Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Διεθνής Οικονομία

​​
 
ΕΛΛΑΔΑ
 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ​​
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

 
​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 

 

ΗΠΑ: Κατ’αρχήν μερική εμπορική συμφωνία με την Κίνα, η οποία ωστόσο καλύπτει μικρό τμήμα των υπό διαπραγμάτευση ζητημάτων, ενώ οι λεπτομέρειες και η επισημοποίησή της, θα λάβουν χώρα στα μέσα Νοεμβρίου

Οι πρόσφατες εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, οδήγησαν σε μία προκαταρκτική, προφορική συμφωνία η οποία θα ολοκληρωθεί ως προς τις λεπτομέρειές της και θα επισημοποιηθεί μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, με τη φιλοδοξία να αποτελέσει την πρώτη φάση στη διαδικασία επίτευξης ευρύτερης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών. Προς το παρόν, η Κίνα συμφώνησε, μεταξύ άλλων: (i) να αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από τις ΗΠΑ σε $40 - $50 δισ. ανά έτος (έναντι προηγούμενου υψηλού $16 δισ.), (ii) να αυξήσει τη διαφάνεια στις επεμβάσεις των θεσμών της στις αγορές συναλλάγματος, μη προβαίνοντας ταυτόχρονα σε κινήσεις για υποτίμηση του νομίσματός που θα έχουν ως σκοπό να αποκομίσει ανταγωνιστικά οφέλη στο διεθνές εμπόριο και (iii) να επιταχύνει το άνοιγμα του χρηματοπιστωτικού της τομέα στους ξένους επενδυτές. Από την πλευρά των ΗΠΑ, η προγραμματισμένη για τις 15 Οκτωβρίου αύξηση δασμών σε 30% από 25% επί εισαγωγών αξίας $250 δισ. περίπου από την Κίνα, ανεστάλη. Αναμφίβολα θετική εξέλιξη η επίτευξη αυτής της συμφωνίας, αν και η αβεβαιότητα όσον αφορά το πώς θα εξελιχθούν οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου παραμένει σημαντική δεδομένου ότι: (i) εκκρεμεί η οριστικοποίησή της, (ii) δεν περιλαμβάνει τα σχετικά πιο επίμαχα σημεία τριβής και (iii) οι εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν επεκταθεί πέραν των εμπορικών θεμάτων (π.χ. τεχνολογία, ενδεχόμενοι περιορισμοί στις εκατέρωθεν ροές κεφαλαίων). Τέλος, η προγραμματισμένη για τα μέσα Δεκεμβρίου αύξηση δασμών κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες επί εισαγωγών αξίας $150 δισ. περίπου από την Κίνα παραμένει εν ισχύ.

Ηνωμένο Βασίλειο: Συμφωνία για το Brexit μεταξύ κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αβέβαιη όμως την αποδοχή της από το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου σε ειδική συνεδρίαση στις 19 Οκτωβρίου

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν σε συμφωνία για τους όρους του Brexit, με τη συμφωνία αυτή να τίθεται, καθώς γράφεται αυτό το κείμενο, σε διαβούλευση στις επιμέρους αντιπροσωπείες. Όσον αφορά το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου, η αποδοχή στην ειδική συνεδρίασή του το Σάββατο 19 Οκτωβρίου είναι αμφίβολη, μεταξύ άλλων και με δεδομένη τη δεδηλωμένη αντίρρηση από το Βόρειο-Ιρλανδικό κόμμα DUP, εταίρου της σημερινής κυβέρνησης συνεργασίας. Η κοινοβουλευτική αριθμητική καταδεικνύει κενό περίπου 5-20 ψήφων έναντι της απαιτούμενης πλειοψηφίαςγια την επικύρωση της συμφωνίας, κενό το οποίο δεν είναι απαγορευτικό μεν, δεν καλύπτεται εύκολα δε. Σημειώνεται ότι ένα από τα βασικά σημεία τριβής, αναμένεται να αποτελέσει η διενέργεια τελωνειακών ελέγχων ανάμεσα στη Βόρεια Ιρλανδία και το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία προβλέπεται στην υπό νομοθετική έγκριση συμφωνία. Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα ενδεχόμενα για το Brexit παραμένουν ανοικτά, συμπεριλαμβανομένης μίας πιθανής χρονικής μετάθεσης της ημερομηνίας αποχώρησης (τρέχουσα: 31 Οκτωβρίου).

Kίνα: Ελαφρώς κατώτερο του αναμενομένου το ΑΕΠ συνολικά στο 3ο τρίμηνο, παρά τη μερική επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας το Σεπτέμβριο

Βελτίωση έλαβε χώρα το Σεπτέμβριο όσον αφορά τον ετήσιο ρυθμό αύξησης των λιανικών πωλήσεων (7,8% έναντι 7,5% τον Αύγουστο) και της βιομηχανικής παραγωγής (+5,8% έναντι +4,4% τον Αύγουστο), ενώ η ετήσια μεταβολή των επενδύσεων σε πάγια κεφάλαια ήταν εν πολλοίς αμετάβλητη σε 5,4%. Παρόλα αυτά, η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ συνολικά στο 3ο τρίμηνο, υποχώρησε σε 6,0%, από 6,2% στο προηγούμενο τρίμηνο, ελαφρώς χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών για 6,1%. Συνολικά, τα τελευταία στοιχεία παραμένουν συμβατά με μία σταδιακή και ήπια επιβράδυνση του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, αλλά και με τις πρόσφατες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το ΑΕΠ της Κίνας θα αυξηθεί κατά 6,1% ετήσια το 2019 έναντι 6,6% το 2018, με την επιβράδυνση αυτή να οφείλεται, μεταξύ άλλων, σε ασθενέστερη ζήτηση τόσο από το εξωτερικό (χαμηλότερη παγκόσμια ανάπτυξη, εμπορικές εντάσεις) όσο και εγχώρια, λόγω προσπαθειών χαλιναγώγησης της πιστωτικής επέκτασης προς τον ιδιωτικό τομέα, του οποίου το χρέος ανέρχεται σε 208% περίπου του ΑΕΠ.  Για το 2020, οι εκτιμήσεις του Ταμείου κάνουν λόγο για περαιτέρω επιβράδυνση σε 5,8%.