Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Διεθνής Οικονομία

​​
 
ΕΛΛΑΔΑ
 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ​​
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

 
​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 

 

ΗΠΑ: Ανεπαίσθητες αναθεωρήσεις στη 2η εκτίμηση για το ΑΕΠ του 4ου τριμήνου 2020, με τους ικανοποιητικούς ρυθμούς μεγέθυνσης να επιβεβαιώνονται και την οικονομική δραστηριότητα να παραμένει ανθεκτική και στο ξεκίνημα του 2021

Η τριμηνιαία ετησιοποιημένη μεταβολή του ΑΕΠ για το Τ4:2020, διαμορφώθηκε σε +4,1% σύμφωνα με τη 2η εκτίμηση, από +33,4% στο προηγούμενο τρίμηνο. Ως αποτέλεσμα, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης, βελτιώθηκε σε -2,4% έναντι -2,8% στο Τ3:2020. Οι επιδόσεις αυτές ήταν εν πολλοίς σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ δεν υπήρξαν αξιοσημείωτες αναθεωρήσεις σε σχέση με την πρώτη εκτίμηση, τόσο όσον αφορά το συνολικό ΑΕΠ, όσο και τις επιμέρους κατηγορίες δαπανών. Πιο συγκεκριμένα, η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 2,4% από +41,0% στο Τ3:2020 (τριμηνιαία ετησιοποιημένα), με την ετήσια μεταβολή σε -2,6%. Σημειώνεται ότι σε συνέχεια της προαναφερόμενης αύξησης στο Τ4:2020, πολύ ισχυρή επίδοση καταγράφηκε στο ξεκίνημα του Τ1:2021. Πράγματι, οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά +2% μηνιαία (-1,9% ετήσια) τον Ιανουάριο, λαμβάνοντας ώθηση από τη δέσμη υποστηρικτικών δημοσιονομικών μέτρων που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο, η οποία ανερχόταν συνολικά σε $900 δισ. (4,2% του ΑΕΠ του 2019). Ο ρυθμοί μεταβολής για τις επιχειρηματικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε +14,0% στο Τ4:2020, από +22,9% στο προηγούμενο τρίμηνο (τριμηνιαία ετησιοποιημένα) και σε -1,2% ετήσια. Υπενθυμίζουμε ότι θετικές είναι οι ενδείξεις για τις επιχειρηματικές δαπάνες στο ξεκίνημα του 2021, με τη βιομηχανική παραγωγή να αυξάνεται κατά 0,9% μηνιαία. Οι επενδυτικές δαπάνες όσον αφορά την οικιστική δραστηριότητα κατέγραψαν εκ νέου ισχυρότατη επίδοση στο Τ4:2020, +35,8% τριμηνιαία ετησιοποιημένα, από +63,0% στο Τ3:2020. Ως αποτέλεσμα, η ετήσια μεταβολή ανήλθε σε ένα πολύ υψηλό +13,7% στο Τ4:2020. Σημειώνουμε ότι στο προαναφερόμενο διάστημα, η αγορά κατοικίας έλαβε σημαντική ώθηση από τα ιστορικά χαμηλά στα οποία βρέθηκαν τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων (πέριξ του 2,8% για δάνεια σταθερού επιτοκίου 30 ετών). Ωστόσο, η ισχυρή αυτή δυναμική για τον κλάδο, έχει συνοδευτεί και από σημαντική επιτάχυνση για τις τιμές κατοικιών (+14,1% σε ετήσια βάση για τη διάμεσο των τιμών υφιστάμενων κατοικιών τον Ιανουάριο). Αισθητά θετική ήταν και η επίδραση των αποθεμάτων στο ΑΕΠ (+1,1% στο +4,1%). Από την άλλη πλευρά, οι καθαρές εξαγωγές επηρέασαν αρνητικά τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ (-1,6% συνεισφορά στο +4,1%), καθώς οι εισαγωγές σημείωσαν μεγαλύτερη άνοδο, κατά +29,6% τριμηνιαία ετησιοποιημένα (-0,6% ετήσια), σε σχέση με τις εξαγωγές, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 21,8% τριμηνιαία ετησιοποιημένα (-11,0% ετήσια). Τέλος, σχετικά ηπιότερη μεταβολή έλαβε χώρα  για τις δημόσιες δαπάνες, -1,1% τριμηνιαία ετησιοποιημένα, από -4,8% στο Τ3:2020 (-0,6% ετήσια).