Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Κρατικά Ομόλογα

​​
ΕΛ​ΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​​​
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 

Αισθητά ανοδικά ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων, με τη διατήρηση του κ. Powell ως επικεφαλής της Federal Reserve (“Fed”) να ενισχύει τις προσδοκίες αυξήσεων του επιτοκίου αναφοράς της Fed εντός του 2022, με υποχώρηση ωστόσο την Παρασκευή λόγω αυξημένης ζήτησης για «ασφαλή καταφύγια». Συγκεκριμένα, με κλείσιμο Πέμπτης 24 Νοεμβρίου, το επιτόκιο του 10-ετούς κρατικού ομολόγου στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 9 μ.β. σε 1,64%, ενώ τα ομόλογα συντομότερης ληκτότητας (τα οποία είναι και σχετικά πιο στενά συνδεδεμένα με τις προσδοκίες αύξησης του επιτοκίου αναφοράς από τη Fed) σημείωσαν ακόμη μεγαλύτερη άνοδο (2-ετία: +13 μ.β. σε +0,64%).

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το επιτόκιο της 10-ετίας αυξήθηκε επίσης κατά 9 μ.β. σε εβδομαδιαία βάση, σε +0,97%. Παρόμοια, στη Γερμανία, το επιτόκιο του 10-ετούς κρατικού ομολόγου, σημείωσε άνοδο κατά 9 μ.β. σε εβδομαδιαία βάση σε -0,25%. Παράλληλα, αύξηση κατέγραψαν και τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων της περιφέρειας ευρωζώνης σε εβδομαδιαία βάση (Ιταλία: +19 μ.β. σε +1,06%, Ισπανία: +13 μ.β. σε +0,51%, Ελλάδα: +18 μ.β. σε +1,35%).

Ωστόσο την Παρασκευή, η προαναφερόμενη άνοδος των επιτοκίων αντιστράφηκε σε μεγάλο βαθμό στις κύριες ανεπτυγμένες οικονομίες (ασφαλή καταφύγια).

 

 

 

​​Ευρωζώνη (Γερμανία)

+
​​τα ομόλογα του πυρήνα της ευρωζώνης​ παραμένουν ελκυστικά ως επένδυση «ασφαλούς καταφυγίου» ​
+
υποστηρικτική νομισματική πολιτική από την ΕΚΤ (νέος γύρος επαναγοράς ομολόγων μέχρι το Μάρτιο του 2022)
-​υψηλές αποτιμήσεις έναντι των μακροπρόθεσμων θεμελιωδών στοιχείων (ανάπτυξη, προσδοκώμενος πληθωρισμός)
Ελαφρώς υψηλότερα επιτόκια (χαμηλότερες τιμές) από τα τρέχοντα επίπεδα