Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

​​​​

​Η Εθνική Ασφαλιστική δημιούργησε το Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Full Πρόληψη, για πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και φροντίδα της υγείας σας, το οποίο διατίθεται από το δίκτυο Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας και μέσω i-bank Internet Banking και το οποίο περιλαμβάνει: 

 • Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τη γυναίκα, τον άνδρα, το παιδί.
 • Δωρεάν ετήσιο check up και ειδικά πακέτα προληπτικών ελέγχων και υπηρεσιών με προνομιακές τιμές, που προσφέρονται από τα Συμβεβλημένα με την Εθνική Ασφαλιστική Διαγνωστικά Κέντρα του Ομίλου Affidea.
 • Εξέταση μοριακής ανίχνευσης (PCR) για τον κορονοϊό (SARS-CoV-2) με ελάχιστη συμμετοχή του ασφαλισμένου.
Το πρόγραμμα λειτουργεί ανεξάρτητα και συμπληρωματικά από οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική κάλυψη υγείας σε άλλο ιδιωτικό ή δημόσιο ασφαλιστικό φορέα. 


Οι  ιατρικές  υπηρεσίες προσφέρονται από τα Συμβεβλημένα με την Εθνική Ασφαλιστική Διαγνωστικά Κέντρα του Ομίλου Affidea έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους στον κλάδο υπηρεσιών υγείας της Ευρώπης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.​

Το Πρόγραμμα Full Πρόληψη παρέχεται σε δύο πακέτα:

Πακέτο Α':

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις με παραπεμπτικό οποιουδήποτε ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας και συμπτωματολογίας μέχρι 2.000€ (ανώτατο ετήσιο όριο) το χρόνο επί του εκάστοτε ισχύοντος Κρατικού Τιμοκαταλόγου (ΦΕΚ).

Πακέτο Β':

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις με παραπεμπτικό Ιατρού Δικτύου ή Ιατρού ΕΟΠΥΥ αντίστοιχης ειδικότητας και συμπτωματολογίας μέχρι 700€ (ανώτατο ετήσιο όριο) το χρόνο επί του εκάστοτε ισχύοντος Κρατικού Τιμοκαταλόγου (ΦΕΚ).

Εξαιρούνται οι εξετάσεις που δεν έχουν ενταχθεί στο ΦΕΚ (κρατικός τιμοκατάλογος), οι ακτινογραφίες και οι υπέρηχοι. Στις περιπτώσεις αυτές η χρέωση ισούται με το 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου του Ομίλου Affidea.

Επιπλέον Παροχές και για τα δύο πακέτα (Α΄& Β΄) :

 • Δωρεάν ετήσιο check up
      (ισχύει για μια (1) μόνο φορά ετησίως και εφόσον δεν έχει καλυφθεί από τυχόν ετήσιο προγεννητικό έλεγχο. Οι εξετάσεις του προληπτικού ελέγχου διενεργούνται όλες μαζί)
 • Προγεννητικός έλεγχος
      (με 6 μήνες αναμονή για τον πρώτο χρόνο του συμβολαίου και εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί   το δωρεάν ετήσιο check up)
 • Δωρεάν Τεστ Pap & Μαστογραφία για τις γυναίκες και εξέταση PSA για τους άνδρες άνω των 45
  ετών
 • Διενέργεια εξέτασης μοριακής ανίχνευσης (PCR) για τον κορονοϊό (SARS-CoV-2) με ελάχιστη συμμετοχή του ασφαλισμένου.
  Η συμμετοχή του ασφαλισμένου για τη διενέργεια της εξέτασης ορίζεται στα 12€, και στα 6€ για κάθε τυχόν ιατρικά απαιτούμενο επανέλεγχο. Η χρέωση του ανώτατου ετήσιου ορίου (πλαφόν) ορίζεται στα 80€ και 60€ αντιστοίχως.
 • Ειδικά πακέτα προληπτικών ελέγχων και υπηρεσιών με προνομιακές τιμές, που προσφέρονται από τα Συμβεβλημένα με την Εθνική Ασφαλιστική Διαγνωστικά Κέντρα του Ομίλου Affidea.

