Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Κρατικά Ομόλογα

​​
ΕΛ​ΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​​​
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 


Μεικτές μεταβολές σημείωσαν την προηγούμενη εβδομάδα τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων των βασικών αγορών. Συγκεκριμένα, το επιτόκιο του 10-ετούς κρατικού ομολόγου στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 5 μ.β. σε 0,88%, λόγω της μειωμένης αποστροφής κινδύνου των επενδυτών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το επιτόκιο της 10-ετίας μειώθηκε κατά 2 μ.β. εβδομαδιαίως σε 0,32%, ενώ στη Γερμανία παρέμεινε αμετάβλητο σε -0,57%. Οι προσδοκίες των επενδυτών για περαιτέρω μέτρα νομισματικής στήριξης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στην επόμενη συνεδρίασή της το Δεκέμβριο, μετά και τις δηλώσεις αξιωματούχων της Τράπεζας Λαγκάρντ, Λέιν, Πανέτα), οδήγησαν τα επιτόκια των 10-ετών κρατικών ομολόγων της περιφέρειας χαμηλότερα. Συγκεκριμένα αναμένεται το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP) να επιτελέσει σημαντικό ρόλο στην προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας,  με το επιτόκιο του 10-ετούς κρατικού ομολόγου της Ιταλίας να μειώνεται κατά 3 μ.β. σε 0,50%, καταγράφοντας νέο ιστορικό χαμηλό, της Ισπανίας κατά 1 μ.β. σε 0,08%, της Πορτογαλίας κατά 1 μ.β. σε 0,02% (επίσης ιστορικό χαμηλό) και της Ελλάδας κατά 2 μ.β. σε 0,66%.

 

​​Ευρωζώνη (Γερμανία)

+
​​τα ομόλογα του πυρήνα της ευρωζώνης​ παραμένουν ελκυστικά ως επένδυση «ασφαλούς καταφυγίου» ​
+
υποστηρικτική νομισματική πολιτική από την ΕΚΤ (νέος γύρος επαναγοράς ομολόγων τουλάχιστον για το 2021)
-​υψηλές αποτιμήσεις έναντι των μακροπρόθεσμων θεμελιωδών στοιχείων (ανάπτυξη, προσδοκώμενος πληθωρισμός)
 
Ελαφρώς υψηλότερα επιτόκια (χαμηλότερες τιμές) από τα τρέχοντα επίπεδα