Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Κεφάλαιο Plus

Η Εθνική Τράπεζα σας προσφέρει τα καταθετικά -επενδυτικά προϊόντα Κεφάλαιο Plus, η απόδοση των οποίων είτε είναι προκαθορισμένη, είτε συνδέεται με την πορεία συγκεκριμένων συναλλαγματικών ισοτιμιών, χρηματιστηριακών δεικτών, τιμών μετοχών κ.α. ή συνδυασμό αυτών.

Τα προϊόντα Κεφάλαιο Plus διατίθενται σε ευρώ αλλά και σε ξένο νόμισμα και σας εξασφαλίζουν:

  • 100% εγγύηση του κεφαλαίου σας στη λήξη της επένδυσης
  • δυνατότητα υψηλών αποδόσεων
  • σύνδεση της επένδυσης με την ελληνική και διεθνή κεφαλαιαγορά
  • εγγυημένη απόδοση (σε ορισμένα από τα προϊόντα)
  • διαχείριση των κεφαλαίων σας από τα έμπειρα εξειδικευμένα στελέχη της Εθνικής   Τράπεζας.                                                      

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

Δικαιούχοι

Τα προϊόντα Κεφάλαιο Plus προσφέρονται τόσο σε Φυσικά όσο και σε Νομικά πρόσωπα.

 

Διάθεση

Η διάθεση των προϊόντων γίνεται περιοδικά από τα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας. Για κάθε προϊόν ορίζεται ολιγοήμερη περίοδος διάθεσης.

 

Ελάχιστο όριο αρχικής κατάθεσης

Καθορίζεται ανά προϊόν και αναφέρεται στους ειδικούς όρους του.

 

Διάρκεια

Η διάρκεια των προϊόντων Κεφάλαιο Plus διαφοροποιείται ανά προϊόν και γνωστοποιείται μαζί με τους λοιπούς ειδικούς όρους της συγκεκριμένης επένδυσης.

 

Φορολογία

Τα προϊόντα Κεφάλαιο Plus ως προθεσμιακές καταθέσεις ειδικού τύπου, διέπονται από το εκάστοτε ισχύον φορολογικό καθεστώς καταθέσεων για τις καταθέσεις σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα.

 

Απόδοση

Η απόδοση των προϊόντων Κεφάλαιο Plus μπορεί να:

  • συνδέεται με την πορεία συγκεκριμένων συναλλαγματικών ισοτιμιών, χρηματιστηριακών δεικτών, τιμών μετοχών κ.α.
  • είναι προκαθορισμένη (π.χ. προκαθορισμένο επιτόκιο και τακτή καταβολή τόκων).

 Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών προϊόντων "Κεφάλαιο Plus"

δείτε περισσότερα (επιλογή "Structured Products")

Επισκεφθείτε σήμερα κιόλας ένα από τα Καταστήματά μας ή τηλεφωνήστε μας στο +30 210 48 48 484 από σταθερό ή κινητό, από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε στην Ελλάδα ή  στο εξωτερικό και ζητήστε περισσότερες πληροφορίες.

Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας του πελάτη στο έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι …κάντε το τώρα.

Ρευστοποίηση/Προεξόφληση επένδυσης                                          

Υπάρχει δυνατότητα προεξόφλησης μέρους ή του συνόλου της επένδυσής σας από οποιοδήποτε Κατάστημά μας με βάση τους όρους κάθε προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή το ποσό που θα σας αποδοθεί υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα αποτίμηση της επένδυσής σας, ενώ δεν ισχύουν η εγγύηση κεφαλαίου και η τυχόν προβλεπόμενη εγγυημένη απόδοση.           

 

Διαδικασία πίστωσης επένδυσης                                           

Κατά την ημερομηνία λήξης της επένδυσής σας, το κεφάλαιο και οι τόκοι, εφόσον υπάρχουν, πιστώνονται στον λογαριασμό καταθέσεων  που μας έχετε δηλώσει κατά την έναρξη της επένδυσης, χωρίς να χρειάζεται η προσέλευσή σας στο Κατάστημα.                              

 

Ενημέρωση για νέα διαθέσιμα προϊόντα                                           

Για τα νέα μας προϊόντα Κεφάλαιο Plus που είναι διαθέσιμα την τρέχουσα χρονική περίοδο μπορείτε να ενημερώνεστε από:

 

Μεταβολή στοιχείων

Δηλώστε άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή έχει γίνει στα στοιχεία σας (διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.) με μια επίσκεψη σε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.

Ενημερωθείτε για τυχόν έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσετε για να πιστοποιήσετε τα στοιχεία αυτά από:

 

 

​