Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Κρατικά Ομόλογα

​​
ΕΛ​ΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​​​
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 

Μεικτές μεταβολές στα επιτόκια των κρατικών ομολόγων την περασμένη εβδομάδα.

​​Ευρωζώνη (Γερμανία)

+
​​τα ομόλογα του πυρήνα της ευρωζώνης​ παραμένουν ελκυστικά ως επένδυση «ασφαλούς καταφυγίου» ​
+
υποστηρικτική νομισματική πολιτική από την ΕΚΤ (νέος γύρος επαναγοράς ομολόγων τουλάχιστον για το 2020)
-​υψηλές αποτιμήσεις έναντι των μακροπρόθεσμων θεμελιωδών στοιχείων (ανάπτυξη, προσδοκώμενος πληθωρισμός)
 
Ελαφρώς υψηλότερα επιτόκια (χαμηλότερες τιμές) από τα τρέχοντα επίπεδα

Συγκεκριμένα, το επιτόκιο του 10-ετούς κρατικού ομολόγου στις ΗΠΑ σημείωσε εβδομαδιαία άνοδο κατά 3 μ.β. σε 0,67%.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το επιτόκιο της 10-ετίας υποχώρησε κατά 6 μ.β. σε 0,17% (ιστορικό χαμηλό 0,16% τον Μάρτιο του 2020), εν μέσω ενισχυόμενων εκτιμήσεων ότι η Τράπεζα της Αγγλίας προτίθεται να προχωρήσει σε νέα μέτρα χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής (π.χ. επιπλέον αγορές περιουσιακών στοιχείων, μείωση του βασικού επιτοκίου από τρέχον 0,10% ακόμα και σε αρνητικά επίπεδα). Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι τα επιτόκια ομολόγων πιο σύντομης λήξης (ακόμη και η 7-ετία) βρέθηκαν προς το τέλος της εβδομάδας για πρώτη φορά σε (οριακά) αρνητικό έδαφος.
Στην Γερμανία, το επιτόκιο του 10-ετούς κρατικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 4 μ.β. σε -0,50%.
Τέλος, αισθητή υποχώρηση κατέγραψαν τα περιθώρια των  επιτοκίων των 10-ετών κρατικών ομολόγων έναντι του αντίστοιχου γερμανικού στην Ιταλία (-29 μ.β. σε 211 μ.β.), την Ισπανία (-16 μ.β. σε 113 μ.β.), την  Πορτογαλία (-16 μ.β. σε 125 μ.β.) και την Ελλάδα (-35 μ.β. σε 225 μ.β.), έπειτα από την κοινή Γαλλο-Γερμανική πρόταση για το υπό διαπραγμάτευση (σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης) Ταμείο Ανάκαμψης.