Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Διεθνής Οικονομία

​​
 
ΕΛΛΑΔΑ
 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ​​
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

 
​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 

 

ΗΠΑ: Αναμενόμενη κατάρρευση της οικονομικής δραστηριότητας τον Απρίλιο λόγω της πανδημίας

Οι λιανικές πωλήσεις σημείωσαν απότομη πτώση κατά 15% σε μηνιαία βάση στις ΗΠΑ τον Απρίλιο (-11% ετήσια). Παρότι μία σημαντική μείωση ήταν αναμενόμενη λόγω των μέτρων για την ανάσχεση της πανδημίας, η πτώση ήταν εντονότερη των εκτιμήσεων των αναλυτών για -5% μηνιαία. Με δεδομένη την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων από τις αρχές Μαΐου, η ιδιωτική κατανάλωση εκτιμάται πως θα ανακάμψει στη συνέχεια σε σχέση με τα επίπεδα του Απριλίου. Παρόλα αυτά, η ταχύτητα και εν γένει η ευρωστία της ανάκαμψης είναι εξαιρετικά αβέβαιη και εξαρτώμενη, μεταξύ άλλων, από την αποκατάσταση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Στο ζήτημα αυτό, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου Michigan σημείωσε πολύ μικρή άνοδο τον Μάιο, κατά 1,9 σε 73,7, μία επίδοση που παραμένει πολύ χαμηλή (μακροπρόθεσμος μ.ο. 85,3). Σημειώνεται ότι η προαναφερόμενη βελτίωση οφειλόταν αποκλειστικά σε μία πιο θετική θεώρηση των συμμετεχόντων στην έρευνα όσον αφορά τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, κυρίως λόγω χρηματικών μεταβιβάσεων από την Κυβέρνηση στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των νοικοκυριών έναντι των οικονομικών συνεπειών από την πανδημία. Αντίθετα, οι προσδοκίες των καταναλωτών για τις συνθήκες στους επόμενους 12 μήνες επιδεινώθηκαν περαιτέρω τον Μάιο από το ήδη εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο του Απριλίου, εξέλιξη που δεν συνηγορεί υπέρ μίας ταχείας ανάκαμψης της ιδιωτικής κατανάλωσης. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα, ανέφεραν κυρίως την αβεβαιότητα για τις συνθήκες στην αγορά εργασίας ως τον βασικό επιβαρυντικό παράγοντα. Σημειώνεται ότι οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ παρέμειναν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα για 9η 

συνεχή εβδομάδα, 2,4 εκ. για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 15 Μαΐου, ενώ οι συνεχιζόμενες αιτήσεις ανήλθαν σε 25 εκ. (16% του εργατικού δυναμικού) την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 8 Μαΐου. Εν τω μεταξύ, ισχυρή πτώση (η ισχυρότερη καταγεγραμμένη σε μηνιαία βάση, με τα σχετικά στοιχεία να ξεκινούν από το 1919) σημείωσε και η μεταποιητική παραγωγή τον Μάιο, κατά 14% μηνιαία (-18% ετήσια).  Τέλος, η οικοδομική δραστηριότητα επίσης παρέλυσε τον Απρίλιο, με τις ενάρξεις κατοικιών να υποχωρούν κατά 30% σε μηνιαία βάση και τις εκδόσεις οικοδομικών αδειών κατά 21% μηνιαία, ενώ και οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών κατέγραψαν απότομη μείωση (-17,8% μηνιαία).

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθώς το οικονομικό πλήγμα από την πανδημία καθίσταται ολοένα και πιο ευδιάκριτο και οι ανησυχίες για την ταχύτητα της ανάκαμψης ενισχύονται, έχει αρχίσει να αναδύεται το ερώτημα προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) για το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης του βασικού της επιτοκίου, σε αρνητικό πλέον έδαφος (τρέχον εύρος 0% - 0,25%). Όπως διαφαίνεται ωστόσο από τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed (στις 29 Απριλίου | δημοσιεύτηκαν στις 20 Μαΐου) καθώς και από πρόσφατα σχόλια αξιωματούχων της Fed (συμπεριλαμβανομένου και του επικεφαλής της, κ. Powell), αυτή η επιλογή δεν προκρίνεται, τουλάχιστον προς το παρόν, με διαφορετικού τύπου υποστηρικτικά μέτρα (π.χ. επιπλέον αγορές περιουσιακών στοιχείων, ισχυρότερη καθοδήγηση για διατήρηση επί μακρόν των επιτοκίων σε πολύ χαμηλά επίπεδα) να παραμένουν προτιμητέα.