Ηλικία Ασφάλισης
από 30 ημερών έως 70 ετών

Κόστος Προγράμματος

 • Για το Πακέτο Α' Μηνιαίο Κόστος: 12,85€
 • Για το Πακέτο Β' Μηνιαίο Κόστος: 11,45€

Επιπλέον 4,6€ για δικαίωμα συμβολαίου μόνο στην πρώτη δόση.

 

 

Η  καταχώριση αυτή έχει χαρακτήρα καθαρά πληροφοριακό και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση, την ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής.

Για το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν  (IPID), πατήστε εδώ  .

Οι πλήρεις προ-συμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για τα εν λόγω προγράμματα είναι διαθέσιμες στα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και ηλεκτρονικά, για την περίπτωση προγραμμάτων που διατίθενται μέσω  Internet ή/ και Mobile Banking. 

 

Τα ασφαλιστικά προγράμματα δημιουργήθηκαν από την Εθνική Ασφαλιστική και διανέμονται από το δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., Αιόλου 86, 10559, Αθήνα, Α.Μ.Ε.Ε.Α.: 311481. H διάθεση των ασφαλιστικών προγραμμάτων διενεργείται μόνο από Στελέχη της Τράπεζας που είναι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. Η Τράπεζα είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό 1028 ως ασφαλιστικός πράκτορας. Τα στοιχεία του Ειδικού Μητρώου δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.)» Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, μέσω του οποίου μπορείτε να εξακριβώσετε την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο. Ιστότοπος Ε.ΣΗ.Π.: http://insuranceregistry.uhc.gr/.

​Επισκεφθείτε σήμερα κιόλας ένα από τα Καταστήματά μας για περισσότερες πληροφορίες.

Βασικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι:

 • Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ

Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έγγραφα πιστοποίησης  ταυτότητας του πελάτη στο έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι…κάντε το τώρα.

Το πρόγραμμα διατίθεται και μέσω i-bank Internet Banking .

Δυνατότητες που σας προσφέρει το πρόγραμμά σας

 • Συνεισφέρει στην πρόληψη κινδύνων υγείας και προσφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος σε διαγνωστικές εξετάσεις
 • Συνδυάζει τη φερεγγυότητα της Εθνικής Ασφαλιστικής με την τεχνογνωσία της Affidea
 • Λειτουργεί ανεξάρτητα και συμπληρωματικά από οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική κάλυψη υγείας σε άλλο ιδιωτικό ή δημόσιο ασφαλιστικό φορέα
 • Εφαρμογή Κρατικού Τιμοκαταλόγου Εξετάσεων (ΦΕΚ) έτσι ώστε το ετήσιο χρηματικό όριο του κάθε πακέτου να μπορεί να καλύψει σημαντικό πλήθος εξετάσεων
 • Πανελλαδική κάλυψη διαγνωστικών κέντρων 99%
 • Χρήση του 18189 για κλείσιμο ραντεβού και για πληροφορίες.
 • Δωρεάν κάλυψη διαγνωστικών εξετάσεων (εντός του συμφωνημένου πλαφόν) σε περίπτωση
      επείγοντος περιστατικού σε όλο το ευρωπαϊκό δίκτυο του Ομίλου Affidea και των Εξωτερικών    Ιατρείων του ΥΓΕΙΑ Αλβανίας. Εξαιρείται η Κύπρος, όπου παρέχεται έκπτωση 25%.

Προγραμματισμός ετήσιου check up / διαγνωστικών εξετάσεων / ιατρικών επισκέψεων

Για να προγραμματίσετε το ετήσιο check up, διαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές επισκέψεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 18189 


Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις