία (-0,1% σε 0,7%). Υπενθυμίζουμε ότι το ΑΕΠ στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά +3,1% (τριμηνιαία ετησιοποιημένα στοιχεία) στο 1ο τρίμηνο, προτού επιβραδυνθεί σε +2,1% (+2.3% ετήσια μεταβολή) στο 2ο τρίμηνο, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση της 26ης Ιουλίου, εν μέσω (i) της σημαντικής μείωσης των αποθεμάτων των επιχειρήσεων (συνεισφορά στο ΑΕΠ: -0,9 μονάδες) έπειτα από τη σημαντική συσσώρευσή τους από τα μέσα του 2018 (ii) της αρνητικής συνεισφοράς από τις καθαρές εξαγωγές (συνεισφορά στο ΑΕΠ: -0,7 μονάδες) και (iii) των αναιμικών επιδόσεων των επιχειρηματικών επενδύσεων οι οποίες μετά από σημαντική αύξηση +4,4% στο 1ο τρίμηνο, παρουσίασαν μικρή μείωση στο 2ο (-0,6%). Αντίθετα, η ιδιωτική κατανάλωση κατέγραψε ισχυρή άνοδο +4,3% και συνεχίζει ως πυλώνας της ανάπτυξης, υποστηριζόμενη μεταξύ άλλων, από την ισχυρή αγορά εργασίας: Η ετήσια αύξηση μισθών ανέρχεται στο 3%, ενώ ταυτόχρονα  προστίθενται νέες θέσεις εργασίας με ρυθμό πάνω από τις 150 χιλ. θέσεις μηνιαίως.

Για το 2020, προβλέπεται επιτάχυνση του παγκόσμιου ΑΕΠ, σε 3,5%, αν και το 70% της προσδοκώμενης βελτίωσης στηρίζεται στην υπόθεση κυκλικής ανάκαμψης σε κάποιες Αναδυόμενες Οικονομίες που το 2019 εκτιμάται πως θα καταγράψουν σημαντικούς αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, όπως η Τουρκία και η  Αργεντινή. Εξίσου σημαντικά, οι κίνδυνοι γύρω από τις προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομία εξακολουθούν καθοδικοί, κυρίως εκφρασμένοι μέσω (i) μίας περαιτέρω επιδείνωσης των ήδη τεταμένων εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ – Κίνας ή/και επέκτασης των εμπορικών εντάσεων σε νέα μέτωπα (π.χ. ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και στον διεθνή κλάδο αυτοκινήτων) και (ii) κλιμάκωσης των εντάσεων στον διεθνή τεχνολογικό τομέα και ενός «άτακτου» Brexit. Πιθανή πραγμάτωση των κινδύνων αυτών θα έπληττε σημαντικά την οικονομική εμπιστοσύνη και τη διάθεση των επιχειρήσεων για επενδύσεις εν μέσω αβεβαιότητας, και υψηλού κόστους και χρόνου διαδικασίας αναδιάρθρωσης των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων (supply chains).